Elektromobily Polestar mají být zcela klimaticky neutrální

ZKW je partnerem švédského výrobce elektromobilů Polestar. Cílem projektu „Polestar 0“ je vyvinout a uvést do roku 2030 na trh automobil, který je zcela klimaticky neutrální.

Pro tento ambiciózní projekt vyvíjí specializovaný výrobce elektroniky a osvětlovacích systémů z Wieselburgu pro Polestar (značka automobilky Volvo) elektroniku a elektrické komponenty. ZKW chce mimo to dosáhnout do roku 2025 v celosvětovém měřítku uhlíkové neutrality. Tohoto cíle bude dosaženo úsporami energie, bezodpadovou technologií a přechodem na ekologický proud. „V rámci společného projektu ověřujeme potenciál recyklačního hospodaření, abychom v budoucnu snížili ekologickou stopu našich výrobků na nulu. Proto posilujeme trvale udržitelnou, ekologickou produkci. Do roku 2038 by naše produkce měla být klimaticky neutrální,“ prohlašuje Oliver Schubert, generální ředitel skupiny ZKW Group.

Cílem projektu „Polestar 0“ je namísto emisních povolenek úplná eliminace emisí z výrobního řetězce a důsledné uplatňování trvale udržitelných procesů ve výrobě automobilů. Společnost Polestar se pro tento cíl rozhodla, protože v sektoru dopravy se emise skleníkových plynů zvyšují nejrychleji. Program OSN pro životní prostředí předpokládá, že podíl dopravy na celkovém objemu emisí CO2 bude v budoucnu činit více než 30 %.

Nové materiály a technologie

Moderní reflektory se skládají z mnoha různých komponentů, mimo jiné z různých plastů a elektronických součástek. Pro trvale udržitelnou produkci je nutno na jedné straně snížit podíl plastů, například použitím materiálů na bázi biologických složek nebo recyklovaných materiálů. Analýza společnosti ZKW ukázala, že elektronika je významným impulzem pro klimaticky neutrální reflektory. V této oblasti lze zamezit vzniku škodlivých emisí u desek s plošnými spoji – například používáním nových materiálů a optimalizací technologií –, ale také přechodem na uhlíkově neutrální elektronické komponenty a při kompletaci (např. díky energeticky optimalizovaným zařízením a zelenému proudu).

Alternativní výrobní koncepce

Aby byly elektronické a elektrické komponenty klimaticky neutrální, jsou zapotřebí nejen nové materiály a technologické procesy. Uhlíkově neutrální výrobu umožňují rovněž tzv. metody „Carbon Capturing“ ve výrobním procesu, bezodpadové technologie a recyklace. Lze uvažovat také o opakovaném použití opravených reflektorů. „Kde se nelze vyhnout emisím, je nutno hledat alternativy. Kryt konektoru lze například vyrábět z biogenních surovin, nebo nahradit kryt jiným řešením spoje, například přímým konektorem nebo konektorem s tištěnou hranou,“ říká Schubert. 

Projekt pro průmyslový výzkum

V rámci projektu „SusMat4CarLight“, podporovaného rakouskou společností na podporu výzkumu EFG, provádí ZKW ve Wieselburgu výzkum zaměřený na trvale udržitelné kompozitní materiály pro automobilové reflektory budoucnosti. Do tohoto úsilí je nutno zapojit celý dodavatelský řetězec a ustoupit od kompenzací prostřednictvím emisních povolenek.

Projekt se zabývá mj. novými vysoce výkonnými materiály, integrací různých technologií do řetězce tvorby přidané hodnoty, inovativními povrchy a technologiemi a optimalizací zpracování materiálů u konkrétních aplikací. Partnerem výzkumného projektu jsou výzkumná společnost Joanneum Research Forschungsgesellschaft, Institut pro technologie materiálů, povrchové úpravy a fotoniku a zařízení a hornická univerzita Leoben. „Abychom do roku 2025 dosáhli svého cíle, kterým je uhlíkově neutrální výroba, zkoumáme všechny možnosti recyklačního hospodaření,“ doplňuje Schubert.

Koncepce trvalé udržitelnosti

Ve své koncepci trvalé udržitelnosti zahrnující výrobu, produkt a osoby, se ZKW zaměřuje na energetickou účinnost a vztah k obnovitelným zdrojům energie, jako je zelená elektřina a zamezení vzniku odpadu při výrobě. Dalším důležitým prvkem koncepce jsou udržitelné investice, jako je například vynikající provozní budova ve slovenském závodě v Krušovcích.

Kromě toho společnost podporuje angažovanost svých zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a trvalé udržitelnosti prostřednictvím globální výzvy udržitelnosti „Global Sustainability Idea Challenge“. Jako další krok má do roku 2038 následovat dosažení uhlíkové neutrality u všech výrobků ZKW. Tento plán zahrnuje vedle uhlíkově neutrální výroby ve všech závodech také předřazené dodavatelské řetězce.

Za účelem snížení emisí CO2 sází ZKW v závodech ve Wieselburgu a Wiener Neustadtu na rekuperaci tepla, účinné chlazení nebo vytápění a zamezení vzniku odpadů prostřednictvím optimalizace spotřeby. Velký potenciál z hlediska úspor má využívání elektrického proudu. Závod Wieselburg zčásti pokrývá svou spotřebu energie z vlastní vodní elektrárny, zbytek se od začátku roku 2022 získává z veřejné sítě jako zelená elektřina. Také pobočky ZKW ve Wiener Neustadtu, Haagu a Dietachu mají přecházet na uhlíkovou neutralitu. Pro zahraniční závody se prozatím plánuje nákup emisních povolenek.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář