BMW Lovos

BMW Lovos – koncept, který se umí naježit

Anne Forschner je čtyřiadvacetiletá studentka dopravního designu na univerzitě v Pforzheimu v Německu. Během svých studií už spolupracovala s automobilkami jako Mercedes, Mazda nebo BMW. A právě pro poslední jmenovanou vytvořila unikátní koncept nazvaný Lovos.   

Lovos je zkratka pro „Lifestyle of Voluntary Simplicity“, tedy „životní styl dobrovolné skromnosti“. Toto hnutí, na západě čím dál tím populárnější (na východě a na jihu jaksi „povinné“), si klade za cíl návrat k přírodě – resp. omezení nadměrné spotřeby, přiměřené přizpůsobení vlastních nároků především materiálních, ale i duchovních a intelektuálních.