CNG autobusy: Blýská se na lepší časy

Včerejší setkání se zástupci města , a Karlovarského kraje vyznělo pozitivně. Tedy alespoň pro fandy na . Autobusy s pohonem plní ty nejpřísnější emisní normy, jsou tišší a k zahození není ani ekonomická stránka věci. Proto v roce 2009 bylo z celkových 239 nově registrovaných městských autobusů 12,6% s pohonem na stlačený zemní plyn. V současné době jich v ČR jezdí již 295.   

Pravda, pořízení autobusu spalující zemní plyn je o zhruba 800 tisíc nákladnější. Dá se však předpokládat, že se vzrůstající sériovou výrobou může cena klesat. Navíc dnes existuje řada podpor, aby trend plynofikace vozových parků nastartovala. Se 200 tis. Kč může dopravce počítat od plynárenských společností. Ty se také zavázaly, že v regionu, kde se bude provozovat alespoň 4 autobusy, vybudují . Nutno podotknout, že tyto výhody nepochází z veřejných peněz jako většina různých dotací, což je pro neustále poloprázdné veřejné kasičky výhodou.

Existují však i další nástroje, jak obměnu vozového parku financovat. Karlovarský kraj vypracoval poněkud komplexnější projekt, který má za cíl nejen pořízení 25 nových CNG autobusů, ale i vybudování dalších tří plnicích stanic v Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních. K financování by mohly dopomoct Česko-švýcarské nebo Norské fondy, což je jakási obdoba fondů EU, avšak od nečlenských evropských států. Výše zmíněných fondů využilo také město Ústí nad Labem se záměrem nákupu 20 CNG autobusů a výstavbou plnicí stanice. Z celkových 58 milionů by spoluúčast města měla být pouhých 15%.

Ačkoli dotace z erárních peněz se vždy nemusí těšit takové oblibě, také Ministerstvo dopravy přispělo svým dílem. V rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy nabízí pro rok 2010 dotaci 500 tisíc korun na jeden autobus. Dá-li si člověk tyto možnosti dohromady, nezbývá, než prohlásit, že rozvoji hromadné dopravy využívající CNG nestojí nic v cestě. A dobrá zpráva na závěr: V Karlových Varech se provoz autobusů na stlačený zemní plyn finančně vyplácí i po odečtení dotací. Úspora je totiž autobusu je až 160 tisíc korun ročně. O to jde nakonec především.

tisková zpráva

2 Comments on “CNG autobusy: Blýská se na lepší časy”

Napsat komentář