Mercedes-Benz postaví továrnu na recyklaci baterií

Mercedes-Benz rozšiřuje svou globální strategii recyklace lithium-iontových akumulátorových systémů, které bude odebírat po ukončení životnosti elektroaut Mercedes-EQ. 

Společnost Mercedes-Benz AG pevně zakotvila do své podnikové strategie princip trvalé udržitelnosti. Kromě výroby s neutrální bilancí emisí CO2 a přechodu na portfolio vozidel se zcela elektrickým pohonem hraje přitom rozhodující roli také uzavřený koloběh cenných surovin, který sníží spotřebu přírodních zdrojů. Mercedes-Benz tak věnuje svou pozornost nejen cirkulárnímu designu a uchování hodnoty, ale také recyklaci.

Mercedes-Benz činí první krok výstavbou vlastního závodu pro recyklaci akumulátorů na základě hydrometalurgie v Německu. Společnost plánuje analogicky k této technologii vytvořit uzavřený koloběh cenných surovin s technicky vyspělými partnery pro recyklaci akumulátorů také v Číně a USA.

Jörg Burzer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG odpovědný za výrobu a řízení dodavatelských řetězců, k tomu poznamenal: „Mercedes-Benz sleduje s ohledem na šetrné využívání přírodních zdrojů jasný cíl: Maximálně cirkulární ekonomiku u všech používaných surovin. Zásadním faktorem je přitom trvale udržitelná recyklace akumulátorů – a to na celém světě. S naším novým recyklačním závodem v Kuppenheimu zvýšíme míru recyklace na více než 96 procent a důsledně rozšíříme naše vlastní kompetence v oblasti tvorby přidané hodnoty při výrobě akumulátorů. Cílenou kooperací s technicky vyspělými partnery v Číně a USA globalizujeme naši strategii pro recyklaci akumulátorů a činíme rozhodující kroky k uzavření koloběhu cenných surovin u elektromobility.“

Recyklační závod Mercedes-Benz v jihoněmeckém Kuppenheimu

Důležitým milníkem globální strategie společnosti Mercedes-Benz pro recyklaci akumulátorů je výstavba vlastního pilotního závodu na recyklaci lithium-iontových akumulátorových systémů. Mercedes-Benz za tím účelem založil stoprocentní dceřinou společnost LICULAR GmbH, která plánuje přípravu koncepce a výstavbu recyklačních zařízení ve spolupráci s technologickým partnerem, společností Primobius.

Ta jako společný podnik německé strojírenské společnosti SMS group a australské firmy Neometals, zabývající se vývojem projektů, přináší do společného záměru nezbytné technologické know-how včetně výsledků předběžného výzkumu. Společnosti uzavřely v této oblasti dohodu o společném záměru. Vědecky budou na projekt dohlížet renomované výzkumné instituty při technologickém institutu KIT v Karlsruhe a technických univerzitách v Clausthalu a Berlíně.

Z ekologických hledisek stanovuje projekt recyklace akumulátorů nová měřítka. Procesy patentované hydrometalurgie s mírou recyklace více než 96 % umožní zrealizovat komplexní cirkulární ekonomiku materiálů pro akumulátory. Mercedes-Benz investuje do výzkumu a vývoje, jakož i do výstavby pilotního závodu s neutrální bilancí emisí CO2, který bude součástí jihoněmeckého výrobního závodu Mercedes-Benz Kuppenheim, osmimístnou částku v eurech. Projektu byla přislíbena podpora v rámci podpůrného programu pro akumulátorové inovace německého spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu.

Michael Brecht, předseda podnikové rady výrobních závodů Mercedes-Benz Gaggenau a Kuppenheim, a tím i společnosti LICULAR GmbH, a místopředseda dozorčí rady společnosti Mercedes-Benz Group AG, k tomu říká: „Pilotní závod v areálu výrobního závodu Kuppenheim představuje pro Mercedes-Benz Group vstup do důležité oblasti recyklace akumulátorů, která slibuje společnosti do budoucna větší nezávislost na dodávkách surovin. Současně získáváme důležité know-how v oblasti cirkulární ekonomiky a vytváříme nová perspektivní pracovní místa, jejichž počet se bude v případě úspěšného provozu dále zvyšovat. K trvalé udržitelnosti patří také lidská práva. Zde jsme se jako ústřední podniková rada společně s vedením podniku v minulém roce dohodli na deklaraci základních záměrů pro sociální odpovědnost a lidská práva, která představuje podstatný základ pro naše každodenní jednání.“

Nový pilotní závod bude zahrnovat kompletní procesní řetězec recyklace akumulátorů od vývoje logistických konceptů přes trvale udržitelnou recyklaci cenných surovin až po používání recyklátů ve výrobě nových akumulátorů. Základem nového recyklačního závodu je inovativní mechanicko-hydrometalurgický proces, který se zcela obejde bez energeticky náročných pyrometalurgických procesních kroků s vysokou spotřebou materiálu. Přímé začlenění hydrometalurgie do celkového konceptu recyklačního závodu slaví v evropském měřítku premiéru. Jedná se o klíčový prvek při realizaci trvale udržitelné recyklace akumulátorů ve smyslu opravdové cirkulární ekonomiky.

Výstavba recyklačního zařízení proběhne ve dvou fázích. Do roku 2023 vznikne nejprve zařízení pro mechanickou demontáž. Ve druhém kroku budou zprovozněna zařízení pro hydrometalurgické zpracování materiálů z akumulátorů – za předpokladu zdárného dokončení velmi slibných jednání s veřejným sektorem. V Kuppenheimu tak bude možné pokrýt všechny kroky od demontáže na úrovni modulů přes rozdrcení a sušení až po zpracování materiálových toků v kvalitě potřebné pro výrobu akumulátorů. 

Pilotní zařízení bude mít roční kapacitu 2500 tun. Zpětně získávané materiály budou využívány v koloběhu cenných surovin, a poslouží tak k výrobě více než 50 000 akumulátorových modulů pro nové modely Mercedes-EQ. Na základě poznatků z pilotního závodu bude ve střednědobém až dlouhodobém horizontu následovat rozšiřování objemů výroby.

Nejdůležitější data

LokalitaVýrobní závod Mercedes-Benz Kuppenheim
Spuštění výroby, mechanická demontáž 2023
Roční kapacita2500 t
AkumulátoryLithium-iontové akumulátory z (externě nabíjitelných) hybridních vozidel a elektromobilů
Původ akumulátorůZkušební vozidla, akumulátory z procesů spuštění výroby, případně akumulátory po praktických testech
TechnologieMechanicko-hydrometalurgický proces
Míra recyklace> 96 %
Zpětně získávaný materiálRecyklát v kvalitě pro výrobu akumulátorů (kobalt, nikl, lithium a v budoucnosti také grafit)
Úspora emisí CO2 na akumulátorovou sadu Až 70 %
Technologický partnerPrimobius GmbH 

Přidaná hodnota při výrobě akumulátorů

Mercedes-Benz s ohledem na cirkulární ekonomiku akumulátorových systémů prosazuje komplexní přístup a zaměřuje se přitom na tři klíčová témata: cirkulární design, uchování hodnoty a uzavřený koloběh. Společnost při vývoji vozidla vypracovává pro každý model koncept, v němž jsou analyzovány všechny díly a materiály z hlediska jejich vhodnosti pro použití v cirkulární ekonomice. Díky tomu jsou všechny modely osobních vozů Mercedes-Benz podle normy ISO 22 628 z 85 % materiálově recyklovatelné a z 95 % zužitkovatelné. Materiálová recyklace použitých surovin, jakými jsou lithium, nikl a kobalt, je neodlučnou součástí této analýzy a společnost ji začíná zohledňovat již při konstrukčním řešení příslušných dílů.

Uvedené analýzy zahrnují celý dodavatelský řetězec od těžby až po recyklaci. Velká pozornost je přitom věnována také dodržování lidských práv při zajišťování pracovních podmínek pro zaměstnance. Mercedes-Benz nabízí pro všechna elektricky poháněná vozidla renovované sady akumulátorů jako náhradní díly v souladu s principem uzavřeného hospodářského koloběhu a šetrného využívání surovin.

Společnost Mercedes-Benz AG kromě toho společně se svou dceřinou firmou Mercedes-Benz Energy realizuje úspěšný obchodní model, který využívá použité akumulátory ve stacionárních velkokapacitních zásobnících elektrické energie. Sady akumulátorů, které již nelze používat v automobilech, tak naleznou další uplatnění ve druhé fázi svého životního cyklu jako energetická úložiště – například ve výrobním závodě Factory 56 v Sindelfingenu, k jehož stejnosměrné elektrické síti je připojen stacionární zásobník elektrické energie s celkovou kapacitou 1400 kWh. Ten slouží k přechodnému uchovávání přebytečné elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Na konci životnosti čeká sadu akumulátorů materiálově surovinová recyklace, která je klíčem pro uzavření koloběhu cenných surovin.

zdroj: tisková zpráva

Jeden komentář u “Mercedes-Benz postaví továrnu na recyklaci baterií”

Napsat komentář