Bratislava se stává chytrým městem díky novému LED osvětlení

Společnost Signify postupně dodá téměř 30 000 LED svítidel, která nahradí přibližně 60 % stávajícího osvětlení.

Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, zvítězil v tendru na modernizaci veřejného osvětlení v Bratislavě. Slovenská metropole tak realizuje jeden z největších projektů ve střední a východní Evropě, který nahradí přibližně 60 % stávajících pouličních svítidel.

Bratislava se stane dalším příkladem toho, jak lze ve městě snížit energetickou náročnost, snížit emise CO2, a přitom dosáhnout kvalitnějšího a bezpečnějšího veřejného osvětlení za použití pokročilé LED technologie.

Nová vyspělá technologie veřejného LED osvětlení od společnosti Signify výrazně sníží v Bratislavě uhlíkovou stopu města, a to o 672 tun CO2 za rok. Pro lepší představu, tento objem odpovídá ročnímu napájení zhruba 1 200 tepelných čerpadel.

Městu dále poskytne také značné úspory nákladů a sníží roční spotřebu elektřiny přibližně o 4,8 GWH. Vzhledem k rostoucím a nestabilním cenám elektřiny na evropském trhu je energetická účinnost obzvláště důležitá.

„Signify roky dokazuje, že inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. K razantnímu snížení uhlíkových emisí jsme použili především naše osvětlovací technologie. Naše technologie je k dispozici tady a teď – stačí ji jen začít využívat,“ říká Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro region EE Central and South.

Příklady táhnou

Představitelé Bratislavy hledali nový přístup k veřejnému osvětlení, který by nejen zapadal do celkového designu města, ale rovněž by odpovídal cílům udržitelnosti, snižoval dopad na životní prostředí a přispíval k pohodlí a bezpečnosti občanů.

Tyto cíle definovali ve výběrovém řízení, kde bylo 70 % výběrových kritérií zaměřeno na energetickou účinnost a další technické požadavky. Tento přístup může sloužit jako inspirace pro další města ve střední a východní Evropě, jak stanovit specifikace pro výběrová řízení orientovaná na budoucnost, nikoliv jen na náklady.

Řešení předložené týmem Signify nejlépe splňovalo technické požadavky, dodrželo technický standard STN EN13201 pro osvětlení ulic, ale také cíle energetické účinnosti, a především rozpočet města.

Odborníci na osvětlení ze společnosti Signify navrhli a doporučili v hlavním slovenském městě nainstalovat téměř 30 tisíc LED svítidel Philips UniStreet gen2, která nahradí 60 % stávajícího konvenčního osvětlení.

Ty jsou určená speciálně pro rozsáhlé projekty LEDifikace v obcích, díky své vysoké energetické účinnosti nabízejí výrazné úspory energie, mají delší životnost a lze je snadno recyklovat.

Jsou dále vybavena standardizovaným Zhaga konektorem, který je základem veškeré budoucí kompatibility. Tím budou tyto zdroje světla připraveny na budoucí rozšíření a propojení s inteligentním řízením osvětlení a dalšími systémy internetu věcí (IoT). 

„Modernizace veřejného osvětlení je klíčovou součástí plánu udržitelného rozvoje Bratislavy. Přechod na LED osvětlení je významným krokem ke zvýšení energetické účinnosti a úspoře nákladů. Dalším krokem bude zapojení osvětlení do systému IoT a pokračování v implementaci prvků chytrého města. S tímto novým osvětlením jsme připraveni na budoucnost,“ vysvětluje Juraj Nyulassy, generální ředitel a předseda představenstva Technických sítí Bratislava.

Po uvedení nových svítidel do provozu může Bratislava okamžitě měřit úspory elektrické energie.

Zelená změna od Signify

V boji proti klimatickým změnám je přechod na LED a systém propojeného osvětlení logický. Pokud by na propojené LED osvětlení přešla celá Evropa, pak by se podle odhadů expertů ze společnosti Signify ušetřilo asi 40 miliard eur a bezmála 100 milionů tun emisí CO2.

To odpovídá spotřebě elektřiny 60 milionů domácností či ekologickému ekvivalentu množství uhlíku, který je uložený v lese o velikosti Francie (přibližně 53 milionů hektarů).

LED a propojené osvětlení tak nabízí jednu z nejjednodušších a často přehlížených cest ke snížení emisí skleníkových plynů. Funkce IoT využívající propojenou infrastrukturu navíc mohou pomoci zajistit, aby se inteligentní budoucnost stala realitou již dnes, podnítit vznik pracovních míst a stát se hnací silou prosperity.

Náš program Zelená změna umožňuje jednat ihned s využitím jedné z nejjednodušších a nejúčinnějších metod snížení emisí, účtů za energii, nákladů na údržbu a zlepšení uživatelské zkušenosti – přechodem na propojené LED osvětlení,“ uzavírá Waszkiewicz.

Společnost Signify snížila od roku 2019 své emise skleníkových plynů na polovinu a dosáhla tak kumulativního snížení o 334 milionů tun CO2e. Tím se dostala nad úroveň požadovanou pro splnění závazku omezit globální oteplování do 1,5 °C podle Pařížské dohody. Firma zároveň hodlá do konce roku 2040 snížit své emise až na úroveň Net Zero.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Bratislava se stává chytrým městem díky novému LED osvětlení”

Napsat komentář