Hrozbu změn klimatu má odvrátit akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů

Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC) publikoval očekávanou zprávu mapující možnosti naplňování scénářů pro udržení růstu globální teploty o 1,5 °C.

Podle IPCC také musí do roku 2050 skončit spalování uhlí kvůli výrobě elektřiny. Pouze takové kroky odvrátí hrozbu růstu globální teploty o 3 až 4 °C.
foto: free-photos, licence CC0 Creative Commons

Zásadním výstupem zprávy je důraz na potřebu rychlého přechodu k energetickému systému s významným podílem obnovitelných zdrojů energie. Zpráva IPCC mapovala čtyři scénáře pro udržení růstu světové teploty o 1,5 °C, které počítaly s různým druhem opatření založených na zachytávání uhlíku přírodní cestou nebo redukci emisí prostřednictvím technologií.

Svět musí podle vědců zajistit dodávky elektřiny ze 70-85 % z obnovitelných zdrojů energie v polovině století. Mezi další zásadní opatření patří podle mezinárodního panelu opětovné zalesňování, přechod k elektrifikaci dopravy a technologií pro zachytávání uhlíku.

Svět podle vědců nalézt takové opatření, která do roku 2030 sníží celosvětové emise o 45 % oproti roku 2010. Do roku 2047 je pak třeba dosáhnout globální uhlíkové neutrality, pokud máme mít 66% šanci na růst teploty pouze o 1,5 °C.

„Právě obnovitelné zdroje energie jsou vedle zvyšování energetického účinnosti hlavními pilíři dekarbonizace světové ekonomiky. Hlavní výhodou rozvoje obnovitelných zdrojů je jejich cenová dostupnost, spolehlivost a bezpečnost technologií. Jen během příštích pěti let přibyde na světě tisíc gigawattů nových solárních a větrných elektráren. Podobně rychlý nástup bezemisní výroby nemůže nabídnout žádný další zdroj energie,“ komentuje globální výzvy ochrany klimatu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) již letos na jaře spočítala, že podíl obnovitelné energie se pro udržení růstu globální teploty v rozumných mezích musí zvýšit mezi lety 2017 a 2050 z 25 % na 85 %. Hlavní růst pak mohou zajistit především solární a větrné elektrárny. Právě podle letos publikované studie IRENA ukázala, že investice do technologií zajišťující redukci emisí jsou nižší než úspory, které přinesou v podobě zlepšení životního prostředí.

V roce 2050 může úspora v zamezení vzniku negativních dopadů klimatických změn dosáhnout až 6 miliard dolarů ročně. Vedle redukce nákladů v podobě poškozeného zdraví nebo škod na životním prostředí by došlo také ke zvýšení globálního blahobytu, hrubého domácího produktu a zaměstnanosti.

O půl stupně více

IPCC také shrnul, co by svět čekalo, pokud globální teplota vzroste o 2 °C. Vědci v takovém případě varují větším množstvím extrémních jevů počasí. Nárůst hladiny moří by byl o 10 cm vyšší, zanikly by de facto všechny korálové útesy. Došlo by k vyššímu propadu potravinové produkce s tím, že nejvíce ohrožené jsou oblasti v subsaharské Africe, jihovýchodní Asii a jižní a střední Americe. O 50 % více světové populace by se potýkalo s nedostatek vody.

Při růstu teploty o 2 °C by přibylo extrémně horkých dnů, se kterými se Evropa potýkala během letošního léta. Právě na severní polokouli by přibylo více úmrtí a lesních požárů spojených s vysokými teplotami.

Nobelova cena za mapování vztahu ekonomiky a změn klimatu

Symbolicky ve stejný den, kdy představil IPCC svou varovnou zprávu, získali dva američtí vědci, William D. Nordhaus a Paul M. Romer, Nobelovu cenu za ekonomii. Ve své práci se zabývají vztahem inovací, změn klimatu a ekonomikou a jejich výstupy měly podle Švédské akademie věd velký přínos k tvorbě globálních politiky.

Jejich základní přínos spočívá ve vytvoření nástrojů, které pomáhají najít odpovědi na to, jak lze zajistit dlouhodobý, a přitom udržitelný ekonomický růst.

„Pokud provedeme potřebné změny politiky, můžeme dosáhnout podstatného pokroku v ochraně životního prostředí – a můžeme to udělat, aniž bychom se vzdali možnosti dalšího růstu,“ uvedl dnes prof. Romer, oceněný za teorii endogenního růstu.

Profesor Nordhaus z Yale byl prvním akademikem, který vytvořil kvantitativní model popisující vztah ekonomiky a klimatu. Dnes se jeho práce používá k posouzení důsledků politických opatření, jako je například zdanění.

tisková zpráva

38 Comments on “Hrozbu změn klimatu má odvrátit akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů”

 1. Souhrná dpověď pro Omegu:
  Ještě ale než přejdu k

  Souhrná dpověď pro Omegu:

  Ještě ale než přejdu k samotné odpovědi, tak jsem to já, ten co se tu objevuje už drahně let, jak jsem si všiml, někdo jiný s nickem Carlos tu nedávno něco psal.

  Stavět dnes JE je absolutní ekonomická zhovadilost a bílý slon, nic víc JE se prostě bude mít vážné problémy zaplatit, navíc na stavu byť jediného bloku nemá v současnosti asi žádná elektrárenská společnost, půjčit si na ně na trzích je nepředstavitelné, zbývají státní půjčky, které jsou ale ve finále v takových objemech že si je neumíte představit. Aby měl nějaký jaderná program ČR cenu z pohledu emisí, bylo by třeba postavit v průběhu 25 let 10 reaktorbloků á 1200MW, měrná cena je u JE asi 116mld/GW, tedy se bavíme o 1392mld korun, pokud se to neprodraží a je to bez úroků. Vzhledem k objemu si na tom přeplatíte dost značně. Naproti tomu výstavba PPE ve stejném objemu by byla jen 168mld Kč. I kdyby se za životnost JE – cca 60 let, 3x kompletně PPE obnovovaly, je to 504mld korun, což by, mimo jiné vedlo k poklesu emisí, pokud by se nahradily všechny zdroje u nás jen plynem, jsme pořád emisně pod současností.

  Vzhledem k variabilnosti výše ceny z JE mohou být snadno náklady na MWh shodné, eventuálně dokonce menší než u JE.

  Dále současné technologie jsou asi tak maximum toho co se dá dělat, jakákoliv jiná technologie je spíše v experimentálním stavu a po dalších 15-30 let nebude dostupná, to je trochu pozdě, tedy dle článku. Navíc svět nedisponuje kapacitami pro výrobu ocele v potřebné kvalitě v takových objemech. Když s tím kvaltovali ve Francii, tak se teď zjišťuje že ta ocel má problémy a u jednoho reaktoru se snad navrhuje jej obalit epoxidem. Ano jsou tu různé HTGR, nebo reaktory chlazené sodíkem, ale to jsou, jak zmíněno, pokusná zařízení s jejichž nasazením se nedá počítat.

  Sázka na JE je v současnosti investice do dost problémového odvětví, které se snad ani nedá rozumným způsobem ufinancovat, abyste se nedostal do politických, či ekonomických problémů. Pokud by se ČR třeba rozhodla pro jaderný program přes ČEZ, nebo nějakou jinou společnost, tak může velmi rychle skončit v problémech s antimonopolním úřadem. A na světě neexistuje síla, která by byla ochotná a schopná jen u nás těch 10 reaktorbloků postavit. Nehledě na to neexistuje politická vůle, respektive to vypadá spíše na politickou snahu to přihrát všechno ČEZu, jinak by se tu neřešily jen nové bloky pro ČEZ, ale byla by vypsána obecná soutěž na výstavbu a provoz JE na všech dostupných lokalitách, ale ani pak by se asi nikdo nehlásil.

  Co se týče akumulace, jakou formou chcete energii uchovat? Má to být chemická, potenciální, mechanická? Od toho se odvíjí co budete muset udělat a v jakém objemu. Jen pro zajímavost plynová ložiska u nás, kdyby se změnila v zásobníky, mimochodem dodávají asi 4% spotřeby, by stačila s každou dekádou provozu na 40% spotřeby, takže to co se tu vytěžilo od roku 1998 stačí na 80% spotřeby plynu. Za celou historii a budoucnost bychom se asi mohli bavit možná o 150-200% roční spotřeby. Účinnost takové akumulace přes plyn by mohla být 30-55%. Navíc se dá vodík přímo mísit se zemním plynem a to bez větších změn Aktuální skladovací kapacita je asi 3 mld kubíků, kdyby byl 10% obsazeno vodíkem, bavíme se o 300 000 000 m3, tedy 26 970 000kg, každý kg obsahuje asi 33kWht energie, tedy 890 010 000 kWht, tedy asi 890GWht, tedy 296-445GWhe, dostupných okamžitě, navíc při celkem konzervativním odhadu, který počítá se zásobníkem o normálním tlaku, ovšem s rostoucím tlakem roste hustota plynů, o kolik by to bylo nevím, výpočty plynů nejsou můj obor.V republice máme ještě ložiska o objemu 4.8 mld kubíků a s lepší technologií až asi 39mld kubíků. Ukládací kapacity tu jsou a pokud bude výrazně účinnější i převod až na plyn, tak se nebavíme o 10% dostupné kapacity, ale o 100% a o plynu, který má 7x větší hustotu, ale 3.6x menší energii na kilogram, tedy na kubík se uloží asi 2x více energie. Pokud počítám dobře. (ale asi to někdo přepočítejte)

  Ovšem pro vykrývání denního cyklu je zcela zbytečné používat syntetická paliva, k tomu jsou lepší PVE, ty máme sice jen dvě, ale další se dají velmi snadno postavit, dá se uvažovat o PVE na vytěžených lomech, dlouhodobé – s týdenním cyklem – mezi Lipnem a Dunajem, dá se uvažovat o spojení Slapů a Orlíku, takto se dá pokrýt potřebných asi 5GW/60GWh, které jsou třeba pro chod elektrizační soustavy po dobu několika měsíců bez používání parních elektráren.

  Dále tu máme domácí a místní systémy FVE na straně spotřeby, pořídit k tomu dnes baterii o 10kWh představuje jen dalších asi 44k navíc, na to by neměly být systémy v místě spotřeby tak citlivé, což znamená že se dost pravděpodobně dá eliminovat problém kachní křivky, což je škoda že nedělají v USA, a přidává to další desítky až stovky MWh do sytému

  Navíc s tím jak se budou budovat tyto akumulační kapacity, bude možné udat v systému více OZE, tím pádem se nám začnou propisovat do výroby i tam kde to dnes není vidět, jestliže někdy v zimě dají FVE 1% nominálního výkonu, pak v budoucnu, kdy by bylo instalováno velmi mnoho výkonu by ono 1% mohlo být třeba 10% spotřeby v daný čas.

  V současné době klesá cena proudu z FVE i VtE takovým způsobem že třeba v Saúdské Arábii obě technologie atakují hodnoty mezi 20 a 30€ za MWh, u nás se může tohoto dosáhnout u FVE třeba během dalších 5-10 let, pak se bude vyplácet i nejhloupější akumulace v podobě tepla, v takovém případě bychom se bavili o výstupní ceně 60-90€, tedy pro provozy kde je třeba i teplo/pára by takový akumulační systém mohl být dost zajímavý.

  Zejména je třeba začít do výroby elektřiny více a více zapojovat odběratele, ne konat tak aby z toho profitovaly centrální elektrárny. Ten problém tu je ale od 20. let minulého století kdy na to vznikl zákon a došlo k naprostému přehození výhybky ve vývoji ekonomiky. Dále centrální elektrárny profitují na účet tisíců občanů na jejichž pozemcích je umístěno zařízení ze kterého nemají nic jiného než omezování vlastnických práv. Až někdy do skončení války bylo zcela normální že si energeticky náročný provoz zajišťoval zejména v místě z vlastních zdrojů. Následně bylo na základě různých zákonů a pod. které tedy vznikly ve všech zemích, k situaci že byly tyto podnikové provozy zlikvidovány, protože centrální elektrárny dostaly všemožné úlevy a podpory.

  Ano, je relativně normální aby se palivo vozilo třeba z druhého konce republiky, ale už není příliš normální, tedy dle selského rozumu, pokud mezi mixérem a generátorem lež stovky kilometrů drátů a navíc je situace taková že se vcelku aktivně legislativou brání samovýrobě. Dá se to ještě chápat pokud máte nějaký velký zdroj přírodní síly, ne pokud na jeden flek nacpete hromadu parních elektráren. Současná síť je velmi zranitelná, stačí pár traktoristů a způsobíte velmi vážné problémy. Síť je třeba naopak založit na co největším počtu menších zdrojů.

  Vaše představa hermetické JE je jak z nějakého prastarého komiksu, jednak jak jste ji popsal to nepřevezete po silnici ani železnici, jednak pro povahu jaderného zařízení dojdete o výhody, které nabízí kombinace OZE a nějakého záložního zdroje a k tomu akumulace. Tedy po většinu roku produkovat proud v optimální vzdálenosti od místa spotřeby, navíc budou přidávat další a další úrovně komplexnosti do elektrické sítě, které tedy se objevují neustále s vyššími výkony a vyššími napěťovými hladinami.

  1. Budu vám trochu oponovat s tím vodíkem. S tím vodíkem to
   Budu vám trochu oponovat s tím vodíkem. S tím vodíkem to totiž není ani zdaleka tak jednoduché, jako by to bylo i s JE. Takže na vodík rovnou zapomeňte. Navíc uvádíte mísení v nesmyslném poměru, to by fakt nešlo.

   Jestli chcete, klidně se můžeme vsadit, že se tu nakonec další JE postaví, minimálně náhrada za Dukovany. Ono totiž nebude co jiného. Paroplyn se nevyplatí, ne při ceně 100 dolarů za barel ropy, což nás za chvíli čeká a nedá se očekávat, že by ta cena měla spadnout, to už si tentokrát pohlídají. Uhlí je špinavé, OZE v našich podmínkách prostě dostatečně nefungují, přečerpávačky nepostavíte, protože zelení a lidé to prostě za barákem nechtějí a stavět elektrárny pro nás na území jiného státu je absurdní nesmysl, kudy sem ten potřebný výkon dovedete? Vzduchem? Co jiného máme na skladě? NIC.

   OZE s akumulací je a bude drahé, to by musely stát baterie pod 50 dolarů za kWh, aby to začalo dávat smysl, ale i pak to bude drahé. Decentralizace je prostě drahá. Protože se ukazuje, že i když FVE panely stojí pod 2000 Kč za 225 Wp, tak to na návratnosti nic nemění. Nevrátí se to. Nemůže. Ono totiž hybridní měnič, nabíjecí regulátor, kabeláže, hlídací elektronika baterií, přečerpávací pumpy apod. stojí majlant a nejsou věčné. A aby u nás mohla existovat ostrovní domácnost se stejným komfortem jako domácnost připojená na síť, musela by mít akumulaci asi 1 MWh a ani to by možná v zimě nestačilo.

   1. Když jsem se díval na jakousi práci ohledně toho, tak tam
    Když jsem se díval na jakousi práci ohledně toho, tak tam zkoušeli podíl až kolem 50% než bylo prý třeba upravovat zařízení na plyn.

    K PVE, myslíte že se to postavit nedá? Ale šlo by to, jenom by se muselo začít a v momentě kdy se bude jednat o náhradu povrchového lomu jezerem a případnou PVE k tomu, tak by to mělo bez větších problému projít i přes zelené, to stejné pro spojení Orlíku a Slap. Co se týká PVE mezi Lipnem a Dunajem, tak ta je plánovaná jako podzemní na naší straně hranice s vyvedením výkonu jak na naší straně, tak do Rakouska.

    Jasně bude problém postavit PVE Labská v Krkonoších, na druhou stranu postavit PVE kdesi u Horního Jiřetína problém být nemusí.

    Jaké zase přečerpávací pumpy proboha? Psal jsem o problému kachní křivky, víte snad co to je, ne? Ono stačí aby domácnosti mohly po určitou část roku fungovat jen se svým zdrojem energie, což by mohlo být po několik měsíců v roce dost dobře možné, což by se projevilo na odběrech. Hybridní FVE by se měla vrátit v nejhorším asi za 18 let, životnost toho zařízení by měla být vyšší 15-25, ale dost tam hraje roli i to jestli si na to půjčíte, nebo to děláte s dotací, nebo za svoje, nebo za svoje s dotací. Podle toho se to posunuje, pak také záleží na tom jaký je tarif, jak moc proud používáte etc.

    1. Přečerpávací pumpy na balancování jednotlivých
     Přečerpávací pumpy na balancování jednotlivých článků. Já se tím zabývám a vy to vidíte technologicky hrozně jednoduše. S pasivními balancery bohužel často nevystačíte. Technologie nejsou dost vyspělé a když ano, tak jsou drahé jako prase. A ceny technologií moc neklesají.

     1. Že té elektronice říkáte pumpa jsem opravdu netušil,
      Že té elektronice říkáte pumpa jsem opravdu netušil, respektive jste to napsal tak že jsem si představil oběhové čerpadlo.

      Ano, v oblasti třeba domácích FVE a návratnosti opravdu vycházím z katalogových údajů a nabídek, které na netu najdu.

  2. Carlosi já bych nějakou výrobu elektřinu moc ani
   Carlosi já bych nějakou výrobu elektřinu moc ani neřešil, před cca 150 lety lidstvo vesele fungovalo bez nějaké elektřiny, stačí 1 dobře mířená sluneční erupce a pak si to zase vyzkoušíme na vlastní kůži žít bez elektřiny

  3. 1. Elektrárny je možné postavit v dostatečném množství
   1. Elektrárny je možné postavit v dostatečném množství a kvalitě. Pokud to lidstvo dokázalo před desítkami let, neexistuje důvod předpokládat, že to neumí nyní.
   2. Cena: Obnovitelné zdroje mi dnes reálně zdražují elektřinu. Současná cena je pro mě přijatelná a bez podpory obnovitelných zdrojů by byla nižší. Tedy pokud chceme levnou elektřinu, pak je třeba zastavit dotace na obnovitelné zdroje.
   3. Jadernou elektrárnu může postavit klidně stát.

   1. ad 1) Ta „Kvalita“ se dnes projevuje tím že se zjišťují
    ad 1) Ta „Kvalita“ se dnes projevuje tím že se zjišťují změny na reaktorových nádobách, které by tam být neměly, stejně tak jako použití nevhodné ocele.

    2) Zase se bavíte o cenách z doby před 10 let, což je vzhledem k pokroku a změnám zcela irelevantní, FVE jsou dnes třeba za 46€/MWh, ne za 460€/MWh, jako tehdy. Zastavením dotací, tedy budeme-li se bavit o těch historických by vedlo na velmi drahé arbitráže a hlavně by se ČR vyjevila jako zcela nedůvěryhodný partner. Dotace budoucí, které mohou být klidně formou CfD, se budou pohybovat v jednotkách až desítkách € za MWh, eventuálně by to mohlo být záporné.

    3) A víte jaké bude mít ta státní JE důsledky? Ono jednak jich bude muset být víc a povede to na monopol a z toho plynoucí problémy. Zasahování státu by mělo být co nejmenší, ne aby se mu jak nějakému Baalovi neustále dávalo více a více moci.

 2. Že nikoho tady nenapadne, že nejvíc klima ovlivňují
  Že nikoho tady nenapadne, že nejvíc klima ovlivňují letadla. Každý den když je jasno, tak je velká část oblohy pokrytá kondezačníma čarama po letadlech. Bez nich by bylo bez mráčku. To podstatně ovlivňuje dopad slunečního světla na zem a narušuje to rovnováhu klimatu. A letadel je čim dál tim víc.

  1. Ekologie, obdobně jako komunismus, vždy pracovala s
   Ekologie, obdobně jako komunismus, vždy pracovala s principem užitečných idiotů, kteří umožní více krást těm, kteří něco hlásají, ale jde jim jen o to více krást. Komunismus je také hezká myšlenka a jaká byla realizace víme.

   Podívám se tady na příspěvky a mnozí pisatelé jsou dokonalými vzory užitečných idiotů.

    1. alebo – ten strašidelný co2 tu už v obvzduší bol a
     alebo – ten strašidelný co2 tu už v obvzduší bol a „vyššia moc/súdruh príroda/všemohúci boh/strana a vláda/… ho uskladnila pre dnešok. keď sa fosílie minú, bude sa energia získavať odniekiaľ inakiaľ. a ekoteroristi budú strašiť iným bubákom.

     1. Doporučuji skouknout film Země. Je tam krásně popsána
      Doporučuji skouknout film Země. Je tam krásně popsána historie naší planety. Co jak se postupně vyvíjelo, složení zemského povrchu, atmosféry …

      Víceméně z toho vyplývá, jak neskutečná náhoda to je, že jako lidstvo tady vůbec jsme. A to, že většinu své existence byla země neobyvatelná, se může klidně zase snadno vrátit.

      Ano, tenco co2 tady kdysi byl, třeba i v ovzduší, ale ne všechem současně a určitě tu v té době nebylo lidstvo…

      1. film 🙂
       ono, na všetkom je kúsok pravdy, ale iba KÚSOK

       film 🙂
       ono, na všetkom je kúsok pravdy, ale iba KÚSOK neupravenej. zamlada som videl stovky filmov (krátke,aby si ich slabší zapamätali) o žiarivej budúcnosti, so spevom a tancami, zborovými recitáciami, …
       dnes ma popis histórie zeme a neskutočné náhody akosi neberú. ono je to v zásade (a zákon o zachovaní …) tak, že najprv musia byť rastliny a živočíchy, z ktorých vzniknú fosílie. a tie, ako zatiaľ nik nespochybnil vznikali dlho ..
       populárno náučné „oné“ v médiách ukazujú aké to bolo krásne na zemi s toľkými rastlinami a teplom … až sa zrazu skokom dostaneme do „lovcov mamutov“ s krutými zimami. takýmito čiastočne pravdivými a veľmi upravenými faktami vytvorím dojem, če ľudia zapríčinili dobu ľadovú :-)))

       a celkkom vážne sa spýtam – prečo sa stále ekológovie držia co2, keď je viacero plynov ktoré sú AKTÍVNEJŠIE a človek nie je ich tvorcom
       boli tu ozónové diery, púotom škodlivý ozón, potom co2, potom zlúčeniny dusíka, potom reči o otepľovaní, potom o ochladení európy, …

       1. Pardón, spletl jsem to. Jmenuje se to Vznik Země a je to
        Pardón, spletl jsem to. Jmenuje se to Vznik Země a je to dokonce na Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=cPiSs8s68hc

        Nedrží se pouze CO2. Spíše je o něm nejvíce slyšet. Řeší se třeba i metan (ve spojitosti s permafrosty).

        Pokud se jedná o plyny, které nevytváří člověk, tak zde upozorňování moc nepomůže. Leda ve smyslu „pojďme ho chytat“ :-).

        1. 🙂
         nevadí, pokecali sme si.
         každý má kúsok pravdy a

         🙂
         nevadí, pokecali sme si.
         každý má kúsok pravdy a kúsok …

  1. Souhlas, z hlediska teorie chaosu neumíme predikovat jak to
   Souhlas, z hlediska teorie chaosu neumíme predikovat jak to bude, protože na vývoj klimatu, obdobně jako na vývoj počasí se uplatní efekt motýlích křídel.

   Straší proto, že chtějí krást, regulovat, vládnout. Chátra jedna ekofašistická.

   1. Ano, fandím jaderným elektrárnám.
    Ale ne ve standardu

    Ano, fandím jaderným elektrárnám.

    Ale ne ve standardu starém 50 let. Přece jenom jsme se dost posunuli. Rozdíl mezi obnovitelnými zdroji energie a jadernou energií je obrovský.

    Ideální cíl je zapouzdřený kontejner který bude dodávat 100MW elektřiny a tepla ideálně v prostoru cca 1000m3 po dobu 30ti let. Jenže k tomu se budem ještě nějakou dobu propracovávat.

    1. A nezanedbatelný rozdíl je i v tom, že obnovitelné zdroje
     A nezanedbatelný rozdíl je i v tom, že obnovitelné zdroje mohu mít všude, kde jsem. Kdežto jaderku – než bude ono mobilní řešení – postavím na určité místo a pak opět buduji rozsáhlé rozvodné sítě a dispečinky. Prostě 50 let starý standard vymyšlený pro centrálně řízenou ekonomiku, kdy spotřebitelé energie zcela předali její výrobu někomu jinému. Přestože ani zdaleka nevyužili své vlastní možnosti.

   2. Krytona taky miluju, děkuji za odkaz.
    A má v tom článku

    Krytona taky miluju, děkuji za odkaz.

    A má v tom článku velkou pravdu – jenže ta je bohužel platná ve Velké Británii a ne v Čechách. Pokud bych byl v pozici Velké Británie, tak si vystačím s obnovitelnou energií na 100 procent, protože tam je kde ji brát, moře je obrovský zdroj a rozvody elektřiny po británii nejsou problém.

    V Čechách je bohužel situace jiná – můžu si vybrat JE, uhlí, plyn. Jenže přejít na kompletní obnovitelnou energii – to znamená v zimě energii dovážet ze zahraničí – akumulace na měsíc spotřeby je nereálná. A to potom bude elektřina klidně za 200 EUR/MWH nebo i víc a my budem v pozici rukojmích bez možnosti výběru. Takže ano, jsem zastáncem JE, jako nejlepší varianty pro nás.

    1. S tou akumulací máte pravdu, ovšem akumulace na pár dní
     S tou akumulací máte pravdu, ovšem akumulace na pár dní reálná je. Nebudeme kompletně přecházet na obnovitelné zdroje, přechod bude postupný a stále tu budeme mít energetický mix.
     Ovšem ten dnešní je spalovací a jaderný a je nesmysl ho dále konzervovat nebo dokonce rozvíjet. Máme obrovské rezervy v osazení střech fotovoltaikami jak na výrobu elektřiny a její akumulaci, tak na ohřev vody pro mytí a vytápění. Na rodinných domech, firmách, institucích, úřadech, prostě opravdu všude. Taková výstavba, i formou odzkoušeného německého modelu s pronájmem střech u lidí, kteří FVE nechtějí pro sebe, zasluhuje investice a třeba podporu státu, minimálně legislativní.
     To samé zasluhují chytré sítě, akumulace do vozidel, větrná energetika nejen velkých parků, ale i domovních řešení, stejně jako malá vodní energetika a také kogenerace všude tam, kde je to možné. Vše opět ve spojení s akumulací má obrovské rezervy.
     Teprve poté, co vyčerpáme možnosti výroby a akumulace elektřiny v místech její spotřeby se můžeme bavit o novém velkém zdroji případně využití dalších surovin a jejich možné akumulace, jako třeba plynu do obrovských podzemních zásobníků.

Napsat komentář