Chytré město může vyřešit svoji energetiku i vodní hospodářství díky inteligentním domům

Stále více samospráv zkouší fungovat jako „Smart City”, eventuálně „Smart Region”. Města a regiony zavádějí chytré technologie do svých úřadů, veřejné dopravy, centrálních tepláren nebo odpadového hospodářství.

Velké aglomerace jsou přitažlivé svou produktivní ekonomikou a bohatou kulturou, zároveň však potřebují čistý vzduch a dostatek zeleně. Můžeme mít obojí: velkoměstský komfort ve zdravém životním prostředí.
foto: Pexels, licence Pixabay

TISKOVÁ ZPRÁVA

Základními jednotkami moderní lidské společnosti jsou však domácnosti. Nejchytřejší a zároveň nejzdravější město proto vzniká na úrovni „Smart Homes” – inteligentních rodinných nebo bytových domů. Uveďme příklady.

Aktualizujme svoje domy, ve kterých stále ještě splachujeme pitnou vodou, v zimě draze platíme za teplo a v létě trpíme kvůli vedru. Déšť potom nebude stékat rovnou do přeplněných kanálů, energii nebudeme muset kupovat prostřednictvím transkontinentálních distribučních soustav, a dokonce dokážeme zlepšovat místní klima.

1/ S životodárnou tekutinou umíme hospodařit lépe

Chytré domy mohou zachycovat užitkovou vodu, ať už ze střechy během deště, nebo při lidské koupeli a kuchyňské práci. Tekutina potom dočasně zůstane například v retenční podzemní nádrži, která neomezuje člověka v pohybu. Následně, podle aktuální potřeby užitková voda přiteče domovními rozvody a poslouží na řadu účelů:

 • splachování toalety
 • praní špinavého oblečení (dešťovou vodou)
 • úklidové domácí práce (třeba vytírání země)
 • mytí auta
 • zalévání zeleně

Domácnost takto pokryje až polovinu svojí spotřeby. Zachycenou tekutinu může kontrolovat a ovládat přes mobilní aplikaci, eventuálně celý systém funguje automatizovaně. Chytrý dům přitom šetří pitnou vodu, kterou odebírá z centrální potrubní sítě jenom na nutné účely: pití, koupel, vaření, umývání nádobí.

Jinak využívá dešťové srážky a recykluje. Okamžitým efektem bývá úspora na vodném a stočném, pamatujme ovšem, že domácnosti platí většinu peněz za údržbu infrastruktury (potrubí, čističky, lidskou práci), jenom menšinu dávají za samotnou vodu.

Primárně jde o zdravější městský ekosystém. Pokud takto hospodaří stále více obyvatel, samospráva šetří svoje povrchové a podzemní vodní zdroje, které jsou kvůli průmyslovým škodlivinám, zpevněnému zemskému povrchu a slábnoucím dešťům stále cennější. Navíc, dešťovku může šetrně zachycovat i samotné město – z veřejných budov a prostranství, do obecních retenčních nádrží.

DŮSLEDEK: ZDRAVĚJŠÍ MĚSTSKÝ EKOSYSTÉM

Místo aby dešťová voda stekla po betonu nebo asfaltu rovnou do kanalizace a následně do čističky, bude ve speciálních nádržích zachycována a postupně uvolňována, což prospěje půdě a rostlinám především během suchého období.

Automatizovaný systém může fungovat podobně jako přehradní kaskáda: Před dalším deštěm bude voda přečerpaná tak, aby se uvolnil prostor, kde budou zachyceny následující srážky.

Chytrý dům nebo město přitom využije aktuální meteorologické předpovědi, které dosahují zhruba 90% přesnosti, pokud jsou zveřejňovány s pětidenním předstihem. Včasným přečerpáváním navíc ulevíme kanalizaci a čističkám odpadních vod, které během průtrže mračen bývají přetížené natolik, že někdy přestávají plnit svou funkci.

2/ Chytré město se stane elektrárnou

Inteligentní domy využívají také sluneční záření, eventuálně vítr nebo rostlinnou biomasu, typicky k výrobě elektřiny, chladu a tepla. Například když jsou příznivé podmínky pro střešní fotovoltaické panely, podle představ majitelů se může automaticky zapnout myčka, pračka nebo bojler.

Nabíjejí se baterie a solární svítidla, ohřívají se hydroboxy tepelných čerpadel a levně funguje ventilace. Sami možná doplníte, kam jinam byste ještě elektřinu nasměrovali.

Domácnost získává vlastní zdroj energie, použitelný na pohon spotřebičů, hybridních automobilů nebo elektromobilů, eventuálně na prodej do centrální sítě. Ovšem elektrárnou se zároveň stává celá samospráva, pokud jednotlivé chytré domy integruje, samozřejmě na základě dobrovolnosti a všestranné výhodnosti.

Někteří občané se potom mohou rozhodnout, že z různých důvodů nechají své přebytky městu – třeba aby nemuseli platit za svoz odpadu, aby dostali slevu na jízdném, nebo aby byli jinak odměněni. A existuje řada účelů, na které lze takto získanou elektřinu použít:

 • veřejná doprava (trolejbusy, tramvaje, vlaky, elektrobusy)
 • nabíjecí stanice elektromobilů
 • veřejné osvětlení
 • provoz veřejných institucí (jako jsou školy, nemocnice nebo hasičské stanice)

DŮSLEDEK: ENERGIE POD KONTROLOU

Mezi největší evropské i tuzemské firmy patří obři, kteří prodávají elektřinu nebo zemní plyn. Obyvatelé chytrých měst tento lukrativní byznys převezmou. Elektřinu budou vyrábět jednotlivé domácnosti a samospráva zorganizuje jejich vzájemnou spolupráci.

Na svém území udrží vyrovnanou energetickou bilanci, přičemž cenu ponechá dynamickou, podle aktuálního vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Ztráty v energetické síti budou oproti dřívějšku minimální, protože elektřina zůstane v sousedské komunitě, místo aby byla sáhodlouze přenášena na celostátní, nebo dokonce kontinentální úrovni.

3/ Inteligentní domy vytvářejí příjemné klima

Když venkovní teploty vystoupají nadmíru vysoko a na město dopadají horké sluneční paprsky, uvnitř chytrých domů zůstává osvěžující chládek. Automaticky se totiž spustí žaluzie, aby vytvořily žádoucí stín, a tak ochladily interiér.

Pokud však teplota přesto zůstává příliš vysoká, fotovoltaické panely prostřednictvím vyrobené elektřiny rozběhnou klimatizaci. Jak už bylo řečeno, přebytky energie mohou přecházet do centrální soustavy, aby byly patřičně ochlazeny veřejné budovy nebo dopravní prostředky.

Díky chytrým domům a přilehlým pozemkům dokážeme zlepšovat i venkovní klima. Ze sítě senzorů samospráva zjistí, kde musí regulovat automobilové nebo průmyslové škodliviny, aby ve městě byl čistý vzduch a dostatek zeleně.

Podobně lze monitorovat zvukový smog a na základě naměřených dat budovat protihlukové bariéry. Spoustu užitečných funkcí mají taky chytré včelí úly – například dokážou pomocí sluneční energie regulovat svoji vnitřní teplotu tak, aby hubily parazitické roztoče a chránily včely.

DŮSLEDEK: LEPŠÍ ŽIVOT

Úspěšné město potřebuje talentované a pracovité lidi. Nejlepší obchodní společnosti přitom zakládají svoje pobočky tak, aby do vybrané lokality dokázaly nalákat špičkové zaměstnance. Taky proto jsou města pravidelně srovnávána podle kvality tamního života. Mezi kritéria obvykle patří bydlení a životní prostředí. Aktuální premianti – rakouská Vídeň, švýcarský Curych a kanadský Vancouver – jsou průkopníky konceptu Smart City.

4/ Domácnost bude sama sobě teplárnou

Ve střední Evropě (stále ještě) převládá spíše chladné než horké klima, přesto však nemusíme po většinu roku topit, abychom se doma zahřáli. Chytré domy totiž bývají stavěné v nízkoenergetickém, či takzvaném pasivním standardu.

V důsledku toho výdaje za tepelnou energii klesají na minimum, nebo rovnou na nulu, případně lze vlastní výrobou dosahovat přebytků. Chytré domy mívají:

 • kompaktní tvar (příliš členité stavby nejsou tolik efektivní)
 • kvalitní a vhodně polohovaná okna (směřovaná spíše tam, odkud svítí slunce, na severní polokouli tedy k jihu)
 • vlastní zdroj energie
 • rekuperační neboli větrací a zároveň vytápěcí systém (vydýchaný vzduch je odváděn ven a jeho teplo přitom slouží k ohřevu čerstvého vzduchu, který je přiváděn dovnitř)
  a inteligentně se regulují (dům šetří energii, když jsou lidé pryč – a zavčas se připraví na jejich příchod).

DŮSLEDEK: NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Jakmile městu odpadnou starosti s teplárenstvím, může svoje úsilí zaměřit jinam. Například ještě štědřeji investuje do školského systému a podpoří perspektivní startupy, které časem pomohou veřejnému rozpočtu prostřednictvím daňových odvodů.

A obyvatelé chytrých domů mohou mezitím dělat, co uznají za vhodné – odpočívat, studovat, pracovat. Už totiž nemusejí obsluhovat svoje spotřebiče a další přístroje, naopak jsou sami opečováváni inteligentními technologiemi.

O společnosti Smarteon

Technologická společnost Smarteon Systems s.r.o. sídlí na Moravě, působí však i v Čechách a ve Spojených arabských emirátech. Její zakladatelé milují své chytré domy, ve kterých žijí více než 10 let. A mezitím začali bezstarostné a pohodlné bydlení dopřávat i dalším lidem.

Společnost Smarteon navrhuje a instaluje inteligentní elektroinstalaci, díky které všechny spotřebiče, přístroje či technologie fungují automaticky podle potřeb svého majitele. Specializovaný tým projektantů, elektrikářů a programátorů pracuje na běžných rodinných domech, i na vilách, jejichž cena dosahuje milionů eur.

Často řeší problémy, které vznikly, pokud byla inteligentní elektroinstalace navržena a instalována neodborně, běžnými řemeslníky. Každý dům nastavuje podle představ konkrétního zákazníka, a navíc zajišťuje komplexní poprodejní servis, daleko nad rámec běžné záruky.

Smarteon používá komponenty rakouské společnosti Loxone Electronics GmbH, od které získal nejvyšší hodnocení: Flagship Partner, jako jediný na Moravě a Blízkém východě. Má ambici stále růst a stát se předním světovým dodavatelem chytrých elektroinstalací.

tisková zpráva

10 komentářů u “Chytré město může vyřešit svoji energetiku i vodní hospodářství díky inteligentním domům”

 1. První bych upozdornil na ta nejvíce nesprávná tvrzení.
  První bych upozdornil na ta nejvíce nesprávná tvrzení. Česká města nemohou vygenerovat všechnu lektřinu, kterou spotřebují. Navíc tu kterou vyrobí solárními panely spotřebují spíše kancelářské budovy a firemní provozy, domácnosti spotřebovávají elektřinu zejména před 8mou ráno a po 18té večer. Přes den téměř nic, protože nikdo není doma. Ano jsou demografické skupiny, které jsou doma, ale není jich většina.

  Teplárenství není „starost“, z hlediska globálního klimatu jde o nejšetrnější způsob výroby tepla, u nás je bohužel cenově nekonkurenceschopné. Příčiny tohoto stav neznám. Teplo potřebovat budeme, protože staré domy se statisíci byty nikdo pasivními bytovými domy nenahradí.

  Takže jsou to jistě věci, které jsou prospěšné, ale stávající systémy doplní, nikoliv nahradí.

  1. Tvrzení jsou správná. Mohou. Podívejte se na letecké mapy
   Tvrzení jsou správná. Mohou. Podívejte se na letecké mapy a zjistěte si jen plochu východně, jižně a západně orientovaných střech, i když při dnešní ceně panelů se oplatí osadit určitými typy i severní střechy. Sladěním doby výroby a doby spotřeby pro každý objekt, tedy včetně odložených startů různých spotřebičů a inteligentního řízení, akumulací do baterií stacionárních, do vody a do elektromobilů (pomineme nyní domácí spotřebiče s bateriovým pohonem, kromě vysavače a vytírače se totiž spíše jedná o rodinné domy), se dá dosáhnout +-70% spotřeby i z té jižní FVE, nehledě pak na východ a západ. A to jsme ještě nevzali v potaz zdi domů, zejména na sídlištích. Akumulací do vody pak řešíme i teplárenství. Vhodně se jeví i kombinace tepelných čerpadel a FVE, které se doplňují. Velké rezervy máme v zateplení zdí, střech a výměně oken. O třeba zelených střechách a tím přirozené regulaci teploty a záchytu vody nemluvě. Čili možnosti vysoké soběstačnosti tu jsou, postupně na ně přejdeme. Stávající systémy pak budou zřejmě jen doplňkem či zálohou. A to jsem udělal jen malý výčet bez V2G a V2H technologií elektrovozidel.

   1. U rodinných domů máte pravdu, u novostaveb bytových i
    U rodinných domů máte pravdu, u novostaveb bytových i kancelářských budov také, vyjma budov výškových.

    Ale velká část obyvatel českých měst bydlí v 8 a vícepodlažích panelových domech, tam je většinou potenciál úspor již vyčerpán, pokud je zatepleno a vyměněna okna. Plocha střechy ve vztahu ke spotřebě také není dostatečná. A vůbec nemluvím o kompaktním městě s blokovou zástavbou.

    Takže skutečně není šance, aby se v českáých městech staly energetické sítě jen doplňkem a zálohou.

    Je to možné u vesnic a malých měst, u nových čtvrtí. A tomu rozhodně fandím.

    V2G je u soukromých majitelů iluze a u firemních flotil zajímavý způsob stabilizace sítě, V2H je hezká myšlenka, ale kde vezmu tu levnou a čistou elektřinu, když nestojím přes den doma pod svojí fotovoltaikou. Pokud nebude levná, nemá to pro mě význam a pokud nebude čistá, nemá to význam pro planetu.

    1. Mám pravdu u všech budov bez výjimky. To, že to nevidíte
     Mám pravdu u všech budov bez výjimky. To, že to nevidíte v ČR neznamená, že to jinde není běžné. Je. Stačí projet třeba Rakousko. Anebo bílé vrány v Čezku, v kompaktní sídlištní zástavbě třeba Ostrava-Poruba http://svj-stepanka1787.cz/wp-content/uploads/2013/04/moderni-panelak.pdf

     V2H najdete v řešeních Tesly – Solar roof, Power Wall, Tesla vehicle už hezkých pár let. Včetně využití nočního proudu pro nabíjení oné baterie pro případ špatné předpovědi počasí, vše ovládáno přes mobil. A V2G flotilové řešení najdete s Nissanem dodávkami rozvozu zboží třeba v Británii už pár let.

     Fakt mi tady nikdo pořád dokola nepište, co nejde. To jsou kecy v čezké kleci. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá důvody. Každá kWh nevyrobená spalováním a každý kilometr neprojetý spalováním má význam pro Vaše bezprostřední okolí a pro planetu. Hromada písku je složená ze zrnek. Buďte zrnko, stvořte hromadu.

    2. Nebude to v tom kompaktnim meste s blokovou zastavbou nejake
     Nebude to v tom kompaktnim meste s blokovou zastavbou nejake zajimave vyuzitelne proudeni vzduchu? Meril jste to, ze rikate, ze to nejde? 🙂
     U zateplenych panelaky s vymenenymi okny bych videljeden zpusob uspory. Rodice bydli v takovem dome a v zime je tam aspon 6 hodin otevrene okno. Co takove jednotky dovybavit rizenym vetranim s tepeplnym cerpadlem. Zamezilo by to i pripadum, kdy maji lide v byte plisen kvuli nedostatecnemu vetrani (kamarad zednik ji zazil i ve ctvrtem patre).
     Az se otevre trh s vyrovnavanim distribucni soustavy a jeste zlevni baterie, mohou byt vyuzite nevyuzivane prostory, nebo ma bytovy dum slaby elektricky privod (kabel)?

 2. Já mám s chytrými domácnostmi trochu problém v tom, že
  Já mám s chytrými domácnostmi trochu problém v tom, že neexistuje prosazovaný open standard, jak píše předřečník výše. Pak to máte tak, že chytré topení máte od Honeywellu, okna řešíte třeba Fibarem, světla od Philipsu, Google vám pak řeší nabíjení auta a nakonec vás to všechno nekomunikující haraburdí tak štve, že to vezmete a hodíte z okna a děláte to všechno postaru.

   1. Na to teď narazil kolega.
    Oba máme Mastertherm tepelné

    Na to teď narazil kolega.
    Oba máme Mastertherm tepelné čerpadlo, ale já mám lokální SNMP+WEB s možností připojení do jejich management cloudu a on má o 5 let novější model, co už má jenom cloud.

    Zatímco já jsem schopen to nastavit a zautomatizovat kdykoli (a při výpadku internetu mi to doma pořád jede), on je nahranej – bez cloudu ani ránu (teda kromě toho hardcore nástěného budíku pro nastavení).

    Další lahůdka – ChromeCast – pořídil jsem si to, jako hračku – jenže pokud vypadne internet, tak se ani nezapne – takže řešení na …

    Chytré asistentky… atd…

    Řešení, které neumí (alespoň v omezené míře) fungovat nezávisle mi do domu nesmí.

 3. A teď už se jen musí prolobovat, aby to všichni měli
  A teď už se jen musí prolobovat, aby to všichni měli povinné.

  Protože proč vyvíjet chytré technologie, když lidi nedonutíme je mít.

  Všimněte si, že se nikde nezmiňuje ten základní předpoklad pro chytré řešení – a tím je otevřený standard. Řešení, které má fungovat na domech a městech dalších 20-30-40let musí být postaveno tak, aby bylo možné jednotlivé komponenty vyměňovat/upgradovat v horizontu desítek let (a začlenit prvky dalších výrobců).

  Tohle co popisují zde mě připadá jako standardní jednorácové řešení, které mě uváže ke konkrétnímu dodavateli technologie abych potom mohl být jeho rukojmí po zbytek života.

  Takže ne, děkuji. Zahajte svojí PRezentaci tím, že je to postavené modulárně na otevřeném standardu a začnu o tom i uvažovat.

  1. Většina těhle zařízení beztak běží na nějaký
   Většina těhle zařízení beztak běží na nějaký jednoduchý formě komunikace, povětšinou na MQTT. Takže není problém komunikaci s nima odchytit. Díky tomu je internet plnej řešení. Pro příklad: Domoticz, Node-red. Jenže to už není o prostém, koupím, třikrát kliknu a mám to, je třeba na to sednout, za den to nabouchat a pak ladit.

Napsat komentář