Nová dotační výzva na podporu elektromobility pro podnikatele mění podmínky

redakce - 11 Červenec 2017

Začátkem července byla vypsaná v řadě již 3. výzva programu Nízkouhlíkové technologie na podporu elektromobility. Začátek příjmu žádostí do této výzvy je stanoven na 17. 7. 2017 a příjem bude otevřený do 17. 9. 2017.auto nabíjecí konektor pro elektromobily Daimler

autor: Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.

Aktuální výzva se od těch předchozích liší. Alokace na podporu elektromobility je pro tuto výzvu 60 mil. Kč, oproti předchozí 2. výzvě (150 mil. Kč) a 1. výzvě (80 mil. Kč) je to méně. K výraznější změně došlo ve způsobu hodnocení projektů, kdy se kompletně změnily hodnotící tabulky.

V původních dvou výzvách byly parametry hodnocení nastaveny obecně, protože se hodnotila celkově elektromobilita, její inovativnost a schopnost změnit zažitou praxi v podnikatelském sektoru. Většina předložených žádostí tak mohla dosáhnout přibližně stejného počtu bodů.

Aktuální hodnotící kritéria právě vypsané 3. výzvy na podporu elektromobility již neposuzují inovativnost elektromobility jako celku, ale jdou do většího detailu a již záleží na tom, jaké elektromobily si podnikatel hodlá pořídit, v jaké oblasti sídlí a s čím bude projekt kombinovat.

Pojďme se podívat, za jaká kritéria je možné získat bonifikaci z maximálního počtu 100 bodů:

10 bodů je možné získat za to, když s pořízením elektromobilu dojde k vyřazení starého automobilu na konvenční palivo – toto se dokládá smlouvou o prodeji nebo dokladem o ekologické likvidaci, nebo dokladem o ukončení operativního leasingu vozidla k poslední předkládané žádosti o platbu – tedy až v době, kdy je elektromobil pořízen a je žádáno o proplacení nákladů. Maximum bodů v tomto případě žadatel dostane, když za jeden pořízení elektromobil vyřadí jeden konvenční automobil.

10 bodů získá žadatel, pokud v rámci projektu bude pořizovat pouze čistě bateriová elektrická vozidla (BEV – battery electric vehicle). Podpora se totiž vztahuje i na elektromobily s tzv. prodlužovačem dojezdu (EREV - extended-range electric vehicle). Počet bodů v této kategorii se mění přímo úměrně s tím, jaké procento z celkového počtu pořizovaných vozidel (BEV i EREV dohromady) tvoří vozidla typu BEV – preferovaná jsou tedy čistě elektrická vozidla.

10 bodů získá žadatel, který si požádá o elektromobily mimo kategorii M1 – osobní. Mimo tuto kategorii lze ještě pořídit elektrické čtyřkolky (kategorie L6e a L7e), elektrické minibusy do 7,5 tuny (kategorie M2 a M3) a elektrická nákladní vozidla do 12 tun (kategorie N1 a N2). Počet bodů získaných v této kategorii je přímo úměrný podílu pořizovaných vozidel mimo kategorii M1 na celkovém počtu pořizovaných vozidel v žádosti.

20 bodů získají projekty, v rámci nichž je žádáno o dotaci na elektromobily s průměrnou kapacitou baterie nad 15 kWh. Získat body v této kategorii nebude velký problém, jelikož většina nyní nabízených elektromobilů toto kritérium splňuje. Limitující může být pro projekty, jejichž záměrem je pořízení čtyřkolek kategorií L6e a L7e.

3 body získá projekt, který si vedle elektromobilu pořídí i nabíjecí stanici – wallbox či nabíjecí sloupek

2 body je bonifikace za to, bude-li alespoň jedna v projektu pořízená nabíjecí stanice umožňovat funkci rychlonabíjení (DC s výkonem alespoň 40 kW včetně)

5 bodů je bonifikace za to, když některá z nabíjecích stanic bude obsahovat baterii

3 body je potom bonifikace za to, bude-li některá z nabíjecích stanic napojená na funkční obnovitelný zdroj energie.

Bonifikaci za nabíjecí stanici, baterii a OZE je možné získat například pořízením přístřešku nad parkovací stání elektromobilu, který má střechu pokrytou fotovoltaickými panely a vyrobená energie je ukládaná do baterie, která je napojená na nabíjecí stanici.

Za toto komplexní řešení je možné získat bonifikaci až 11 bodů v případě, že nabíjecí stanice bude klasická AC. Pokud by šlo o rychlonabíjecí stanici, bonifikace by byla až 13 bodů. Taková řešení jsou již nyní na trhu nabízená a v minulé výzvě na ně bylo v několika případech požádáno o dotaci.

Dále bonifikaci 5 bodů získají podniky, které provozují činnost v kategoriích CZ-NACE 87 Pobytové služby sociální péče a CZ-NACE 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.

15 bodů bude přiděleno záměru, který bude umístěn v rámci území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tabulka katastrálních území, které tuto podmínku splňují, je přiložena k dokumentům výzvy a je možné si jednoduše ověřit, zda tam patří konkrétní katastrální území.

5 bodů je určeno projektům, realizovaným v okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti než je průměr celé ČR.

12 bodů je udělováno za rozpočet projektu, který odpovídá cenám obvyklým na trhu. Pokud záměr vychází z konkrétní cenové nabídky od dodavatele, potom by měl tyto body získat.

Hodnotící tabulky aktuální výzvy tedy již více hodnotí konkrétní aspekty projektů na pořízení elektromobilů. Některým žadatelům změna pravidel prospěje, jiní budou muset svůj zamýšlený projekt upravit tak, aby získali potřebný počet bodů.

Minimální počet bodů ke schválení žádosti o dotaci je 60, ale vzhledem k nižší alokaci programu je nutné počítat s konkurencí a každý bod navíc může hrát svoji zásadní roli.

Co se od minulé výzvy nezměnilo je míra dotace – až 75 % z vícenákladů na pořízení elektromobilu a zůstal také okruh potenciálních žadatelů – podnikatelské subjekty podnikající v podporovaných oblastech.

Uznatelné náklady se počítají stejným způsobem, jen maximální pořizovací cena osobního elektromobilu kategorie M1 byla zastropovaná na částce 1 mil. Kč. Podrobněji jsou základní podmínky rozebrané v jednom z dřívějších článků.

Aktuální výzvou budou již prostředky určené k podpoře elektromobility vyčerpané, avšak na MPO již probíhá diskuse o možnosti přesunu prostředků z jiných programů prioritní osy 3, o které zatím není mezi žadateli velký zájem a zatím v nich zůstává množství nevyužitých prostředků.

Do budoucna se také uvažuje o podpoře elektromobility pomocí finančních nástrojů – bezúročných půjček s možností odložené splatnosti jistiny. Jakým směrem se program skutečně ubere, bude záležet na výsledku aktuální výzvy a stavu čerpání v prioritní ose 3 ke konci tohoto roku.

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nevíte, zda se plánují i dotace pro soukromníky?

Plánuju výměnu sazometu a na plnou cenu fakt nemám. Takže pokud nebudou dotace pro soukromníky, koupím další sazomet, se kterým budu dalších 15 let jezdit...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Přátelé, mohlo by se zdát, že na první pohled nepříliš srozumitelný dotační program je
určený pro skutečné odborníky. Ale i laik se v tom může snadno orientovat.
Pokusím se do toho vnést trochu víc jasno.
Stačí , když si zaplatí školící 3 denní kurs o dotacích s označením Alfa 303 – 405/2017/EU
Tam obdrží složku všech potřebných formulářů s označením Beta2- 2418 – 604/ 2017/EU
Pozor, tato složka formulářů je novelizovaná a nezaměnit s původní
Beta1- 2417/ 328 / 2015/EU
O proplacení nákladů 50% na 3 denní školící kurs se žádá formulářem FIK- KC9D / 2017-07-16/EU
Protože agenda s vedením dotací je hodně rozsáhlá doporučuje se na školení zřídit firemní nové pracovní místo tzv . administrativní dotační pracovník EU.
Tento dotační admin firemní pracovník může mít proplacené – 100% dotované náklady na mzdu až na dobu jednoho roku a 8měs. , žádá se formulářem
BA 2 – milion 426 / 2016/EU. V prováděcí –výkladové směrnici stejného označení
se uvádí, že firemní dotační pracovník je schopný si na svoji mzdu v dalším období vydělat
získáváním dotací a to až do zániku dotačních programů – viz prováděcí směrnice Omega T+5FR13 /2017/ EU
Dále se doporučuje pomocí formuláře E55E – HUP1-kapsa /2017/EU vytvořit etický pracovní kodex
Admin .dotačního firemního pracovníka EU. Protože dobrý dotační pracovník doslova nese každý den svoji kůži na trh a v důsledku vlastního vysokého pracovního zápalu někdy i překročí
svoje přirozené pracovní hranice a nasadí vlastní velmi vysoké pracovní tempo ve snaze, jak jsme někdy potom svědky v soudních síních , docílit při přerozdělování dotací . co nejlepších dotačních výsledků své práce.
Je tedy vidět, že dotace pomáhají vytvářet nová pracovní místa . viz admin. dotační firemní pracovník EU a také dotace pomáhají získávat skutečné bohatství, co se vytvořilo někde jinde.

Obrázek uživatele Kuk

Směju se až řičím, zároveň pláču a jsem bledý vzteky.
Ach jo, mlátit je trubkou po hlavě je málo >:((((

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Souhlas, ale
problem se slozitosti cerpani EU dotaci u nas je dilem uredniku ceskych, nikoli evropskych. Proc to na Slovensku jde jednoduse pres dealery aut pri prodeji vyridi formality a dotaci vyplaci stat po tri roky pri dodrzeni podminek registrace SPZ na Slovensku (aby nedoslo k reexportu dotovanych aut).
U nas se vymysli hora formularu a pak si neci bracha zalozi firmu, ktera je vyplni, aby na te dotaci taky neco "trhnul". Prece se to nerozdeli mezi lidi cele. A navenek se to samozrejme bude prezentovaj jako byrokracie z Bruselu, to ne my, to "oni".

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Ještě bych doplnil informace, které v článku explicitně nezazněly. V předchozích výzvách nebylo možné podpořit luxusní, sportovní, ani SUV elektromobily. Takové omezení v této výzvě není. Omezení bylo nahrazené zastropováním pořizovací ceny osobního elektromobilu (kategorie M1) na 1 mil. Kč. Nad tuto částku jsou výdaje již neuznatelné.

Žadatel si tak může pořídit například vůz Tesla model S v pořizovací ceně 3 mil. Kč, dotaci ale dostane jen tak velkou, jako by stál 1 mil. Kč.

Logicky je tedy možné v rámci tohoto programu pořídit i Tesla Model 3, o kterém mnozí žadatelé uvažují.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Byrokraticko-dotační ráj to na pohled.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Investice do elektřiny poprvé překonaly investice do ropy a plynu

investicniweb.cz/news-investice-do-elektriny-poprve-prekonaly-investice-do-ropy-a-plynu/

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Je to prostě přirozenější...

Díky za upozornění na začátek III. výzvy NT. Ani nechci rozporovat jestli těch 290mil Kč v souhrnu všech tří výzev by neudělalo (nakonec i pro podnikatele) více muziky kdyby se nalilo na výstavbu veřejné infrastruktury dobíjecí sítě.

Netuší tady někdo kdy se konečně rozjedou ty slibované výzvy na podporu budování veřejné sítě? Jestli jsem to pochopil dobře tak zdroje jsou, ale stojí to stále na jednání s EU ohledně nepovolené podpory?

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

podle aktuálních informací by výzva na výstavbu infrstruktury měla být vypsaná letos na podzim, možná už v září. Opozdila se díky vyjednávání veřejné podpory s DG Competition a taky tím, že se ještě dořešují některá již dříve uzavřená témata - například rozdělení infrastruktury do jednotlivých regionů. Alokace bude 33 mil. EUR a větší část bude určená na rychlonabíjecí stanice podél páteřní sítě. Dotace by měla být 70 % ze způsobilých nákladů a oprávněnými žadateli by měly být firmy, které nějaké zkušenosti s provozováním nabíjecích stanic již mají, ale nemělo by to být striktně omezeno pouze na ty největší hráče.

Co se týče již proběhnuvších výzev na elektromobilitu, tak je zatím brzy hodnotit ten přínos, prvně musí dojít ke schválení žádostí a následně k pořízení elektromobilů a infrastruktury. Díky těmto dotacím přibudou na našich silnicích stovky nových elektromobilů.

Tak si vám dovolím poděkovat ještě jednou i za tyto informace a rovnou bych si troufl poprosit o celý článek na toto téma. Sice problematiku zas až tolik nesleduji, ale tyto Vámi uvedené informace jsou pro mne první konkrétní údaje jak ta podpora vlastně bude vypadat.

Zeptal bych se rovnou do toho dalšího článku ;-)

- už se ví/předpokládá pod jakým ministerstvem/programem výzva poběží?
- předpokládá se jeden program/výzva nebo více (včetně více kol)?
- Bude to jen pro páteřní síť nebo i tzv. "doplňková" síť (někde jsem slyšel tento výraz a netuším co si pod ním představit)

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

tato oblast spadá pod Ministerstvo Dopravy a zprostředkujícím subjektem je Státní fond dopravní infrastruktury. Těch informací v této oblasti je pomálu a na článek to zatím rozhodně nevydá, ale zkusím to ještě promyslet :-)

viz dnešní E15 - Elektřina zdraží kvůli elektromobilům :-D

Nové i rekonstruované bytové domy musejí být za tři roky připraveny k dobíjení e-aut. Nařídí to Evropská komise, náklady ponesou distributoři elektřiny. Posílení sítí ale nakonec stejně zaplatí spotřebitel. Ačkoliv se neví, zda něco podobnhého bude vůbec potřeba.

Jedna perla vedle druhé... ani nevím kde začít :-/

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele Radovan

Ano, nesmyslů proč to nejde a proč na to navázat daně, na to jsou ropáčtí bolševici kanóni.
Na distributory každý zvysoka víme co, když si dokážeme vyrábět elektřinu sami a akumulovat ji v baterkách v každém baráku. To je taková labutí písnička.
Dobíjet elektromobil lze dnes v každém domě, protože každý má min. zásuvku 400V 16A, tedy poskytuje výkon 11 kW / hodinu, tedy nejsilnější běžné elektromobily dobije již dnes za pár hodin, pokud je potřeba, jinak v klidu přes noc a třeba jen zásuvkou 230V 16A nebo dokonce 10A. Nočním proudem z přebytků a tedy ideál pro vyrovnávání sítě. ale to nemá cenu opakovat pořád dokola.
Chlapci chtějí ropáky a dražší proud, tak plácají nesmysly. Ostatně není deník E15 náhodou toho Babiše, co bere dotace na pěstování řepky, k přimíchávání biosložek do paliv? Je, že?

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 83 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 37 tis. km (51 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017.

Jako možná je...

Tak nějak jsem tento parametr nebral v potaz když ho asi ve 3 číslech během aféry pěkně pranýřovali. Ale byl to takový mainstream takže s odstupem času - možné je všechno :)

Našel jsem jen vlastníka:
Czech Media Invest a.s.
Daniel Křetínský, Patrik Tkáč

Představenstvo:
David Bregar
Daniel Častvaj
DANIEL KŘETÍNSKÝ (předseda)

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele Radovan

Aha, tak to se Babišovi omlouvám, jedou v tom jiní dojiči. Miliardáři Tkáč Křetínský, tedy vlastně uhelná lobby, pokud se nemýlím. Tak to je jasné, že bude třeba zvýšit cenu za distribuci jimi vyrobené elektřiny.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 83 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 37 tis. km (51 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Příště než budeš někoho veřejně urážet si nejdříve zjisti pravdivé údaje a počítej do deseti než budeš psát takové kydy.

Obrázek uživatele Radovan

Jsem rád, že se vždy mohu spolehnout na anonymní neomylné urážeče. :-)
P.S. A jen tak pro pořádek, s tou řepkou olejnou to urážka není, to je fakt. Ona se do elektroaut jaksi přidávat nedá.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 83 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 37 tis. km (51 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

hele jak se seznam vodíkově srrr ;)

seznam.cz/zpravy/clanek/primy-prenos-testu-jedeme-autem-na-vodik-a-zkoumame-kufrik-pro-krizove-situace-34137

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Máte prosím seznam firem, které můžu kontaktovat v případě zájmu o dotaci?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

dotacni.info jsou to webové stránky spol. cyrrus advisory - největší firmy která píše projekty v čr

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Seznam neznám, ale určitě to dělají lidé v premobilita.cz - např. Vojtech.Fried@pre.cz

Obrázek uživatele Radovan

Nebo Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o. :-)

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 83 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 37 tis. km (51 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017.


Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol