Globální energetika řeší problém s metanem

Navzdory pandemii přinesl rok 2020 největší jednoroční nárůst v koncentracích atmosférického metanu v historii. Dopad tohoto plynu na vznik skleníkového efektu a globální oteplování je víc než osmdesátkrát větší než vliv oxidu uhličitého a až 60% jeho množství vzniká v důsledku lidské činnosti.

Produkce metanu byla dosud spojována hlavně s chovem hovězího dobytka, skládkováním odpadu a výrobou biopaliv. Nyní se ale ukazuje, že přinejmenším stejně významný podíl na únicích tohoto plynu do atmosféry má energetika. 

V loňském roce vzrostly úniky metanu z těžby ropy a zemního plynu v Rusku o 32 %. Ke značným únikům došlo i při provozu plynovodů v Turkmenistánu, na nalezištích zemního plynu v Kanadě a dokonce i z uhelných dolů v Apalačské pánvi v USA. Podle odhadů dochází na různých místech světa každou minutu až ke stovce velkoobjemových úniků metanu.

V reakci na tento vývoj se na přelomu října a listopadu dohodly EU a OSN na zřízení Mezinárodní observatoře emisí metanu a při právě skončené konferenci OSN o změně klimatu v Glasgow se více než 80 zemí připojilo k závazku snížit do roku 2030 emise metanu o 30 procent oproti roku 2020.

Klíčovým prvním krokem k jeho realizaci je budování spolehlivého systému rychlé a přesné detekce úniků metanu, který pokryje celou planetu. Podílí se na něm řada mezinárodních a vládních organizací, neziskových společností i některé globální energetické firmy.

Už od roku 2017 je v provozu satelit Sentinel 5P Evropské vesmírné agentury a o dva roky později byla vypuštěna zkušební italská družice Prisma. Ze soukromé sféry se na vyhledávání úniků metanu podílí například kanadská GHGSat. Americká neziskovka Carbon Mapper vyvíjí satelity o velikosti malé ledničky, které by měly být schopné lokalizovat únik s rozlišením 30 metrů, což je dostatečná přesnost pro to, aby identifikovaly konkrétní části zařízení, odkud plyn uniká.

Cílem projektu je 20 družic, které budou nepřetržitě monitorovat nejen metan, ale i a CO2 po celém světě. První dva satelity mají být vypuštěny v roce 2023. Na neziskové bázi pracuje i MethaneSAT, která vyvíjí satelit schopný skenovat pás široký až 200 kilometrů s rozlišením 100 metrů. Vypuštění vlastního satelitu v hodnotě 88 milionů dolarů, který bude monitorovat ropná pole na celém světě se stonásobně vyšším rozlišení než současné družice, oznámil i francouzský energetický gigant EDF. 

Další energetické společnosti jdou cestou technických opatření na svých ropných a plynových polích. TotalEnergies nedávno ve spolupráci s Qnergy nastartovala projekt na snížení emisí metanu ze svých nalezišti plynu v oblasti Barnett Shale v americkém Texasu. Instalace navazuje na úspěšný pilotní projekt z března letošního roku, při kterém se podařilo zachytit až 98 % emisí metanu. TotalEnergies ohaduje, že do konce roku 2024 sníží emise metanu o přibližně 7 tisíc tun ročně.

Podobnou cestou se vydal i britský energetický gigant BP, který u každého vrtu začal budovat centralizované kompresní stanice, které budou metan ukládat do zásobníků. BP odhaduje, že projekt bude stát více než miliardu dolarů a investici chce pokrýt prodejem zachyceného plynu. Naopak společnost Exxon Mobil chytání plynu u jednotlivých vrtů vzdala a zavádí nákladné monitorovací programy. Po testování osmi technologií firma nedávno oznámila, že k odhalování úniků metanu začne využívat letadla vybavená speciálními lasery.

zdroj: tisková zpráva

16 Comments on “Globální energetika řeší problém s metanem”

  1. Je třeba si uvědomit, že celý problém globálního oteplování je problém zejména pro Evropu a USA. Rusko z toho vzejde jako vítěz, protože mu to umožní osídlit Sibiř. Zpřístupní se tím také velké množství nerostného bohatství. Skoro všechny města mají ve vnitrozemí a taky jim to spolu s Čínou otevře novou, kratší severní obchodní cestu. Takže veškerým snahám západu o zmírnění oteplování se můžou vysmát. Povolenky vykoupí a cokoliv co EU na produkci skleníkových plynů ušetří tak rádi vypustí. Zajímalo by mně jestli si tohle politici při projednávání klimatického plánu uvědomili.

      1. Nějací burani na vesnicích jsou jim putna. Důležitý pro ně je, že se dostanou do klimatickýho sweetspotu na většině území země. Bude to znamenat ohromný rozmach zemědělství a těžby. Zatímco se západ bude trápit s energožebračenkami, potápějícími městy a miliony uprchlíků z afriky, Rusko bude vzkvétat ekonomicky i politicky.

  2. Metan má tu vlastnost, že je poměrně reaktivní na vzduchu. Proto má relativně krátkou střední dobu existence v atmosféře. Asi v řádu roků. Mám dojem, že to bylo 7 let, ale už to nedohledám. CO2 má oproti tomu koloběh asi 160 let. CH4 se proto velmi brzy vlivem hydroxylových radikálů OH (vznikají vlivem slunečního záření na vodní páru) přemění na CO2 a H2O.

      1. jo a že rozmrzat i nadále BUDE i kdyby se zbytek světa až na čínu postavil na hlavu ba dokonci i kdyby čína se zhoupla tak prostě nadále jak vlak nezastavitelně rozmrzat permafrost BUDE a tím pádem metan unikat prostě BUDE. Navíc že je 3x skleníkovější než CO2 a že rusko ho nadále těžit BUDE protože je lepší ho spálit než nechat uniknout a že ho celý svět potřebuje a tím pádem se BUDE dál spalovat a spaliny CO2 budou ještě víc tát sibiřský permafrost a že je to spirála doprrrrr ………a že nějaký koference glasgou těch kašparů figurek tam sou pro srandu králíkům, záchrana není už možná proto taky Elon zdrhá na Mars, jedná se ted už jen o zpomalení. Pobřežní města prostě půjdou pod vodu tak i tak 😉

Napsat komentář