Plzeň plánuje posílit elektrifikovanou veřejnou dopravu

Znečištěné ovzduší v českých i zahraničních městech bylo jedním z hlavních bodů letošního Evropského fóra pro ekoinovace. S návrhy, jak tuto problematiku řešit, vystoupili i zástupci plzeňského dopravního podniku.

V Plzni začaly tramvaje jezdit už v roce 1899
foto: Honza Groh (Jagro), licence Creative Commons 3.0 Unported

Tuzemští i zahraniční odborníci vidí východisko v posilování elektromobility v rámci veřejné dopravy. Toto opatření by podle nich mělo jít ruku v ruce s regulací vjezdu automobilů do středu měst.

Nové trolejbusy poháněné baterií

Řada českých měst včetně Plzně zatím plně nezavedla do praxe systém nízkoemisních zón. Problematická je také nedostatečná regulace vjezdu aut do městských center, kde vozidla snižují kvalitu ovzduší vysokými emisemi a prašností.

Situaci by mohlo zlepšit zvyšování podílu elektrických trakcí, tj. trolejbusů a tramvají. V Plzni fungují na principu elektromobility dvě třetiny městské hromadné dopravy, což je skvělý odrazový můstek pro další rozšiřování tohoto systému. Zajímavý se mi jeví rovněž koncept trolejbusů poháněných elektrobaterií, které by byly schopny jezdit i mimo standardní elektrifikované trolejbusové tratě,“ navrhoval na Evropském fóru pro ekoinovace Jiří Kohout z Plzeňských městských dopravních podniků.

Realizace plánů a náklady

Plány na posilování elektromobility v Plzni by se mohly postupně realizovat do roku 2020. Již v roce 2015 má začít testovací provoz dvou elektrobusů, který si vyžádá náklady v řádech desítek milionů korun. Rozšiřování tramvajových tratí pak bude stát stovky milionů korun.

Systém elektromobility musí jít ruku v ruce s regulací vjezdu automobilů do centra měst. V tomto ohledu se můžeme inspirovat evropskými městy, která tento systém již zavedla. Pro realizaci ekologicky čistých opatření v rámci dopravy je však třeba najít nejen peníze, ale také politickou vůli. Pokud by se nám podařilo naše návrhy prosadit, jsem přesvědčený o jejich přenositelnosti i do dalších statisícových měst v České republice,“ říká Jiří Kohout z Plzeňských městských dopravních podniků.

Efektivitu navrhovaných řešení prověřují matematické modely

Na Evropském fóru pro ekoinovace představil své názory také Vladislav Bízek z Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy.

V současné době existuje mnoho dílčích opatření, která nějakým způsobem řeší problematiku ovzduší ve městech. Naším cílem je najít takovou kombinaci dílčích řešení, která by byla optimální pro česká města z hlediska nákladů i konečného efektu na kvalitu ovzduší. Proto připravujeme různé případové studie a pokročilé matematické modely. Ty nám poté slouží k ověření efektivity navrhovaných řešení. Není například možné postavit dva pražské okruhy a teprve zpětně řešit, který z nich má na kvalitu ovzduší menší vliv. Matematické modely slouží k ověření úspěšnosti daného řešení dříve, než se začne realizovat.

Česká města jako motor transformace

Evropské fórum pro ekoinovace bylo zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

Na fóru byla prezentována konkrétní řešení v oblasti mobility, energetických a komunikačních technologií, vzorem pro diskuze na setkání bylo město Nantes, vyhlášené jako European Green Capital 2013. První náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich zdůraznil, že skutečným motorem transformace jsou v první řadě města.

tisková zpráva

One Comment on “Plzeň plánuje posílit elektrifikovanou veřejnou dopravu”

  1. V Plzni bydlím, pracuji a
    V Plzni bydlím, pracuji a jezdím autem. Nemám nic proti MHD, ale pokud nejezdím každý den ve směru sever-jih nebo opačně, kdy je Klatovská třída a navazující Karlovarská ulice totálně zacpaná, tak se to v Plzni nevyplatí finančně a časově už vůbec ne.

Napsat komentář