Obnovitelné zdroje energie: už nebude nutné měnit územní plán, jde o veřejný zájem

Novela energetického a stavebního zákona přezdívaná Lex OZE I přináší zásadní změny, které usnadní výstavbu pro velké obnovitelné zdroje energie, především větrné a solárních parky. Novelu 11. ledna schválil Senát.

Autor: Jiří Nezhyba, Frank Bold Advokáti

Nově mají být výrobny energie z obnovitelných zdrojů zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To znamená, že je bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. Odpadne tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu.

Tyto změny by mohly usnadnit nejen výstavbu pozemní fotovoltaiky, ale také v Česku dlouhodobě zablokovaných větrných elektráren (VTE), a to v krajích, kde jejich výstavba není regulována zásadami územního rozvoje (ZÚR).

Jmenovitě se jedná o Karlovarský, Plzeňský a Královéhradecký kraj. VTE nejsou regulovány ani v ZÚR Středočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje, zde ovšem výstavbě VTE významně brání ochranná pásma leteckých staveb, a/nebo nedostatečná kapacita sítě. 

Ve výše zmíněných krajích by tak krajské úřady neměly výstavbě VTE formálně bránit. Stejně to platí u těch krajů, kde je v určitých lokalitách výstavba VTE podle regulace v jejich ZÚR umožněna (např. v Olomouckém, Pardubickém, Libereckém kraji). 

Ačkoli změny, které přináší Lex OZE I, mohou přípravu projektů VTE významně usnadnit, nadále platí, že je pro VTE nutné získat nezbytná závazná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Výstavbě VTE v praxi přitom často brání ochranná pásma zejména vojenských leteckých staveb, nutnost získat souhlas k zásahu do krajinného rázu nebo výjimky ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů.

zdroj: Frank Bold Advokáti

Čtyři komentáře u “Obnovitelné zdroje energie: už nebude nutné měnit územní plán, jde o veřejný zájem”

Napsat komentář