Bonett vstupuje do obchodu s energiemi

Skupina Bonett Group vstoupila do obchodu se zemním plynem a elektřinou. Dceřiná společnost Bonett Energie jako licencovaný obchodník s energiemi dodává v současnosti zemní plyn pro průmyslovou výrobu a výrobu tepla.

Skupina Bonett po úspěchu na trhu alternativních pohonných hmot a dopravní infrastruktury tak vstupuje do dalšího segmentu. Vedle zemního plynu nabízí odběratelům také ekologickou verzi – obnovitelný biometan. Díky garancím původu tak pomáhá svým zákazníkům snižovat jejich emise pro průmyslovou výrobu a vytápění. 

Společnost kromě plynu začíná nabízet také elektřinu. V této souvislosti dochází i ke změně názvu společnosti z dřívějšího Bonett Gas Investment na Bonett Energie. Tato změna formálně nastala k 20. červnu.

Jako licencovaný obchodník s energiemi nabízí Bonett Energie dodávky středním a velkým společnostem v segmentu B2B. Nabídka dodávek je určena průmyslovým společnostem, nadnárodním korporacím a municipalitám, které využívají zemní plyn pro vytápění svých provozů. Díky možnostem využití podzemních zásobníků garantuje Bonett zajištění bezpečných dodávek po celé zasmluvněné období. 

„V současnosti dodáváme zemní plyn zejména municipálním a státním společnostem. Novou službou cílíme také na průmyslové parky, nemocnice či vysokoškolské areály, které zemní plyn využívají. Z pohledu objemu dodávek se jedná o tzv. velkoodběratele a střední odběry,“ uvádí Jiří Lachout, vedoucí oddělení prodeje energií Bonett Energie. 

„Veškeré dodávky dokážeme realizovat také v kvalitě biometanu. Chceme oslovit zákazníky, kteří doposud k vytápění a výrobě využívali fosilní zemní plyn a nyní usilují o snížení emisní stopy svého provozu. Jakožto společnost certifikovaná v celoevropském systému ISCC můžeme svým odběratelům dodávat jak stoprocentní biometan, tak i směsi s fosilním plynem s vhodnou emisní stopou. Naší misí je přispívat ke snižování ekologické zátěže v Evropě,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group. Firma dnes patří k největším snižovatelům uhlíkové stopy v České republice.

Biometan vzniká na rozdíl od fosilního zemního plynu rozkladem organických látek. V bioplynových stanicích se vyrábí z biologicky rozložitelných surovin, jako jsou odpady z rostlinné výroby, odpadní kaly z čistíren odpadních vod, gastroodpad, biologicky rozložitelné komunální odpady nebo chlévská mrva.

Přitom použití biometanu místo zemního plynu si nevyžaduje úpravy technologií využívajících zemní plyn, ani plynárenské infrastruktury. Bonett Energie je certifikován v systému ISCC.

Vstoupil na komoditní českou a německou burzu a díky tomu nakupuje přímo na trhu bez dalšího zprostředkovatele. Je oprávněn poskytnout fyzické dodávky biometanu nebo převést záruky původu (GoO) za účelem snížení emisí průmyslových parků, provozů nebo budov.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář