Škoda Auto od letošního roku neprodukuje žádné odpady ke skládkování

Veškeré dosud skládkované odpady, vznikající ve výrobě společnosti Škoda Auto, jsou od začátku roku 2020 recyklovány nebo spalovány.

Nejmodernější výrobní technologie umožňují efektivní a zdroje šetřící výrobu. Veškerá energie, která je v závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice potřebná pro výrobu vozů a komponentů, bude v druhé polovině tohoto desetiletí uhlíkově neutrální.
foto: Škoda

Společnost Škoda Auto věří v pokročilé způsoby recyklace a ve spolupráci s českým Institutem cirkulární ekonomiky. Mimořádný důraz ovšem automobilka klade především na zamezení vzniku odpadů.

Například v nové lakovně v závodě v Mladé Boleslavi se tak na jeden nalakovaný vůz spotřebuje zhruba o 210 gramů méně ředidla a o 17 % méně bezbarvého laku než ve starších linkách.

Kromě toho v nové lakovně vzniká také méně odpadních lakových kalů a nový systém čištění odtahovaného vzduchu snižuje množství odpadního laku o více než dva kilogramy na karoserii.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky, zdůraznil: „Jakožto automobilka cítíme mimořádnou odpovědnost za to, abychom v oblasti ekologie šli příkladem. Stejně důsledně realizujeme i naši strategii GreenFuture a v dílčím projektu GreenFactory jsme teď dosáhli dalšího etapového cíle: Veškeré odpady, které vznikají pří výrobě vozů, ze 100 % zhodnocujeme. Učinili jsme tak důležitý krok směrem k ještě rozsáhlejší recyklaci a jasně se tak hlásíme k posilování cirkulární ekonomiky“.

Tuto myšlenku automobilka sleduje i tam, kde by byl stávající způsob likvidace odpadu ekonomicky výhodnější. Jako příklad můžeme uvést to, že automobilka získává materiál pro řadu kvalitních plastových dílů z recyklovaného odpadu. Pokaždé, když je odpad recyklován termicky, Škoda Auto zajištuje, aby energie, získaná jeho spalováním, byla využita na produkci elektřiny nebo tepla.

Už od roku 2016 automobilka pro komunální odpad nevyužívá skládky, ale nechává ho spalovat. V roce 2018 automobilka stejným způsobem začala nakládat i s několika typy odpadních kalů. Od roku 2020 Škoda Auto na skládky nevyváží už ani průmyslový odpad.

V oblasti ochrany životního prostřední a odpovědného nakládání s přírodními zdroji se angažuje také Škoda Akademie: ředidlo C6000, používané v rámci odborného výcviku, lze pomocí jednoduché destilace vyčistit a z 90 % znovu použít.

Škoda slučuje své ekologické aktivity do strategie GreenFuture, která má dva základní pilíře: GreenProduct se věnuje vývoji co možná nejekologičtějších vozidel – jak ohledně spotřeby paliva, tak z hlediska použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti.

GreenRetail podporuje ekologické hospodaření dealerů a servisních dílen. GreenFactory zahrnuje veškeré aktivity, zaměřené na výrobu, šetrnou k přírodním zdrojům.

Ukazatele, jako spotřeba energie a vody nebo množství odpadu na jeden vyrobený vůz, se přesně evidují a optimalizují, stejně jako emise CO2 nebo takzvaných těkavých organických sloučenin (Volatile Organic Compounds, VOC). Ty vznikají například při lakování karoserií.

V nastoupené cestě bude česká automobilka v příštích letech důsledně pokračovat: Ve druhé polovině tohoto desetiletí bude veškerá energie, spotřebovaná ve výrobních závodech společnosti Škoda Auto v České republice pří výrobě vozů a komponentů, uhlíkově neutrální.

tisková zpráva

5 Comments on “Škoda Auto od letošního roku neprodukuje žádné odpady ke skládkování”

Napsat komentář