Češi narazili na strop dobrovolných úspor energií

Letošní spotřebu energií zatím hodně ovlivňuje teplé počasí a díky tomu slabá topná sezóna. Proto byla spotřeba energií meziročně i ve srovnání s referenčním obdobím výrazně nižší. Jenže při přepočtu na jednotné počasí se ukazuje, že chuť Čechů k dalším úsporným opatřením klesla anebo již je vyčerpaná většina schůdných možností. Tento trend se nově začíná ukazovat i u elektřiny. 

Spotřebu energií ovlivňovala i v druhém kvartále teplota vzduchu. Po rekordně teplé zimě, přišlo i rekordně teplé jaro, které pomáhalo nižší spotřebě energií hlavně na topení. Všechny tři měsíce druhého kvartálu byly meziročně teplejší a celkově to činilo rozdíl +2,1°C. 

Plyn: Spotřeba byla výrazně nižší, ale jen díky teplému počasí

V dubnu a květnu byla spotřeba plynu výrazně nižší než v uplynulém roce. V dubnu to bylo dokonce o více než pětinu. V červnu byla spotřeba meziročně stejná. Celkově za druhý kvartál roku byla spotřeba plynu nižší o 15 % oproti 2023 a o 24 % oproti 5letému referenčnímu období 2017-2021.

„Rozhodujícím faktorem byly teploty vzduchu, které zásadně dovolovaly šetřit s energiemi. Po očištění o vliv počasí naopak docházíme k výsledku, že spotřeba byla meziročně v druhém kvartále o 2,2 % vyšší než v uplynulém roce. Oproti referenčnímu období ale stále jsou vidět vysoké úspory kolem 17 %.“ konstatuje meteorolog společnosti Amper Meteo Petr Skalák. „Od začátku roku jsme potřebovali o 8,4 % plynu méně, ale kdyby bylo stejné počasí jako uplynulý rok, tak by naše zásoby či dodávky plynu musely být o 2,7 % vyšší“ podotkl datový analytik Kamil Rajdl. 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Velký vliv na spotřebu plynu má také paroplynová elektrárna Počerady. Ta potřebovala pro výrobu elektřiny v dubnu a květnu více plynu než v uplynulém roce, ale v červnu méně. Od začátku roku se podílí na spotřebě plynu v České republice z 3,6 %, což je ve finále o procento méně než v uplynulém roce. 

Elektřina: Zvedá se nám ekonomika nebo máme útlum rozvoje malých FVE?

V posledních dvou měsících je pozorováno zastavení poklesu spotřeby elektřiny, dokonce se objevuje i mírný růst. V dubnu byla spotřeba meziročně nižší po očištění o vliv počasí o 3,4 %, ale v květnu už jen o 1,5 % a v červnu dokonce růst o 0,7 %. V celém druhém kvartále jsou tedy úspory již velmi malé a to 1,5 %. Naopak oproti referenčnímu období 2017-2021 je úspora stále značná (9,3 %).

„Vývoj spotřeby elektřiny v uplynulých měsících by mohl poukazovat na opětovné oživení ekonomiky, ale také na útlum nových instalací malých fotovoltaických elektráren. To by vzhledem k vývoji cen elektřiny nebylo překvapením, jelikož se díky tomu prodlužuje její návratnost. To se bude v roce 2025 ještě více zhoršovat, jelikož mnoho firem s fixními cenami výkupu zásadně snížilo jednotkovou cenu za MWh vyrobené elektřiny a prodej elektřiny se prakticky nevyplatí. V naší firmě Amper Savings bereme stále úspory energií jako stěžejní pro budoucnost, jelikož tím snižujeme rizikovost spojenou s opětovným náhlým zdražením cen komodit. Snižování nákladů na energie jsou totiž investice s vysokou přidanou hodnotou a zaručeným zúročením financí.“ konstatuje finanční ředitel Martin Nádeníček.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Obnovitelné zdroje: Od začátku roku se vyrobilo meziročně o 44 % více elektřiny z OZE

Od začátku roku 2024 se vyrobilo 3522,2 GWh elektrické energie z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren. Nejvíce se vyrobilo díky fotovoltaickým elektrárnám, a to 55,9 %, z 33,3 % se na výrobě OZE podílely vodní elektrárny a z 10,1 % větrné elektrárny.

Oproti dlouhodobému průměru 2016-2023 se vyrobilo o 44,2 % více elektřiny z OZE. To by teoreticky dokázalo pokrýt 10,6 % naší spotřeby ze sítě. 

Od začátku roku vyrobily proti dlouhodobému průměru 2016-2023 fotovoltaické elektrárny o 62,5 % více energie. Bylo to dáno především zvýšením instalovaného výkonu FVE přibližně o 50 %, což dobře koresponduje s posledními měsíci. 

Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, Vykreslený graf

Popis byl vytvořen automaticky

V zimě bývá obvykle větrnější počasí a díky tomu je i vyšší výroba VTE. Naopak s nástupem letních měsíců se vítr zklidňuje a fouká hlavně při bouřkách lokálně a krátkodobě. Letos je meziročně výroba zatím vyšší o 20 %, ale převážně díky málo námrazovým situacím během zimy. 

Obsah obrázku text, diagram, Vykreslený graf, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Začátek roku byl srážkově velmi nadprůměrný. Sněhových srážek bylo sice podprůměrné množství, ale když už sníh napadl, tak rychle odtál, a to zvyšovalo společně s deštěm průtoky v řekách.

Poté ale přišlo sušší období, a i deficit sněhu během jarních měsíců hlavně ve vyšších polohách, který by doplňoval vodu v tocích způsobil pokles výroby pod dlouhodobé hodnoty. I přesto se zatím od začátku roku vyrobilo o 28,2 % více elektřiny z vodních zdrojů. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář