Kia bude od roku 2035 nabízet v Evropě jen elektromobily

Kia se zavazuje do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality napříč celým svým hodnotovým řetězcem. Modelová řada Kia bude v Evropě do roku 2035 plně elektrická. Klíčové globální trhy budou následovat do roku 2040.

Největší část uhlíkových emisí vyprodukovaných libovolným výrobcem sériově vyráběných vozů vzniká v době, kdy jsou tato vozidla v každodenním provozu na cestách, tedy kdy pomáhají naplňovat potřeby mobility zákazníků. Právě z tohoto důležitého důvodu klade Kia důraz na přechod od vozidel poháněných spalovacími motory k plně ekologické modelové řadě akumulátorových elektromobilů příští generace, jakož i elektromobilů na palivové články (FCEV). Kia proto ve snaze dosáhnout nulových uhlíkových emisí během vlastního používání vozidel ještě urychlí zavádění své středně- až dlouhodobé strategie s označením Plán S.

Cílem značky Kia v Evropě je do roku 2035 plně elektrifikovat zde nabízenou modelovou řadu vozidel. Od doku 2040 bude modelová nabídka Kia na všech klíčových trzích po celém světě sestávat výhradně z akumulátorových elektromobilů, vykazujících nulové výfukové emise při každodenním provozu. Právě v uvedené fázi životnosti vozidla dosáhne Kia ohromného posunu kupředu v redukování jednotlivého hlavního zdroje uhlíkových emisí.

Kia rovněž spolupracuje se svými dodavateli na snižování uhlíkových emisí již od fáze dodávky dílů. Kia má v úmyslu do roku 2022 vytvořit systém monitorování uhlíkových emisí pro své partnerské společnosti a rovněž svým dodavatelům poskytne řešení postavená na takto získaných datech. Klíčovým prvkem tohoto plánu je používání tzv. ‚zelené oceli‘, neboť právě ocelářský průmysl je tradičně jedním z největších světových producentů uhlíkových emisí.

Zelená ocel: ocel vyráběná za použití ekologických postupů s minimálním využitím fosilních paliv.

Ochrana mořských ekosystémů a vyrovnání uhlíkových emisí

Kia spustí projekt ‚Modrý vodík‘ s cílem aktivně a hmatatelným způsobem přispět k ochraně životního prostředí namísto pouhého snižování emisí k dosažení cíle uhlíkové neutrality. Uvedený projekt se zaměří na mořské ekosystémy, jejichž schopnosti pohlcování uhlíku patří k nejefektivnějším.

Modrý vodík: vodík pohlcovaný mořskými řasami a nánosy v ústí řek, kdy dochází k účinnému snižování množství vodíku v atmosféře.

Ve snaze zvýšit podíl modrého vodíku bude Kia ve spolupráci s externími partnery obnovovat a chránit korejské pobřežní mokřady. Na území Koreje se v celosvětovém měříku vyskytují jedny z nejrozsáhlejších přílivových nánosů v ústí řek, a země tak může výhodným způsobem posílit zastoupení modrého vodíku.

Na cestě k udržitelné budoucnosti bude Kia rovněž spolupracovat s neziskovou organizací Ocean Cleanup na vývoji technologií umožňujících eliminovat plasty ve světových oceánech, resp. nasazování takových technologií ve velkém měřítku. Aby bylo možné zbavit oceány plastu, je nutné vyčistit stávající plastový odpad v oceánech a současně zabránit tomu, aby se do oceánů dostávaly plasty nové. Ocean Cleanup za tímto účelem vyvinula technologii ‚Interceptor‘ (lapač), která má být nasazena v řekách po celém světě s cílem zamezit pronikání plastového odpadu do oceánů.

Do budoucna chce Kia spolupracovat s organizací Ocean Cleanup na budování systému oběhového hospodaření se zdroji. Kia poskytne hmotnou podporu při výrobě uvedených lapačů a současně bude plastový odpad nashromážděný při čištění řek využívat k výrobě materiálů pro výrobu vozidel. Kia plánuje do roku 2030 navýšit podíl recyklace plastů v rámci vlastní výroby na 20 %.

Firma rovněž plánuje zavádět procesy recyklace plastů během fáze likvidace vozidel po skončení životnosti. Po zavedení těchto procesů se navýší procentní podíl opětovného využívání vysloužilých akumulátorů a plastů. Kia dále plánuje od roku 2022 společně s externími partnery realizovat zkušební projekty v oblasti systémů ukládání energie do vysloužilých akumulátorů (SLBESS).

Dosažení cíle RE100 a nulových emisí ve všech firemních provozech Kia

Kia má v úmyslu do roku 2045 dosáhnout nulových emisí napříč všemi oblastmi svého podnikání – včetně všech výrobních provozů; navazuje tím na červencové oznámení skupiny HMG a jejích klíčových přidružených společností připojit se k iniciativě RE100. Iniciativa RE100 klimatické skupiny spočívá v přechodu ke 100% obnovitelné energii v rámci výroby elektřiny.

V zahraničních provozech bude Kia do roku 2030 získávat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů; a do roku 2040 bude tento přechod realizován ve všech korejských firemních provozech Kia. Výrobní závod Kia na Slovensku v souladu se závazkem RE100 již v rámci výroby elektřiny přešel ze 100% na zelenou energii.

K naplnění uvedených cílů bude Kia ve svých firemních provozech v Koreji, USA, Číně a Indii aktivně prosazovat přechod k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů.

Kia předpovídá, že dalším vylepšováním vlastních technologií vodíkových palivových článků jen tato samotná iniciativa napomůže každým rokem snížit emise o jedno procento. Aby tohoto snížení skutečně dosáhla, zavede Kia další inovace, jako např. technologii CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage – zachytávání, využívání a ukládání vodíku).

Kia rovněž postupně do roku 2030 vymění svůj firemní vozový park, který budou tvořit výhradně akumulátorové elektromobily nebo modely FCEV.

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “Kia bude od roku 2035 nabízet v Evropě jen elektromobily”

  1. „Uvedený projekt se zaměří na mořské ekosystémy, jejichž schopnosti pohlcování uhlíku patří k nejefektivnějším.
    Modrý vodík: vodík pohlcovaný mořskými řasami a nánosy v ústí řek, kdy dochází k účinnému snižování množství vodíku v atmosféře
    Ve snaze zvýšit podíl modrého vodíku bude Kia ve spolupráci s externími partnery obnovovat a chránit korejské pobřežní mokřady. Na území Koreje se v celosvětovém měříku vyskytují jedny z nejrozsáhlejších přílivových nánosů v ústí řek, a země tak může výhodným způsobem posílit zastoupení modrého vodíku.“

    Pane Horčíku, už to s tou inkluzí duševně vyšinutých jedinců opravdu přeháníte. Ale jako fakt!

Napsat komentář