Projekty energetických úspor šetří ročně stovky milionů korun, letos bodovaly Příbram i Praha

Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních EPC (Energy Performance Contracting) projektech v ČR je pro rok 2018 odhadován na 350 mil a meziročně roste v průměru o 10 %.

Největší EPC projekt v ČR: Kongresové centrum Praha, který realizuje společnost ENESA patřící pod ČEZ
foto: ENESA

Asociace poskytovatelů energetické služeb udělila letos již po osmé ceny za nejlepší energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC. První místo obsadilo město Příbram, na druhé příčce se umístil projekt Hlavního města Prahy a třetí skončila Akademie výtvarných umění v Praze. Čestné ocenění si odnáší Psychiatrická nemocnice Kosmonosy.

Výhodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) je, že investice do modernizace vytápění, chlazení či osvětlení je splácena z úspor nákladů na energie, jejichž výši má zákazník smluvně zaručenu. Proto klíčovým hodnotícím kritériem byl poměr úspor a investic.

Titul Nejlepší Energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC si odnáší příbramská radnice. Hodnotící komise ocenila, že jedna koruna úspor je vygenerována pouhými 3,40 korunami investice do energeticky úsporných opatření, což znamená, že investice se za 3,5 roku splatí.

„Náš projekt může být důkazem, že i při relativně investičně nenáročných opatřeních lze dosáhnout zajímavých úspor energie. Za modernizaci vytápění, měření a regulace zaplatíme 5,2 mil. korun, ty však budeme splácet z budoucích úspor energie ve výši 1,5 mil. korun ročně,“ vysvětluje Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami.

Ačkoli podobných městských či krajských EPC projektů funguje na území ČR téměř 40, nevyužitý potenciál úspor je stále velký. Základním předpokladem je roční spotřeba energie za min. 1 až 1,5 mil. korun.

Druhý nejlepší výsledek podle kritéria cena úspor měl EPC projekt Hlavního města Prahy, který zahrnuje Obecní dům, Výstaviště Praha, sídlo Technické správy komunikací a další objekty, kde dojde ke snížení spotřebu elektřiny, plynu, tepla a vody nejméně o 11 %.

„Energetické úspory jsou jednou z priorit strategie Smart Prague 2030, která se mimo jiné zaměřuje na projekty a řešení týkající se udržitelné energetiky a inteligentních veřejných budov. Považuji za správný krok to, že se magistrátu podařilo tento projekt připravit a připojit se tím k řadě dalších zadavatelů, které energetické služby se zaručeným výsledkem využili. Praha jako metropole má potenciál, aby se stala příkladem pro ostatní města a městské části,“ uvedl Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má v Praze na starosti testování a zavádění inteligentních řešení v městském prostředí.

V loňském roce byli žadatelé o dotaci, kteří využijí EPC zvýhodněni 5 % navíc. To se odrazilo v počtu projektů, které nyní díky spojení metody EPC a dotace vznikají. Třetí příčku obsadila Akademie výtvarných umění v Praze. Zde téměř 40 % investice činí náklady na výměnu či repasi oken, které tvoří dominantu objektu a podléhají schválení odborem památkové péče.

„Spojení dotace na nová okna a EPC je výhodné hned dvakrát. Objekt „utěsněný“ novými okny bez investice do vzduchotechniky, rekuperace a důsledného energetického managementu, ne vždy přinese úspory energie v předpokládané výši. Z druhé strany renovace vybraných výplní otvorů a střešního pláště pomůže výrazně zvýšit energetickou účinnost opatření v rámci EPC.“ dodává kvestor AVU Evžen Mrázek.

Čestné ocenění si odnáší Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, která po dvou úspěšných projektech EPC realizovaných v letech 2003 až 2017 připravuje již třetí projekt řešený touto metodou, tentokrát v kombinaci s dotací z OPŽP, zejm. kvůli stavebním opatřením s dlouhou dobou návratnosti.

„Chceme ocenit zejména vytrvalost a proaktivní přístup managementu nemocnice při opakovaném využívání metody EPC,“ vysvětluje Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, jeden z členů hodnotící komise. Po výběru ESCO a uzavření smlouvy na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem se PN Kosmonosy stane po Pardubickém kraji klientem s druhým nejvyšším počtem uzavřených smluv na projekty EPC v ČR.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1993. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,6 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 4,1 mld. korun.

Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

tisková zpráva

One Comment on “Projekty energetických úspor šetří ročně stovky milionů korun, letos bodovaly Příbram i Praha”

  1. Jak by to bylo krásné, kdyby stejnou službu dodávali i
    Jak by to bylo krásné, kdyby stejnou službu dodávali i občanům jak na běžícím páse. Komplexní a jasnou. Protože výrobky na trhu jsou, ale dobře je dohromady poskládat, s ohledem na objekt a jeho využití, je na hranici umění.

Napsat komentář