Nová webová aplikace ukazuje, kde budovat nové dobíjecí stanice

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR.

Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií. Aplikaci a metodiku vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci řešení projektu „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 a jeho výstupy jsou zveřejněny na webu Čistá doprava

SOUVISEJÍCÍ: Dobíječky pro elektromobily ve Štěchovicích nabízejí obnovitelnou energii z elektráren ČEZ

Výstupy z projektu Centra dopravního výzkumu, jehož aplikačním garantem bylo Ministerstvo dopravy, jsou velmi zajímavé a chtěli bychom je v budoucnu při naší strategické práci aktivně využívat,“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „V současné době například započaly práce nad aktualizací Národního akčního plánu čisté mobility.  Zároveň připravujeme výzvy v rámci Operačního programu Doprava, kde budeme dále podporovat rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice. S pomocí výstupů projektu chceme usilovat o to, aby další rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku byl do budoucna ještě systematičtější než doposud.

zdroj: Centrum dopravního výzkumu

5 komentářů u “Nová webová aplikace ukazuje, kde budovat nové dobíjecí stanice”

  1. Moc promyšlené to nemají. Návrh stanic to umistujě pravděpodobně do těžiště plochy mezi ostatními nabiječkami dáné kategorie (dle výkonu) a absolutně to ignoruje, kde tam vedou dálnice, případně silnice I. třídy. Stejně tak to ignoruje, jestli jsou v té ploše nějaká velká sídla.

Napsat komentář