V Česku uzavřena průlomová smlouva o prodeji solární elektřiny

Nadnárodní společnost Enery, člen Solární asociace, vybuduje v jihočeském Dyníně fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 37 MWp a deset let z ní bude za předem dohodnutých podmínek dodávat elektřinu firmě Benteler, která působí v oblasti automotive, energetiky a strojírenství. Jistota ohledně budoucí ceny prodávané elektřiny umožní investorovi naplánovat a financovat tento velký projekt, odběrateli zase nákup energie z obnovitelných zdrojů pomůže naplnit jeho cíle v oblasti udržitelného podnikání. Jedná se přitom o jednu z prvních takových dohod v Česku.

Loňský rok byl sice pro solární energetiku rekordní, podle Solární asociace ale z více než osmdesáti tisíc nových solárních elektráren tvořily drtivou většinu rezidenční fotovoltaiky s výkonem do 10 kWp. Experti se přitom shodují, že pro signifikantní nárůst podílu obnovitelných zdrojů by měly v budoucnu hrát prim velké solární elektrárny. Bez nich nebude energetika připravena na odklon od uhlí a český průmysl ztratí konkurenceschopnost.

Investoři do velkých fotovoltaik však narážejí na zásadní problém: získají sice investiční podporu z Modernizačního fondu, nedokážou ale předpovídat pohyby cen elektřiny v dlouhém období a predikovat tak budoucí výnosy. A to je problém pro financující banky.

Řešením jsou právě smlouvy o prodeji elektřiny označované zkratkou PPA (Power Purchase Agreement), které mohou být uzavřeny hned v počáteční fázi plánování projektu. Dohoda o množství a ceně dodávané elektřiny pak může sehrát klíčovou roli při sjednávání úvěru.

PPA smlouvy přitom přinášejí výhody i odběratelům zelené energie. Cena elektřiny je v průmyslu jednou z hlavních nákladových položek a její dlouhodobá stabilita je proto pro plánování zásadní.

„V konkurenčním boji dnes navíc hrají roli aspekty jako ESG a tlak na snižování uhlíkové stopy ze strany zákazníků v dodavatelském řetězci. Průmyslové firmy proto začínají aktivně vyhledávat dodavatele elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ zdůvodňuje Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, proč jimi sdružené výrobce elektřiny s takovými odběrateli propojují.

„Dohoda mezi Enery a Bentelerem je první vlaštovkou na poli solárních PPA smluv v České republice. Vidíme v nich velký potenciál pro další rozvoj obnovitelných zdrojů a věříme, že společně s aukcemi by to pomohlo rozhýbat výstavbu pozemní fotovoltaiky v Česku,“ dodává Jan Krčmář.

Dohoda na PPA se společností Enery je důležitou součástí naší strategie udržitelnosti,” říká Robert Snijder, viceprezident pro nákup BENTELER Steel/Tube. „Tím, že podstatnou část poptávky po elektřině v našich českých elektrárnách zajišťujeme prostřednictvím zdrojů bez emisí CO2, garantujeme nejen dlouhodobou energetickou stabilitu, ale také aktivně přispíváme k rozvoji parků obnovitelných zdrojů energie a rozšiřování čistých energetických řešení.“„Jde o naše první zelené partnerství s českou společností, které zároveň podpoří výstavbu nové 37 MW solární elektrárny v této zemi,“ říká Severin Vartigov, obchodní ředitel společnosti Enery.

„Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s lídrem v oboru, jako je společnost BENTELER, a prokázat tak naše společné závazky vůči udržitelné budoucnosti. Začátkem tohoto roku jsme také podepsali PPA smlouvu s jedním slovenským pivovarem. Tyto milníky spolu s našimi dalšími probíhajícími jednáními signalizují rostoucí zájem o dekarbonizaci a přechod na zelenou energii ve středoevropském regionu.“

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář