Mercedes dodá pro Aston Martin hybridní a elektrické pohony

Mercedes-Benz AG a Aston Martin Lagonda rozšíří technologické partnerství. Dohoda zajistí Aston Martinu přístup k novým technologiím a komponentům značky Mercedes-Benz.

Výměnou za přístup k novým technologiím a komponentům dostane Mercedes-Benz nové akcie Aston Martinu; dodávka technologií i komponent proběhne na základě odsouhlasených obchodních podmínek.
foto: Mercedes-Benz

Společnosti Mercedes-Benz AG a Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (dále jen Aston Martin) oznámily novou dohodu o technologické spolupráci a posílení partnerství. Nová smlouva otvírá společnosti Mercedes-Benz AG možnost poskytnout řadu vyspělých technologií, včetně hybridních a elektrických pohonných jednotek nové generace a dalších komponentů.

Přístup k technologiím bude umožněn výměnou za nové akcie v celkové hodnotě 286 milionů liber, které společnost Aston Martin vydá v několika fázích v průběhu příštích tří let. Společnost Mercedes-Benz AG v současnosti drží podíl 2,6 % základního jmění automobilky Aston Martin.

Nové akcie, které budou vydány, zvýší podíl společnosti Mercedes-Benz AG nanejvýš na 20,0 %. Mercedes-Benz AG nemá v úmyslu zvýšit svůj podíl v Aston Martinu nad tuto hranici.

Wolf-Dieter Kurz, vedoucí produktové strategie společnosti Mercedes-Benz Cars, při této příležitosti řekl: „Se společností Aston Martin již máme zavedenou technologickou spolupráci, z níž mají prospěch obě strany. Díky prohloubení tohoto partnerství budeme moci společnosti Aston Martin poskytnout nové špičkové technologie a komponenty, včetně hybridních a elektrických pohonných systémů nové generace. Konkrétní dohody o dodávkách technologií budou realizovány za smluvních obchodních podmínek. Na další spolupráci s automobilkou Aston Martin se těšíme a přejeme společnosti mnoho úspěchů a další růst.“

Společnosti Mercedes-Benz AG a Aston Martin zahájily strategickou spolupráci na dodávkách motorů AMG V8 a komponentů pro elektrický pohon již v roce 2013. Výměnou za tyto dodávky získala společnost Mercedes-Benz AG ve společnosti Aston Martin kapitálovou účast ve výši 5 %.

Po první veřejné nabídce akcií, kterou společnost Aston Martin nabídla na trhu v roce 2018, a dalších kolech financování nyní Mercedes-Benz AG vlastní podíl ve výši 2,6 %.

V průběhu roku 2020 byla zahájena jednání o rozšíření stávající spolupráce. V první fázi požádal Aston Martin o přístup k vybraným motorům a také k softwaru pohonného ústrojí, k platformě pro elektrické vozy a dalším komponentům.

Společnost Mercedes-Benz AG souhlasila s poskytnutím technologického zázemí v uvedeném rozsahu výměnou za další akcie společnosti Aston Martin, které budou společnosti Mercedes-Benz AG předány jako forma nepeněžního plnění (Contribution in Kind).

Smlouva nebude zahrnovat žádnou peněžní protihodnotu od společnosti Mercedes-Benz AG. Dodávky všech systémů a komponent proběhnou podle tržních podmínek.

Dohodnutý nejvyšší podíl 20,0 % akcií společnosti Aston Martin představuje nepeněžní plnění v hodnotě 286 milionů liber. Společnost Mercedes-Benz AG nemá v úmyslu zvýšit svůj podíl nad tuto úroveň. Nové akcie budou společnosti Mercedes-Benz AG vydávány v několika emisích do roku 2023, což souvisí s postupným uváděním jednotlivých technologických skupin.

Základní pravidla první technologické dodávky a emise akcií již byla dohodnuta. Hodnota těchto komponent dosahuje částky 140 milionů GBP. Akcie, které mají být vydány společnosti Mercedes-Benz AG výměnou za tyto nové technologie, zvýší podíl společnosti Mercedes-Benz AG na 11,8 %.

U dalších dodávek se obě strany musí dohodnout na rozsahu zpřístupněných technologií a jejich odpovídající hodnotě či cenách jednotlivých komponent a systémů.

Plánované prodloužení a rozšíření spolupráce s automobilkou Aston Martin zajistí společnosti Mercedes-Benz AG odbyt dalších komponentů a systémů, stejně jako potenciální růst hodnoty navýšeného podílu v Aston Martinu.

tisková zpráva

3 Comments on “Mercedes dodá pro Aston Martin hybridní a elektrické pohony”

Napsat komentář