Znečištění ovzduší v Praze opět překročilo limity

Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice.

Znečištění ovzduší v Praze kriticky přesahuje platná limitní omezení
foto: Hybrid.cz

Znečištění ovzduší přitom představuje vážné ohrožení zdraví obyvatel. Podle analýzy Státního zdravotního ústavu např. vdechování vzduchu znečištěného prachem mělo v České republice v roce 2012 na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 1800 pacientů, kteří byli hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Ke zlepšení situace v Praze by mohla přispět nízkoemisní zóna, jejíž zavedení radnice připravuje a která by mohla snížit množství prachu a oxidů dusíku, jež musí obyvatelé Prahy vdechovat.

„Praha ani v roce 2013 nesplnila limity pro prach, benzo-a-pyren ani oxid dusičitý, které vyplývají z evropské směrnice o ovzduší. Praze už vypršela výjimka pro znečištění prachem a Evropské komise vznesla námitky proti snaze získat časově omezeno výjimku pro znečištění oxidem dusičitým. Odborné lékařské studie přitom prokázaly, že znečištění ovzduší automobily představuje v evropských městech vážné ohrožení lidského zdraví i životů. Například studie z roku 2013 spojuje asi 28% případů srdečně-cévních onemocnění v evropských městech se znečištěním ovzduší způsobeným intenzivní automobilovou dopravou,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Mezi opatření, která mohou přispět ke zlepšení situace, patří vedle zpoplatnění vjezdu do centra (congestion charge) a zavádění dieselových prachových filtrů i vyhlašování nízkoemisních zón. Ty omezují vjezd automobilů s vysokými emisemi do vybraných částí mnoha desítek evropských měst.

„Zavedení nízkoemisní zóny prokazatelně zlepšilo ovzduší v řadě německých nebo dánských měst. Zejména dochází ke snížení znečištění jemným prachem a omezení emisí velmi nebezpečných dieselových nanočástic,“ konstatoval MUDr. Šuta a dodal:

„V případě Kodaně je zavedení nízkoemisní zóny spojováno i se snížením počtu předčasně zemřelých a hospitalizovaných pacientů pro vážná onemocnění v řádech stovek případů ročně. Ale také se snížením počtu dní pracovní neschopnosti a nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro společnost.“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti.

Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který narušuje plicní funkce a spolupodílí se na vzniku tzv. sekundárních prachových částic a přízemního ozónu. Pro děti pak představuje zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,“ upozornil MUDr. Šuta.

Centrum pro životní prostředí a zdraví

Tři komentáře u “Znečištění ovzduší v Praze opět překročilo limity”

 1. Přesně tak, Pražáci by
  Přesně tak, Pražáci by měli přestat o kvalitě ovzduší kecat a začít s tím něco dělat. Jenže to Pražákům nikdy nešlo. Jak říká oblíbené ostravské rčení – než to Pražák vůbec řekne, Ostravák už to má i zrobené. Co však Pražákům jde výborně, je kradení všeho druhu. Odírání města, státu, turistů, podvody ve velkém. Blanka, Opencard, metro jednou tudy, jindy jinudy, podle toho kdo kde co koupil a nyní zpětně městu draze prodá atp.. Ostravský dopravní podnik, placený z našich daní a řízený magistrátem, řeší tuto situaci dlouhodobě. Máme tu trolejbusy a zavádíme nové linky, které Praha vůbec nemá, máme elektrobusy v běžném provozu, které si Praha občas půjčí, aby se měli primátor a spol. s čím fotit, máme hustou tramvajovou síť, kterou dále rozšiřujeme, máme pár záchytných parkovišť systému Park and Ride a děláme na dalších atd. atd.. Sousední města typu Havířova zase vsadila na zemní plyn a autobusy s hrbem na střeše, lidově zvaní velbloudi, jsou tam běžným jevem. Frýdek-Místek pro změnu zavedl pro své občany MHD zdarma. Jinak v Ostravě druhý rok jede projekt zeleně, kdy se ve velkém vysazují keře a stromy a je to setsakra poznat. Ano, i v Ostravě se krade. Neustále policie něco na magistrátě vyšetřuje, možná konečně i někoho z mocipánů zavřou a zbytek si dá bacha. Ale rozhodně na tom děláme stokrát více, než Pražáci. A s čím máme díky Pražákům problém – s ropnými lagunami uvnitř města. Těm vládně ministerstvo průmyslu a ministerstvo životního prostředí, obojí v Praze. A laguny dál leží a smrdí a smrdí. Takže pražská řešení bohužel dobře známe i u nás.

 2. Kvalita ovzduší a
  Kvalita ovzduší a městský smog.
  O problémech znečištění ovzduší se v mediích v souvislosti s velkoměsty píše často, hlavně před volbami. Hybrid.cz seznamuje s možnými příklady řešení, at se jedná o plyn, elektřinu nebo hybrid. Je faktem, že anonym nemá přehled o podobných identických problémech v jiných velkoměstech a nejen v Evropě. Praha má tu smulu, že posledních dvacet let pouze testuje a v obnově vozového parku nepřihlíží k ekologičtějším mediím než je nafta. DPHMP si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek financí, viz jejich vysmívání se pokutám a finančním sankcím. PS – ilustrační foto ukazuje situaci kdy záchytná autobusová nádraží částečně tento problém řeší nezajížděním na Florenc ale zustávají na Černém Mostě v lokalitě Praha- Kyje s možností návaznosti na Metro a MHD.

 3. Jsme rádi, že se o
  Jsme rádi, že se o ovzduší začíná psát, sice až do průseru spadli v Cajzlstáně, ale lépe pozdě, než nikdy. Teď aby se podívali, že vjiných místech to je oproti Cajzlstánu jako čajíček zpravy.ihned.cz/c1-53651710-zebricek-smogu-toto-je-patnact-mist-s-nejspinavejsim-ovzdusim-v-cesku

Napsat komentář