EU schválila reformu evropského trhu s elektřinou

K zásadnímu milníku pro další rozvoj evropské energetiky přikročila Rada EU, když definitivně schválila reformu evropského trhu s elektřinou.

Spotřebitelům přinese stabilnější ceny energie, menší závislost na fosilních palivech a zvýšení energetické bezpečnosti.

„Nová pravidla přinášejí větší stabilitu a předvídatelnost cen energie, což je klíčové pro spotřebitele i investory. Aktualizovaná legislativa podporuje využívání dlouhodobých smluv o nákupu energie a obousměrných rozdílových smluv, které zajišťují stabilitu a ochranu proti výkyvům na trhu. Tyto kroky významně přispívají k dosažení cílů dekarbonizace a energetické bezpečnosti,“ komentuje právnička Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold.

Státy mají povinnost nová evropská pravidla na národní úrovni zavést do dvou let od jejich přijetí, tedy zhruba do poloviny roku 2026.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář