Dodavatel autodílů z Liberce si postaví velkou střeší fotovoltaiku

Společnost Woodburn buduje a bude provozovat pro liberecký závod společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2,4 MW po celou dobu trvání 15leté PPA.

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., jež v České republice reprezentuje mezinárodní divizi výroby exteriérových dílů globální automobilové společnosti Magna International, podepsala svou první smlouvu o nákupu elektřiny (Power Purchase Agreement – PPA) se společností Woodburn Capital Partners. Zahájení výroby elektřiny se očekává do konce září 2024. Dodavatel stavby pro Woodburn je česká společnost Woltair.

„Jedná se o první z několika PPA, které budeme podepisovat v České republice i v zahraničí v letech 2024 a 2025,“ říká Lucie Kopečková, vedoucí PPA projektů společnosti Woodburn, a dodává: „Aktivně představujeme PPA zákazníkům i v dalších zemích, například v Bosně a Hercegovině či Chorvatsku. Naše smlouvy jsou strukturovány na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v místě i mimo něj v zemích, kde působíme, ať už se jedná o střešní nebo pozemní elektrárny.“

„Vybudování fotovoltaické elektrárny v rámci našeho libereckého závodu bylo dlouhodobým cílem Magny. Tento důležitý krok nám výrazně pomůže při dosahování našeho závazku využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů v Evropě do roku 2025 a celosvětově do roku 2030,” upřesnil technický ředitel společnosti Magna Exteriors (Bohemia) Tomáš Radosta. 

Fotovoltaický projekt pro liberecký závod Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. má následující parametry:

Délka PPA15 let
Výkon2,4 MW
Objem investice52 000 000 Kč
% celkové spotřeby, kterou PV pokryje8%
Celková doba výstavby6 měsíců

Projekt fotovoltaické elektrárny Woodburnu pro Magnu je první spolupráce společností Woodburn a Woltair. obou českých společností. „Pro Woltair se jedná o dosud největší fotovoltaickou zakázku v B2B segmentu.” uvádí Daniel Helcl, zakladatel společnosti Woltair a dodává: „Zároveň se jedná o jednu z největších firemních solárních instalací v ČR a největší v Libereckém kraji za posledních 10 let.“ 

„Dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny mají pro zákazníky řadu výhod,“ vysvětluje Chris Kottnauer, finanční ředitel společnosti Woodburn. „Z pohledu firemního cash flow je největším přínosem to, že zákazníci nemají žádné kapitálové investice. Podpisem smlouvy PPA vznikají pouze měsíční náklady na vyrobenou elektřinu. Vzhledem k pevnému období a pevné částce ve smlouvě se stává rozpočtování elektřiny na dlouhodobý horizont jednoduchým procesem. Toto ujednání eliminuje stres z cenových výkyvů a riziko souvisejících odpisů, čímž poskytuje větší finanční stabilitu. A nesmíme zapomínat ani na pozitivní dopad na životní prostředí, kterou přináší výroba a spotřeba obnovitelné energie, které lze transparentně a prokazatelně zanést do ESG reportů.“

Lucie Kopečková dále vysvětluje filozofii za investičním přístupem společnosti k obnovitelným zdrojům energie: „Na rozdíl od mnoha jiných společností v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsme zvolili přístup vertikální integrace, od vyhledávání lokalit, správy všech povolení a regulačních požadavků, vyhledávání budoucích zákazníků s PPA až po fyzickou výstavbu a provoz elektráren. Náš tým tvoří zkušení odborníci s prokazatelnými úspěchy v řízení projektů od jejich vzniku až po úplnou přípravu a realizaci, včetně developmentu, financování, výstavby a provozu.“

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “Dodavatel autodílů z Liberce si postaví velkou střeší fotovoltaiku”

 1. off

  Ochrana přírody nám šetří miliardy
  Drancování přírody je z ekonomického hlediska nesmysl
  https://politiq.cz/2024/07/05/ochrana-prirody-nam-setri-miliardy/

  Příroda: náš nejlepší poskytovatel služeb
  Členské země Evropské unie pochopily, že je třeba do přírody investovat – a již v roce 2022 zadaly studii, která odhadla potřebné investice. Tato studie došla k závěru, že na realizaci celoevropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti by mělo být ročně vynaloženo 48 miliard eur, což je více než dvojnásobek částky, s níž EU ve strategii počítá.

  Škody jsou stále dražší
  I kdyby se tyto investice uskutečnily, stále by to bylo výrazně méně než 53,6 miliardy eur, které byly v roce 2023 skutečně vyčleněny na společnou zemědělskou politiku EU (SZP). Mimochodem, prostřednictvím dotací v zemědělském sektoru a ve spojení s dalšími podporami vynakládají členské státy EU ročně 34 až 48 miliard na praktiky a obchodní modely, které přírodu prokazatelně poškozují.
  V EU se tedy investuje více peněz do ničení přírody než do její ochrany. Z ekonomického hlediska to nedává smysl, protože služby přírody můžeme nahradit buď draze, neadekvátně, nebo vůbec.

Napsat komentář