ČEZ pomůže s dekarbonizací slovenských oceláren

U. S. Steel Košice míří k udržitelnější budoucnosti. Košické ocelárny budou snižovat klimatickou stopu za pomoci ČEZ a ESCO Slovensko.

Dvě silné značky ze dvou sousedních zemí se spojily na cestě k moderní bezemisní energetice budoucnosti. Společnost U. S. Steel Košice, dcera globálního ocelářského gigantu UNITED STATES STEEL CORPORATION, a ČEZ, český lídr v oblasti moderní energetiky a dekarbonizace, podepsaly nezávazné memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství do roku 2025 s možností prodloužení. Memorandum se týká spolupráce v oblasti bezemisní elektřiny, výstavby obnovitelných zdrojů, energetické efektivity a úspor a rozvoje klimaticky šetrných inovativních řešení

Memorandum podepsali na jedné straně Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ, a Martin Novák, člen představenstva ČEZ, a na straně druhé prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno a viceprezidentka pro dceřiné společnosti a generální právní zástupkyně Elena Petrášková. Partneři se shodli na potřebě analýzy energetických potřeb košického provozu v oblasti energetických úspor a dlouhodobého zásobování energií.

foto: U.S. Steel

„Na slovenském energetickém trhu jsme lídrem v oblasti efektivních, úsporných řešení ohleduplných k životnímu prostředí. Máme za sebou úspěšné zakázky např. pro nemocnice, bytové správy, ale i firemní klientelu. Partnerství s U. S. Steel Košice a společné projekty, kterými budeme naplňovat dnes uzavřené memorandum, však naše působení posouvají na novou úroveň,“ dodává Naďa Hartmann, generální ředitelka ESCO Slovensko.

ESCO Slovensko provede komplexní analýzu současného stavu energetiky v U. S. Steel Košice a její dceřiné společnosti Ferroenergy a na základě závěrů této analýzy navrhne řešení, která budou přinášet energetické úspory a sníží emise a náklady na energie. 

ČEZ a ESCO Slovensko zejména provedou analýzu: 

  • Spolupráce na inovativních a energeticky úsporných řešeních při potenciální realizaci některých dekarbonizačních projektů 
  • Možnosti zásobování energeticky náročného provozu oceláren čistě bezemisní elektřinou z jaderných a obnovitelných zdrojů
  • Výstavbu nových obnovitelných zdrojů přímo v areálu oceláren 
  • Zavedení dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů zvyšováním energetické účinnosti
  • Využití dotačních titulů pro všechna tato řešení


Partnerství U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko už přineslo první konkrétní výsledky. ESCO Slovensko v Košicích zanalyzovalo například možnost decentralizace výroby stlačeného vzduchu, modernizace zásobování teplem a uchází se o rekonstrukci centrální výměníkové stanice.

zdroj: tisková zpráva

13 komentářů u “ČEZ pomůže s dekarbonizací slovenských oceláren”

Napsat komentář