AI se do roku 2030 stane ústřední technologií také v autech

Podíl aut řízených za pomoci umělé inteligence se zvýší z 3,4 % v roce 2021 na 90 % v roce 2030. Půjde o skutečnou revoluci, která zásadně změní uživatelskou zkušenost i obchodní modely automobilového průmyslu. 

Vyplývá to ze studie Automotive and Mobility Observatory na Luiss Business School University v Římě, na které se podílela i japonská Hyundai.

Podle autorů zprávy se umělá inteligence stává hlavním zdrojem digitálních investic v automobilovém průmyslu. Ty podle odhadů dosáhnou do roku 2030 více než 70 miliard dolarů. Hodnota generovaná výrobci automobilů prostřednictvím umělé inteligence by měla do roku 2025 dosáhnout více než 200 miliard dolarů pro všechny části produkčního řetězce.

Formy umělé inteligence jsou v automobilech přítomny již dlouhou dobu. Využívá je 20 až 30 % automobilového průmyslu a očekává se, že do roku 2030 to bude 100 %. S příští generací vozidel se umělá inteligence stane zdrojem 15 až 20 procent hodnoty vytvářené v tomto odvětví.

Auto se přizpůsobí řidiči

Systémy připojení založené na cloudu zvýší nejen schopnost automobilů rozhodovat se, ale také schopnost přizpůsobit vůz potřebám řidiče. Vzroste také úloha vozidla jako zařízení pro sběr dat, které bude schopno rozšiřovat další systémy umělé inteligence. 

Tato funkce staví automobil do centra celé revoluce umělé inteligence. Podle zprávy bude typické inteligentní auto vybaveno systémem drive-by-wire, rozpoznáváním obličeje cestujících, funkcemi aktivovanými gesty a pohyby těla, interaktivním hlasovým asistentem, biometrickým ovládáním klimatizace a schopností interakce se silniční infrastrukturou.

Toyota využívá systémy umělé inteligence v mnoha oblastech. Zaměřuje se na systémy podpory řidičů a automatizovaného řízení a na vytváření prostředí, v němž mohou lidé, autonomní vozidla a roboti vytvářet společný ekosystém ku prospěchu každého jednotlivce i celých komunit, po vzoru chytrého města Woven City v Japonsku.

Toyota nové funkce stále více zakládá na umělé inteligenci

Toyota rozšiřuje systémy aktivní bezpečnosti, které již zavedla do standardní výbavy všech modelů pro rok 2018, a nové funkce stále více zakládá na umělé inteligenci. Totéž se děje u systémů podporujících úspornou jízdu a multimediálních systémů s inteligentním hlasovým asistentem.

Současné verze technologie aktivní bezpečnosti Toyota T-MATE předbíhají požadavky právních předpisů a dosahují úrovně schopného plně autonomního asistenta řízení. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář