Vídeň má obří laboratoř hydromechaniky, pomůže s povodněmi, vodní energií či obnovou řek

Zatímco velké části Evropy svírají rekordní sucha, Vídeň finišuje stavbu nového specializovaného výzkumného centra zaměřeného na chování vodních těles. Obrovská laboratoř o velikosti skladovací haly přinese poznatky například k povodním, lodní dopravě, transportu sedimentu, biodiverzitě a dalším mnoha oblastem. Zařízení bude využívat vodu ze sousedního Dunaje. Díky evropským projektům mohou z výzkumu profitovat i čeští vědci a inženýři. 

Speciální hydromechanická laboratoř vzniká v nově postavené budově o délce takřka 100 metrů v místě, kde se z hlavního toku Dunaje odděluje menší Dunajský kanál protékající blíže ke středu Vídně. Veškerou potřebnou vodu bude laboratoř získávat speciálním přívodem z výše postaveného hlavního toku a vypouštět ji bude do o bezmála čtyři metry níže položeného Dunajského kanálu.

Proto může zařízení pracovat s průtokem až deseti kubických metrů za sekundu, bez nutnosti využití čerpadel. V obrovské hale budou moct probíhat pokusy v laboratorních podmínkách i v měřítku 1:1. Laboratoř nabídne kombinaci základního i aplikovaného výzkumu, provoz zajistí zejména vídeňská přírodně-technická univerzita BOKU Wien (Universität für Bodenkultur Wien).

A jaké konkrétní poznatky lze z netradičního výzkumného centra získat? Výzkumníci hovoří o transportu sedimentů v řekách, ekohydraulice, udržitelném využití vodní energie, lodní dopravě, zavlažování, přehrazovaní divokých toků či naopak obnově přirozeného toku řek. Významnou roli bude hrát i výzkum povodní a sucha, například získávání konkrétních dat k přínosu záplavových území.

Laboratoř ve výstavbě, červen 2022 © Zahraniční kancelář města Vídně

„Všechna záplavová území mají konkrétní schopnost zadržet vodu a ekologický užitek,“ vysvětlil vedoucí Institutu pro hydromechaniku, hydrauliku a výzkum tekoucích vodstev na BOKU Wien Helmut Habersack. „Jedině tak lze definovat limitní hodnoty a zohlednit je ve schvalovacích řízeních a rozvojových plánech,“ uvedl Habersack konkrétní příklad pro využití laboratoře v rozhovoru pro rakouskou veřejnoprávní stanici ORF. Díky zařízení tak bude mimo jiné možné minimalizovat riziko povodní nebo přispět k zadržení vody v krajině.

SOUVISEJÍCÍ: Vodík místo plynu. Vídeň přestavuje elektrárnu, aby mohla otestovat nový zdroj energie

Zatímco dělníci budou do konce roku dokončovat stavební práce, pokusy uvnitř obří laboratoře se rozběhnou už v říjnu. Finance na vznik výzkumného centra plynou především ze čtyř fondů EU, o provoz se bude starat zejména vídeňská univerzita BOKU. Mezi první projekty se zařadí výzkum zadaný vídeňským magistrátem o možných opatřeních ke zlepšení průchodu ryb a tím i biologické rozmanitosti řeky Vídeňky, která protéká rakouskou metropolí. Od ledna se pracovníci v rámci evropského projektu DANUBE4all zaměří i na vytváření Akčního plánu obnovy povodí Dunaje. Dlouhodobě také chtějí zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice využití a ochrany vodstev, část komplexu proto bude zpřístupněna i veřejnosti.

Oficiální otevření dokončované laboratoře hydromechaniky v budově o hrubé podlahové ploše 14 500 m2 a hrubém objemu 110 000 m3 by mělo proběhnout v červnu příštího roku. Příští léto se totiž ve Vídni ponese i ve znamení výzkumu souvisejícího s vodstvy. V srpnu zde proběhne kongres světové asociace IAHR, světová konference zaměřená na veletoky i setkání zaměřené na Dunaj. „Do Vídně dorazí kolem 1 200 mezinárodních expertů,“ doplnil Habersack.

zdroj: tisková zpráva

5 komentářů u “Vídeň má obří laboratoř hydromechaniky, pomůže s povodněmi, vodní energií či obnovou řek”

Napsat komentář