V přístavu Hamburk vyroste obří terminál pro dovoz zelené energie

Společnosti Air Products a Mabanaft prostřednictvím své dceřiné společnosti Oiltanking Deutschland oznámily svůj záměr vybudovat v německém přístavu Hamburk první rozsáhlý terminál pro dovoz energie v obřím měřítku.

Tato dohoda o spolupráci je důležitým krokem k vybudování ekologické infrastruktury pro dovoz a distribuci nízkoemisního čpavku v hamburském přístavu. Projekt byl oznámen na slavnostním ceremoniálu v Hamburku, který podpořili německý spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck a starosta města Hamburk Dr. Peter Tschentscher.

Plánovaný dovozní terminál, který by měl začít dodávat vodík do Německa v roce 2026, bude umístěn v přístavu ve stávajícím tankovacím terminálu společnosti Mabanaft. Tato lokalita nabízí strategický přístup k zelenému čpavku z velkých zařízení na jeho výrobu provozovaných společností Air Products a jejími partnery po celém světě. Záměrem je přeměnit čpavek na zelený vodík pomocí technologie společnosti Air Products a poté jej distribuovat odběratelům na místě a v severním Německu. Tento plán reaguje na zrychlující se poptávku po čisté energii, která by splnila klimatické cíle a na potřebu diverzifikace zdrojů energie.

Dekarbonizace odvětví mobility a průmyslových procesů

Společnosti Air Products a Mabanaft se zavázaly urychlit vývoj tohoto ekologického dovozního zařízení pro Německo v hodnotě několika milionů eur. „Společně se společností Mabanaft se těšíme na realizaci našich plánů na dovoz potřebné obnovitelné energie do Německa prostřednictvím našich technologií,“ řekl předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi.

“Jako největší světový výrobce vodíku se společnost Air Products zavázala k výrobě obnovitelné energie v miliardách dolarů na místech po celém světě, a má tak vynikající pozici pro uspokojení rostoucí poptávky. Společnost Air Products si plně váží podpory a vizionářského vedení německé vlády, což se potvrdilo i přítomností ministra Habecka, představitelů hamburského přístavu a dalších členů regionálních a místních samospráv na dnešním slavnostním ceremoniálu,“ dodal.

„Jsme rádi, že můžeme na vývoji tohoto terminálu spolupracovat se společností Air Products, předním světovým výrobcem vodíku. Díky tomu uskutečníme významné investice a využijeme naše schopnosti a odborné znalosti v oblasti energetické infrastruktury k urychlení energetické transformace v Hamburku jako klíčové dovozní brány do Německa,“ potvrdil Volker Ebeling, Senior Viceprezident pro nové energie, chemii a plyn ve společnosti Mabanaft.

Závod řeší naléhavý úkol dekarbonizace dopravy a průmyslových procesů, přičemž zejména svým zákazníkům umožňuje snižovat emise skleníkových plynů. „Tento projekt podtrhuje závazek společnosti Mabanaft podnikat ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědným způsobem,“ dodal Volker Ebeling.

Spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck řekl: „Nyní více než kdy jindy potřebujeme podpořit vodíkové hospodářství. Za tímto účelem zavádíme v Německu vlastní výrobu vodíku, ale samozřejmě potřebujeme také vodík z dovozu. Urychlená energetická transformace s rychlejším rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie a náběhem zeleného vodíku jsou správnou odpovědí na ruskou agresi a správnou odpovědí na posílení energetické bezpečnosti, odolnosti a konkurenceschopnosti.“

Starosta Hamburku Dr. Peter Tschentscher popsal úlohu města v projektu: „Hamburk nabízí vynikající podmínky pro dovoz, distribuci a využití zeleného vodíku. Již dnes je zřejmé, že poptávka po vodíku v Německu výrazně převyšuje domácí výrobní kapacity. Jako tradiční obchodní město udržujeme dobré vztahy po celém světě a zájem našich mezinárodních partnerů o rozvoj zeleného vodíkového hospodářství je velký. Hamburk se chce stát vedoucím vodíkovým místem v Evropě. Chceme přispět k zajištění energetické bezpečnosti v Německu a pokročit v dekarbonizaci průmyslu a hospodářství.“

Hamburský senátor pro hospodářství Michael Westhagemann doplnil, že rozvoj infrastruktury pro dovoz zeleného vodíku má mimořádný význam. Hamburk je k tomu podle něj díky svému přístavu a geografické a infrastrukturní poloze a napojení předurčen. Stává se jedním z předních distribučních center vodíku v Evropě.

Jens Meier, generální ředitel Přístavního úřadu Hamburk, řekl: „Přístav Hamburk se zavázal k ochraně klimatu. Po dokončení prvního důležitého milníku podpisem memoranda o porozumění se společností Air Products v únoru 2022 jsme rádi, že nyní ve spolupráci s našimi kompetentními partnery, společnostmi Air Products a Mabanaft, podnikáme další důležitý krok k vybudování vodíkového hodnotového řetězce, jehož ústředním prvkem bude dovoz zeleného čpavku pro přeměnu na zelený vodík. Hamburk bude jedním z prvních přístavů na světě, který nabídne infrastrukturu pro dovoz čistého vodíku. Tento dovoz bude hnacím motorem dekarbonizace pro několik aplikací v přístavu i aplikací v lodní dopravě.“

Oznámení navazuje na memorandum o porozumění, které Air Products a hamburský přístavní úřad podepsaly v únoru 2022. Obě strany se zavázaly urychlit vybudování dodavatelského řetězce a infrastruktury pro nasazení obnovitelného vodíku na severu Německa a ve Svobodném hanzovním státě Hamburk.

zdroj: tisková zpráva

4 Comments on “V přístavu Hamburk vyroste obří terminál pro dovoz zelené energie”

Napsat komentář