Vyhlášená další výzva na podporu elektromobility, přinášíme podrobnosti

redakce - 03 Prosinec 2018

Od pondělí 3. 12. 2018 je otevřen příjem žádostí ve 4. výzvě programu Nízkouhlíkové technologie. Jednou z podporovaných aktivit této výzvy je elektromobilita. V tomto článku rozebereme základní aspekty dané výzvy a podíváme se na jejich praktickou aplikaci.Novinka na českém trhu, elektromobil Hyundai Kona Electric

Novinka na českém trhu, elektromobil Hyundai Kona Electric.
foto: Hyundai

autor: Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.

Parametry výzvy

Výzva bude otevřená pro příjem žádostí od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019. Výzva bude průběžná, to znamená, že žádosti mohou být vyhodnocené ještě před datem ukončení příjmu žádostí. Kdo odevzdá žádost s hodnocením minimálně 60 bodů, ten dotaci získá – pokud nebude dříve vyčerpaná alokace, která činí 200 mil. Kč.

Alokace může být v případě převisu kvalitních projektů i navýšena. Pro velké podniky je určeno pouze 40 % alokace výzvy. Nejzazší datum, do kdy musí být projekt zrealizován, je 30. 11. 2020, tedy 18 měsíců po ukončení příjmu žádostí o dotaci.

Dotaci mohou získat podnikatelské subjekty na svoji provozovnu umístěnou mimo hl. m. Praha. Žadatel musí projít ratingem, kdy se hodnotí finanční výkazy za poslední 2 uzavřená účetní období, konkrétně velikost aktiv, zadluženost a výše zisku.

Žadatel musí podnikat v některé z podporovaných oblastí, nepodporované činnosti jsou uvedeny v příloze výzvy. V rámci výzvy je možné pořídit čistě bateriové elektromobily (typu BEV) nebo elektromobily s prodlužovačem dojezdu (typu EREV).

Dále je možné podpořit nákup a instalaci nabíjecích stanic určených pro vlastní potřebu žadatele, která může obsahovat i bateriový systém. Bohužel, uznatelnými nebudou náklady na organizaci výběrového řízení, jak bylo uvažováno v návrhu výzvy. Náklady organizace výběrového řízení tak celé ponese žadatel o dotaci, což nezanedbatelně zvýší náklady na administraci zvláště u menších projektů na pořízení jednoho elektromobilu.

Míra dotace zůstává stejná jak v předchozích výzvách, tedy 75 % z uznatelných nákladů pro malé podniky, 65 % pro střední a 55 % pro velké. Uznatelné náklady na elektromobil tvoří pouze vícenáklady oproti stejnému automobilu s konvenčním pohonem.

Uznatelné náklady tvoří 45 % ceny elektromobilu. Maximální cena elektromobilu kategorie M1, na který bude dotace poskytnuta, bude 1 mil. Kč. Dražší elektromobily dostanou jen tak velkou dotaci, jako by stály právě 1 mil. Kč. U elektromobilů ostatních kategorií, jako třeba u dodávek, omezení 1 mil. Kč neplatí a je možné získat dotaci i vyšší.

Elektromobil je nutné vybrat na základě výběrového řízení podle pravidel poskytovatele dotace. Výběrové řízení musí stanovit pravidla, která teoreticky může splnit více modelů, a o dodavateli rozhodne pouze nejnižší cena. Objednávka vozu může být zaslána a první zálohová faktura zaplacena až po ukončení výběrového řízení na dodavatele.

Doba udržitelnosti je pro malé a střední podniky pouze 3 roky, pro velké podniky je 5 let. Po ukončení doby udržitelnosti je možné elektromobil prodat a nabíjecí stanice používat pro veřejné nabíjení.

V průběhu doby udržitelnosti musí nabíjecí stanice sloužit pouze a výhradně jen k nabíjení elektromobilů žadatele. Nesmí být určena ani pro nabíjení elektromobilů zákazníků, byť by bylo zdarma.

Hodnotící kritéria

Aby byla žádost úspěšná, musí žadatel získat alespoň 60 bodů ze 100 možných. Dostupných 100 bodů je rozděleno do následujících kritérií.

10 bodů – Náhrada vozidla

Žadatel má na toto bodové ohodnocení nárok, pokud dojde zároveň s pořízením elektromobilu k vyřazení vozidla s konvenčním pohonem a to buď prodejem, ekologickou likvidací nebo ukončením operativního leasingu.

30 bodů – Druh vozidla

Plný počet bodů v tomto kritériu získá žadatel, jež si z dotace pořídí pouze čistě bateriová vozidla (typu BEV). Pokud žadatel pořídí 2 vozidla, jedno typu BEV, druhé typu EREV, potom je podíl vozidel typu BEV na celkovém počtu pořizovaných vozidel pouze 50 % a žadatel v tomto kritériu získá pouze 15 bodů.

10 bodů – Podíl vozidel mimo skupinu M1

Toto kritérium preferuje žadatele, kteří si hodlají pořídit jiný než osobní elektromobil. Pokud si žadatel pořídí pouze například elektrickou dodávku, v tomto kritériu získá plný počet bodů.

20 bodů – Kapacita baterie/provozní parametry

Pokud je průměrná kapacita baterie pořizovaných vozidel vyšší než 15 kWh, potom žadatel získá plný počet bodů. U vozidel kategorie L6e a L7e se hodnotí spotřeba energie, která může být maximálně 17 kWh/100 km

13 bodů – Nabíjecí stanice

3 body dostane žadatel, pokud si zřídí wallbox nebo nabíjecí sloupek, další 2 body, pokud alespoň jedna nabíjecí stanice umožní funkci rychlonabíjení o výkonu alespoň DC 50 kW, 5 bodů, pokud alespoň jedna z pořizovaných nabíjecích stanic bude obsahovat akumulátor a 3 body, pokud nabíjecí stanice s akumulátorem bude připojena k funkčnímu obnovitelnému zdroji energie.

5 bodů – Ekologické přínosy

Tuto bonifikaci získá projekt realizovaný na území se zhoršenou kvalitou ovzduší.

12 bodů – Hospodárnost rozpočtu

Bonifikaci v tomto kritériu získá projekt, který bude realizován za ceny obvyklé.

Na co je potřeba si dát pozor

Pořizované elektromobily nesmí být financované pomocí leasingu a zároveň zajištění úvěru na pořízení elektromobilu nesmí být formou zajišťovacího převodu práva na daný elektromobil. Ideální je vzít si od banky neúčelový úvěr nebo ručit jiným majetkem než pořizovaným elektromobilem.

V průběhu realizace je nutné přesně dodržet platební podmínky, které vyplývají ze smlouvy o dílo doložené do výběrového řízení. Případné zvýhodnění dodavatele například dřívější úhradou ceny, než požaduje smlouva, by bylo sankcionováno krácením dotace.

Součástí podmínek poskytnutí dotace jsou i tzv. diseminační aktivity, tedy informování veřejnosti o daném projektu. K tomu dojde mimo jiné realizací polepu elektromobilu s informacemi o předmětné dotaci.

V případě, že chce žadatel o dotaci pořídit například elektromobil Tesla Model 3, první závaznou objednávku na tento elektromobil může zaplatit až poté, kdy proběhlo výběrové řízení na dodavatele, které vyhrál s nejnižší cenou dodavatel vozu Tesla Model 3. Kdyby byla závazná objednávka zaslána nebo záloha zaplacena před ukončením výběrového řízení, tak by byly náklady na daný elektromobil neuznatelné. Toto pravidlo platí obecně pro všechna vozidla.

Vybrané podmínky výzvy

V minulých výzvách se často objevovaly dotazy, zda je možné pořídit z dotací i předváděcí elektromobil, který má již najeto několik set až jednotky tisíc kilometrů. V dané výzvě je toto pravidlo již explicitně stanoveno. Pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku. Za nový dopravní prostředek je považován dopravní prostředek, který

• byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu,
• má najeto méně než 6 000 km.

Není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v technickém průkazu zapsán jako první majitel vozidla. Pokud v rámci žádosti o dotaci hodlá žadatel pořídit nabíjecí infrastrukturu v ceně do 500 tis. Kč, může ji od dodavatele zakoupit napřímo bez výběrového řízení.

O autorovi:

Ing. Petr Novotný pracuje ve společnosti RENARDS dotační, jejíž hlavní činností je administrace dotací z evropských fondů. Ve společnosti RENARDS má na starosti dotační projekty spadající do oblasti moderní energetiky, kam patří úspory energie, obnovitelné zdroje energie, akumulace energie, elektromobilita a smart grids. Moderní energetika a elektromobilita patří i mezi jeho velké koníčky.

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Rád bych Ing. Novotného touto cestou požádal o informaci, jakou přesnou výši podpory lze očekávat u subjektu, který je plátce DPH, pro Hyundai Kona 64 kWh (1,1 miliónu). Zvažujeme, zda o dotaci požádat, sami, nebo prostřednictvím agentury, zde se nám zdá ovšem provize pro jeden vůz relativně vysoká. Děkuji.

Obrázek uživatele michalteslaeu@gmail.com

Dobrý den, které parametry kromě ceny upřednosťnujete ? :

spotřeba - kWh/100 km, servis, záruka na vůz a na baterii. (počet let a/nebo km), počet nabíjení baterie (=kolikrát se baterie dá nabít a vybít než je třeba vyměnit).

Z toho by pak šla vypočítat cena na 1 km provozu + cena za spotřebovanou elektřinu.

---

http://cs.tesla-club.eu/member_detail.php?id=2040

Obrázek uživatele michalteslaeu@gmail.com

ve statistice, kterou vede Maarten Steinbuch pro Teslu, jsou prvá data pro 800 nabíjecích cyklů, to co stále zůstává pro výpočet otevřené, kolik cyklů baterie vydrží : https://steinbuch.wordpress.com/2015/01/24/tesla-model-s-battery-degradation-data/

u motorů jako druhé nejdražší součástce vozu to vypadá, že problém s životností není.

---

http://cs.tesla-club.eu/member_detail.php?id=2040

Elektromobilisté, dejte si pozor, než do toho půjdete, dám Vám cennou radu z vlastní zkušenosti,
o tuto dotaci jsem žádal v 1. výzvě v Květnu 2016. Chtěl jsem se to naučit sám na sobě a pomoct pak všem těm, kteří chtějí koupit elektromobil do firmy. ( a to taky dělám v dobré víře i teď )

Celé vyřízení mi trvalo od podání projektu až po získání dotace přesně 1 rok a půl.
Všechno se zdálo být v pořádku, na konci roku 2017 jsem měl Nissan Leaf i proplacenou dotaci.
Ale za půl roku, v Červenci 2018 jsem obdržel přes Datovou schránku výzvu k Dobrovolnému vrácení dotace z důvodu porušení všeobecných podmínek.
Myslel jsem si, že jde jen o nějaký omyl, protože náš dotační projekt kontrolovaly během roku a půl 2 hodnotící komise z MPO a 2 kontrolní komise z MPO a materiály, které jsem musel na Ministerstvo Průmyslu a Obchodu zaslat by se daly svázat do Knihy. Však se tam taky za tu dobu vystřídalo na MPO 5 Ministrů : Mládek > Sobotka > Havlíček > Huner > Nováková :-)

A co jsem vlastně porušil ?
Zeptal jsem se (dotační společnost) Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace, zda je možné nákup elektromobilu částečně financovat z cizích zdrojů ?
Ministerstvo průmyslu a obchodu agentura pro podnikání a inovace nás ujistilo v tom, že "je koupě elektromobilu možná částečně financovat úvěrem a že nepřijatelným způsobem financování koupě elektromobilu je pouze leasing pro tento dotační program !"
Tak jsem udělal sklidným svědomím výběrovku na úvěr u KB, ČSOB a UniCredit a vzal minimální možný úvěr. (ČSOB na to měla dokonce i Produkt, aniž by tušila, že porušuje dotační podmínky)
Všechny materiály ohledně financování a mého konečného výběru UniCreditu jsem poslal na MPO, a proplacenou dotaci na konci roku 2017 skutečně dostal.
Jenomže v Červenci 2018 jsem se dozvěděl, že zaměstnanci MPO API nejsou zodpovědni za správnost informací, které mi poskytují.
A že prý ani leasing ani ůvěr na elektromobil možný není a je jen a jen moje chyba a nezodpovědnost, že to nevím a porušil tím všeobecné podmínky dotačního titulu.
Měl jsem jen 2 možnosti, soudit se s Českým Státem (minimální šance vyhrát soudní spor) a nebo Dobrovolně dotaci na elektromobil vrátit.

A poučení ?
1, Dotaci zařídit jedině se společností, která se věnuje vyřizováním dotačních programů (Autor článku je z ověřené společnosti, ale stejně se jej zeptejte na tohle :)
2, Na začátku si vždy ujasněte s dotační společností, zda mají nějaké pojištění (garanci), pokud musíte dotaci vracet, ať už je chyba na Vaší a nebo Jejich straně (tedy Dotační společnosti nebo Státu).
3, Přinuťte dotační společnost nechat vše na konci nezávisle zkontrolovat jinou Vámi vybranou dotační společností.
4, Pokud možno, něchoďte nikdy do 1. výzev programu, počkejte na 2. nebo 3.výzvu, až se vychytají všechny mouchy a dotační společnosti se na nich vše naučí.
5, A dotaz ohledně Tesla 3 a zálohy a závazného stanovisko MPO ? Žádné závazné stanovisko nečekejte (viz. nahoře). Tesla 3 je v programu podporována, ale jakmile se zjistí, že jste zaplatil zálohu $1000 na Tesla model 3, tak jste tím porušil všeobecné podmínky programu. Jediná možnost je výběrové řízení a třeba to vyhraje Alza.cz nebo jiný "distributor" T3 v ČR.
( Všichni ale dobře víme, že Tesla přes distributory standardně neprodává, je to jejich firemní politika a má s ní úspěch )

Ale hlavně mi hlava nebere, proč to musí být u nás tak složité, proč nestačí jen donést přestřižený techničák a doklad o eko-likvidaci do autosalonu a získat 5.000 eur jako Německu ?
Tento typ dotace má přece primárně nastartovat nové odvětví v ČR (nízkouhlíkové technologie = elektromobilitu a energetiku), ale místo toho se celý 1 rok a půl vyřizuje, dokazuje, kontroluje, dává, vrací. Asi proto, ať se tady vykazuje jen nějaká papírová činnost, tohle se musí zjednodušit, takhle je to celé postavené na hlavu.

S pozdravem www.akumulace-energie.cz Elektromobilitě Zdar !!! (A Sílu s dotacemi) !!!

---

Jan Uherek www.akumulace-energie.cz

Mně se stalo to samé, po roce a půl stejné zamítnutí, jen s tím rozdílem, že mně ještě nic nevyplatili. Budeme, ale MPO žalovat. Není možné, aby si s námi takto hráli. I ze včerejšího pořadu Horizont na ČT24 z úst ministra, bylo jasně naznačeno, že nemají zájem podporovat elektromobilitu u firemních flotil, ale pak vůbec nechápu, proč ty tituly vypisují. Jen nás okrádají o čas a ve výsledku nám nepomohl ani pan Novotný z poradenské firmy Renards, která dostala svůj honorář, ale info o nepřijatelnosti financování vozu z jiných zdrojů jsme od nich nedostali. Pak něčemu a někomu věřte.

Obrázek uživatele michalteslaeu@gmail.com

děkuji za super příspěvek....tady chodí peníze jen Babišovi a jeho nohsledům, velmi smutné...a ještě je drzý, lže a manipuluje s fakty

---

http://cs.tesla-club.eu/member_detail.php?id=2040

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tento dotační program vznikl za ČSSD tedy není třeba tahat do toho Babiše. Na naší republice nejvíc řádili socani, ostatní nebyli o nic lepší.

Obrázek uživatele michalteslaeu@gmail.com

tomu nerozumím? proč to v nizozemí a belgii a dánsku jde (rozvoj elektromobily) a v čr ne? no protože se rozvíjí Babišova chemia a potravinářství. Až se k vládě dostane energy lobby tak se to rázem rozjede.

---

http://cs.tesla-club.eu/member_detail.php?id=2040

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den pane Uherku,

děkuji Vám za Váš příspěvek a zkušenost. Ve věci financování dotačně podpořených elektromobilů se stanovisko MPO, jak přistupovat k úvěrům se zajišťovacím převodem práva, precizovalo až v průběhu času. Leasingové společnosti pro tento účel "převlékly" leasing do jiného kabátu, ale podstata zůstala stejná - elektromobil je v majetku leasingové společnosti po dobu splácení úvěru a žadatel ho má pouze v zápůjčce. Tento vztah je o to méně patrný, že žadatel o dotaci je zapsán i v technickém průkazu elektromobilu jako majitel.
Nešťastný je ten výsledek, protože žadatel jednal v dobré víře, že podmínky neporušuje. Ze strany MPO bych v tomto případě uvítal smířlivější řešení, možnost stav napravit a dotaci zachovat. Odebrání dotace po tom, co tomu jak žadatel, tak pracovníci MPO a Agentury API věnovali tolik energie na zprocesování žádosti mi přijde neefektivní. Toto řešení jde i proti smyslu daného programu, propagovat elektromobilitu a nízkouhlíková řešení, protože takové příklady potenciální zájemce od této podpory spíše odrazují.
Aktuálně je otevřená již 4. výzva a tyto zásadní "mouchy" by měly být již vychytané.
Zcela s Vámi souhlasím, že by měl být nějaký národní dotační program na podporu rozvoje elektromobility. Ten by mohl být jednoduchý tak, jak píšete. O takovém se však zatím neuvažuje a troufám si odhadovat, že dříve než Škoda Auto přijde se svým elektromobilem takový program u nás ani nebude. MPO se rozhodlo elektromobilitu podporovat, avšak administrativní proces pro čerpání dotací z programu OPPIK má svá pravidla, která musí být dodržena u projektů za desítky milionů i u projektů za stovky tisíc. Proto je administrace tak náročná.
Abych ale zakončil optimisticky, tak většina projektů skončila úspěšnou realizací. Navíc všechny dotčené subjekty - žadatelé, poradci, dodavatelé, banky i pracovníci API a MPO se na uplynulých výzvách naučili s dotačními pravidly pracovat.

Dobrý den Petře,
vše co jste uvedl je pravda, i to že MPO mělo minimálně dát žadatelům možnost ke sjednání nápravy. Je to totiž zcela jednoznačně i chyba hodnotících a kontrolních komisí MPO. A stačilo by, kdyby mi MPO dalo možnost zaplatit ten minimální úvěr 180.000 Kč, ale namísto toho jsem musel dotaci na elektromobil vrátit, nedali mi vůbec na výběr. Takže jsem si nakonec nepřipadal jako průkopník v elektromobilitě, ale jako nějaký zloděj a bylo to skutečně potupné, naštěstí ne likvidační.

Ale zeptám se Vás na jinou věc, pokud by se Vám jako společnosti RENARDS dotační stalo něco podobného, jste vůči tomu nějak pojištění ?
Myslím tím, pokud celou dotaci zařídíte v dobré víře, ale nakonec se bohužel stane něco podobného a klient musí dotaci vrátit, jste proti těmto rizikům jako RENARDS dotační nějak pojištěn a jde to vůbec pojistit ?
Pokud se totiž nejmenuji zrovna jako náš pan Premiér, který si s tím poradit očividně umí vždy, tak já opravdu nevím jak eliminovat tyto rizika ?
Prosím poraďte nám elektromobilistům a energetikům.

---

Jan Uherek www.akumulace-energie.cz

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den pane Uherku,

RENARDS jako firma je pojištěna do výše způsobené škody 40 mil. Kč. To pojištění se vztahuje na škodu, kterou poradce způsobí svým jednáním, opomenutím apod. Aby se to dalo aplikovat v případě, který popisujete, tak bychom Vám museli špatně poradit, na základě čeho by Vám vznikla škoda. Kdybyste nás následně žaloval o náhradu této škody a vyhrál byste, tak by Vám byla škoda vyplacena a nám by ji pokryla pojišťovna.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Škoda toho promarněného času i Vašich, peněz, nedivím se Vám, nicméně nyní je to už v zadávací dokumentaci uvedeno jasně. Úvěr si na automobil vzít můžete, ale musí být neúčelový a hlavně nesmí být zajištovací právo na automobil, to je asi to nejpodstatnější.

Auto jste musel prodat?

Podle mě máte možnost žádat znovu, auta na trhu jsou mnohem lepší, zajímalo by mě jestli tam máte už čárku a nic Vám nedají, nebo dají?

Ale vůbec ne,
Nissan Leaf spokojeně užíváme ve firmě a všechny naše klienty jsme ihned telefonicky upozornili na to, že úvěr na elektromobil není možný !

A jedeme dál, jak říká můj šéf, chytrý člověk se učí z vlastních chyb a ještě chytřejší z chyb druhých, a tak sdílím se všemi zkušenosti, ať neudělají stejnou botu jako já :-)

Více na http://www.akumulace-energie.cz/sluzby/

---

Jan Uherek www.akumulace-energie.cz

Obrázek uživatele michalteslaeu@gmail.com

dekuji

---

http://cs.tesla-club.eu/member_detail.php?id=2040

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Wallbox a podobné zařízení - dle mého naprosto zbytečná a předražená zbytečnost pro lidi co mají garáže. Auto si přeci většinu nabíjení z AC "hlídá samo". Osobně jsem nechal v garážích udělat 4x 400V / 22kW - je za cca 10tis. "vymalováno"... + smlouva na "noční proud" pro vlastníka elektroauta (cca 1,9-Kč). Info o drahé zbytečnosti mi na eSalonu potvrdili 2 zástupci prodejců.

VYVRÁTÍ MI NĚKDO ODBORNĚ TENTO NÁZOR? RÁD SE NECHÁM POUČIT.

Auto si z obycejne zasuvky nevezme ani Wh. Wallbox je jednoduche zarizeni, ale prodejci kolem toho delaji kouzla. Problem v nabijeni je ten, ze auto se musi nejak dozvedet, jaky max. proud smi vytahnout aniz by vypadnul jistic. Prave tu info mu dava Wallbox. Nebudo to detailne popisovat, vse je na netu. Ale dulezite je ze Wallbox preda autu info napriklad max. 16A. (Nabijeni se ridi amperami ale mluvi se o kW). EV si cuca tedy max. 16A a jistic nevypadne. Samozrejme musi byt Wallbox sladeny s jisticem, to musi nastavit elektrikar/kutil. Pro prenos info mezi Wallboxem a EV jsou dva vodice. Prectete si na netu jak to funguje. Wallbox v zadnem pripade nemeni ani napeti ani frekvenci sitoveho napeti. Wallbox je jen takovy zprostredkovatel. Jednoduchy Wallbox si muzete udelat z Arduina a stykace, nebo koupit naprogramovany mikroprocesor se stykacem za ca. 80 EUR https://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EVSE-Kit-V1-1-for-EV-charging-station-cable-Wallbox-kit-only.html?cur=2
Tam se take dozvite jak to funguje. Rychlonabijecky DC funguji uplne na jinem principu a jsou hoooodne nakladne zarizeni.

Obrázek uživatele ozana

K autu je obvykle dodáván kabel, přes který se nabije i z úplně obyčejné zásuvky.

---

Putin prokazatelně nechává zavraždit všechny své oponenty
https://youtu.be/pOhmDeih19g

Sprosté debily ignoruji.

Neni to obycejny kabel, ale ma funkcionalitu stejnou jako Wallbox. Jmenuje se to EVSE. Bud je tam tzv. cihla nebo elektronika je v rukoveti zastrcky. Bez toho moderni EV nejde nabijet.

Obrázek uživatele ozana

Nepíšu obyčejný kabel, ale kabel dodávaný z autem. Takže není pravda, že:
Auto si z obycejne zasuvky nevezme ani Wh.

Kdybyste napsal z průmyslové zásuvky, tak pak snad. Ale existuje i kabel do průmyslové 400V zásuvky, který se pro auto tváří jako wallbox.

Tedy wallbox na zdi není podmínkou :)

---

Putin prokazatelně nechává zavraždit všechny své oponenty
https://youtu.be/pOhmDeih19g

Sprosté debily ignoruji.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Děkuji za komentář, ano přesně tak jsem můj dotaz na počátku myslel. Pánové na eSalonu mě pochopili a sami přiznali, že v zásadě prodávají hezkou předraženou krabici s názvem wallbox. Nepotřebuji znát horu technických dat. Ať mě někdo přesvědčí, že moje 4 zásuvky 32A, 22kW (vše za pár korun) + orig.kabel s pětikolíkem co je dodávaný s autem o tolik horší než hezká a předražená krabice na zeď. Navíc jestliže mám garáž a normálně chodím spát je mi fakt jednou jestli se auto (cca 80kW) nabije na "noční proud" za 4 nebo 5 hodin. Pletu se? Mimochodem opravdu moc děkuji diskutujícím za reakci. Robert

Obrázek uživatele Radovan

U mně funkci wallboxu pro 2 Peugeoty ion plní obyčejná zásuvka v garáži 230V 16A na zvlášť okruhu s jističem 16A (visí jich tam více, ale ty se nepoužívají nebo mají odběry nula nula nic). Je tam odjakživa. A v ní jsou digitální týdenní spínací hodiny zvládají zatížení 3600W za pětistovku s možností až 6 režimu zapnutí/vypnutí. Aktuálně je tam jeden pro noční proud 22-06 hodin. Vedle zásuvky na 2 háčcích přimontovaných ve zdi visí krabice EVSE kabelu k autu, co umí jen 230V 10A. A na třetím háčku je z kusu drátu očko na nabíjecí pistoli Yazaki Type1. Pokud dojedu s prázdným autem - typicky žena dnes 0 dílků baterie z 16 a dojezd dle palubního počítače 3 km - vrazím pistoli do auta a zástrčku kabelu do spínacích hodin (vypojujeme ji, aby zbytečně elektronika EVSE nejela, nabíjím co 2-3 dny, někdy ještě méně = návštěva obchodního centra nebo nákup u Lidlu s rychlonabíječkou). Ráno kabel vypojíme a jedeme s plnou baterkou. Za 8 hodin tam těch 16 kWh nateče i přes kabel 10A.
Já v práci nabíjím taky z obyčejné zásuvky, jen jsem si pořídil programovatelný kabel EVSE 6-16A, tedy dodá 1,3-3,6 kWh za hodinu nabíjení. Pokud dorazím s nulou, auto je za půl směny plné.
Když testuji elektromobily mající silnější palubní nabíjení, využiji občas přiložené kabely k napojení v garáž přes malý červený pětikolík 400V 16A, dávající 11 kW výkonu. Nebo připojím svou redukci a pak klasický Mennekes kabel dodávaný k autu.
Shrnuto pokud má auto silnou palubní nabíječku nebo Vám stačí doba nabíjení daná slabší nabíječkou a běžně dostupnými zásuvkami, je wallbox vyhazování peněz. Ovšem pokud má další funkcionality - spolupracuje s FVE a nabíjí přebytky, případně umí fungovat s autem obousměrně, tak to je jiná.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Děkuji moc za info, zapomněl jsem napsat, že mám 32A. V podstatě tedy opravdu předražená akorát možná hezká krabice. Raději investovat do 22kW palubní nabíječky, je-li to možné.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak palubní nabíječka je nutnost, bez ni nikdy z běžné sítě nenabijete.

Ale mezi auto a zásuvku musíte dát kabel, ale není to běžný prodlužovák. Jak psal kolega musí mít ty komunikační vodiče, je to vlastně přenosný wall box (kabel s krabičkou).

Takže wall box potřebujete tak jako tak. Výhoda toho na zdi v garáži je ta, že vezmete kabel z držáku a umístíte do vozu cca 2-3 sekundy.

Pokud máte doma jen zásuvku, musíte vyndat ten kabel z auta rozmotat a zasunout na obou koncích s tím že ten konec do zásuvky 2x32A půjde hodně z těžka, hlavně vysunovat.

I kdyz mate treba cely temelin, auto ceka na info z Wallboxu a posle zpet do Wallboxu signal ze je vse OK a Wallbox sepne stykac. Ten stykac se da osulit na ukor bezpeci, ale auto potrebuje signal 1000 Hz ve kterem je zakodovany max. proud. Bez toho se nesepne vnitrni stykac v aute.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Proč bych vozil orig. kabel (5 kolík-400V) v autě, které ujede cca 500km? Nechám ho prostě v garáži, a vezu sebou max. když jedu na výlet kde auto nebude přes noc doma. Pletu se? A i kdyby mluvit a 3vteřinách zržení mi přijde fakt směšné. Děkuji za komentáře, ano přesně tak jsem můj dotaz na počátku myslel - čistě prakticky. Pánové na eSalonu mě pochopili a sami přiznali, že v zásadě prodávají hezkou předraženou krabici s názvem wallbox. Nepotřebuji znát horu technických dat. Ať mě někdo přesvědčí, že moje 4 zásuvky 400V, 32A, 22kW (vše za pár korun) + orig.kabel s pětikolíkem co je dodávaný s autem je o tolik horší než hezká a předražená krabice na zeď. Navíc jestliže mám garáž a normálně chodím spát je mi fakt jedno jestli se auto (cca 80kW) nabije na "noční proud" za cca 4 nebo cca 5 hodin. Pletu se? Mimochodem opravdu moc děkuji diskutujícím za reakci. Robert

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Rád bych Vám pomohl, ale nějak se do toho zamotáváte.

Jaké máte (asi virtuální) auto, že máte k němu originální kabel na 5 kolík-400 V? Já takové neznám, k autu originál dostanete kabel na 230V do obyčejné zásuvky (s tím kabelem budete auto nabíjet dva dny) a někdy i kabel mennekes typ2 na propojení s nabíjecí stanicí, nebo wall boxem, který nemá kabel,ale jen zásuvku.

Takový kabel jaký píšete si musíte k autu koupit a je dost drahý.

třeba tento:stojí 13 tisíc, což je cena obyčejného wall boxu a navíc bude muset mít tento kabel každý sebou v autě kdo k Vám do garáže přijede a vytahovat ho z kufru.

alza.cz/typ-2mennekes-cee-230v-32a-5p-5m-d5454153.htm?kampan=adpla_produkty_Elektromobilita_elektromobily_c_1o5_21494_EPCHA015_~50373796001~&gclid=EAIaIQobChMI2fmtmpSI3wIVAeJ3Ch004wFmEAQYBSABEgJ_XPD_BwE

Situaci bych přirovnal, kdys by jste přijel k čerpací stanici a musel by jste si vozit sebou hadici s pistolí.

Ale samozžejmě máte pravdu základ je ta zásuvka se slušným jištěním bez ní se nabíjet opravdu nedá a já taky odsuzuji předražené wall boxy.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nikterak se nezamotávám, kabel si možná kupujete vy za 13tis. Mám trošku jinou cenu.

Navíc když vyrazíte na cesty, asi si do kufru sbalíte svůj designový wallboxík. :-) Nebo spíše zaplatíte jak za kabel, tak za nesmysl na zdi.

2 dni nabíjení? - to asi máte v garáži eKamion. No hold asi distributor wallboxů. I takový hold musí být. :-)

Také, nevím kdo by mi jezdil do garáže, vy asi máte garáže pro náhodné lidi co jdou jen tak kolem a svoje auta parkujete na ulici. :-) Hotová neziskovka.

A jestli přirovnáváte hadici na pumpě ke kabelu na nabíjení, tak vás ze srdce lituji. Navíc kdyby jste vše četl pořádně, auta s dojezdy kolem 400-500km asi opravdu nemusí při běžném používání číhat na každou díru z které "teče" proud.

Nebo hold vás opět lze jen politovat, že jezdíte každý den více než 500km, to je na knihu rekordů.

KAŽDOPÁDNĚ DĚKUJI ZA REAKCE - NICMÉNĚ TENTO PISATEL DLE MÉHO NÁZORU NEDAL JEDINÝ RELEVANTNÍ ARGUMENT PRO PŘEDRAŽENÝ WALLBOX NA DOMÁCÍ NABÍJENÍ, JESTLIŽE MÁTE SLUŠNÝ 5 KOLÍK.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Odpovědi níže v textu tučně.

Každopádně píši znovu, že také nepodporuji předražené wall boxy, tudíž nevím proč bych měl psát argumenty pro ty předražené wall boxy.

OT Vazne veris, ze on chce diskutovat? Uz se tesim na jeho odpoved.

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Už jsem vás potěšil. Rád rozdávám radost. :-)

Škoda, že rozumné argumenty jdou stranou a přednost mají domněnky.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

NE, dělám to pro ostatní ,aby si z toho každý vzal co uzná za vhodné.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vložil/a Robert (bez ověření), St, 2018-12-05 18:55
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nikterak se nezamotávám, kabel si možná kupujete vy za 13tis. Mám trošku jinou cenu.
Psal jste že máte originální kabel a o cenu tu nejde našel jsem, první na webu

Navíc když vyrazíte na cesty, asi si do kufru sbalíte svůj designový wallboxík. :-) Nebo spíše zaplatíte jak za kabel, tak za nesmysl na zdi.
To je na každém jak si zvolí, já mám wall box na doma a na cesty jen kabel k nabíjecí stanici, protože u nábíjecí stanice Vám je kabel s průmyslovým pětikolíkem k ničemu

2 dni nabíjení? - to asi máte v garáži eKamion. No hold asi distributor wallboxů. I takový hold musí být. :-)
Psal jse něco o baterii 80kWh a origo kabel co se dává k vozu na 230V 10A to je 40 hodin+-

Také, nevím kdo by mi jezdil do garáže, vy asi máte garáže pro náhodné lidi co jdou jen tak kolem a svoje auta parkujete na ulici. :-) Hotová neziskovka.
Omlouvám se psal jste něco o 4 zásuvkách 22kW měl jsem za to že provozojete nějakou veřejnou garáž kde se bude nabíjet

A jestli přirovnáváte hadici na pumpě ke kabelu na nabíjení, tak vás ze srdce lituji. Navíc kdyby jste vše četl pořádně, auta s dojezdy kolem 400-500km asi opravdu nemusí při běžném používání číhat na každou díru z které "teče" proud.

Nebo hold vás opět lze jen politovat, že jezdíte každý den více než 500km, to je na knihu rekordů.

KAŽDOPÁDNĚ DĚKUJI ZA REAKCE - NICMÉNĚ TENTO PISATEL DLE MÉHO NÁZORU NEDAL JEDINÝ RELEVANTNÍ ARGUMENT PRO PŘEDRAŽENÝ WALLBOX NA DOMÁCÍ NABÍJENÍ, JESTLIŽE MÁTE SLUŠNÝ 5 KOLÍK.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Hurá zvítězil jste. Gratuluji :-) Máte poslední slovo.

NICMÉNĚ JSTE NEDAL ANI JEDEN ZÁSADNÍ ARGUMENT NA MŮJ JEDNODUCHÝ NÁZOR, ŽE WALLBOX JE V MINIMÁLNĚ V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PRO POUŽITÍ DOMA PŘEDRAŽENÁ ZBYTEČNOST.

Tedy vlastně jeden praktický jste dal - ušetřené 2 vteřiny času kdy vyndáte kabel z kufru, přičemž ho nakonec ani vlastně nevytahujete. A možná jsem zapomněl na ukazování oné krabice sousedům, jakou že to mám hezké mrkající čudo na zdi. Ideálně s ovládáním přes telefon, nejlépe z dovolené na druhé straně světa.

Hezký den, rozumným a praktickým argumentům zdar. :-)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Prečítal som si vašu diskusiu a ak dovolíte, tak k tomu niečo napíšem. Tiež som bol toho názoru, že wallbox je zbytočná a hlavne predražná dizajnová vec, ktorú vlastne ani nepotrebujem, veď mám predsa nabíjací kábel.
Po roku používania výhradne svojho nabíjacieho kábla som zmenil názor a wallbox som si kúpil. Hlavne preto, že ma už prestalo baviť otvárať kufor, rozmotať kábel, zapojiť na jednom a druhom konci a potom zatvoriť kufor. To isté sa opakovalo pri odchode. A to určite nie sú 2 sekundy. Po určitom čase to bolo samozrejme na tom kábli poznať tiež. V servise mi ho už kontrolovali a zatial je OK, ale už som počul o prípadoch, že musel byť menený. Pokial to bude v záruke, tak pohoda, ale po záruke :(
Podla mojho názoru je nabíjaci kábel EVSE určený primárne na nabíjanie na cestách a nie na každodenné používanie.
Výhoda wallboxu nie je iba v jednoduchom a hlavne rýchlom používaní, ale ak má niekto FVE, tak sa dá riadiť nabíjací výkon, podla výkonu FVE. Treba na to ešte ďalšie zariadenie ale ešte som to neriešil, takže neviem presne.
Takže za mňa, nekupoval som si ho preto aby som sa s ním chválil, ale aby mi ulahčil život a ušetril čas a nakoniec aj peniaze. Jasne, že by som bol rád keby bol lacnejší, ale tých 500€ mi za to stálo. Keby som ho kúpil hneď na začiatku, keď som si ako Vy myslel, že je to zbytočnosť, tak by som ušetril viac.
Nič Vám samozrejme nevnucujem a je len vaša vec či si ho kúpite alebo nie. Chcel som napísať vlasnú skúsenosť.
Toť vsjo :)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Předně děkuji za konstruktivní názor z PRAXE. Co se týče 2-3 vteřin o nich jsem nepsal jako první já. Nicméně jak píšete, máte něco co stálo dost peněz a co vlastně ani zatím plně neužijete. Ano kdybych různě hospodařil s elektřinou + solární panely a různě jí přesouval, nebo ho používal pro nějaké komerčnější účely - tak chápu.

Hlavně jsem ale psal, že tento kabel NEMUSÍM přeci vozit v autě a stále ho vytahovat, jestliže 90% jízd se vejde do běžného dojezdu auta. Kabel je tedy standardně zasunutý v 400V zásuvce a čeká až ho pouze večer připojím na noční proud za 1,9Kč. Úplně stejně jako kabel čeká a kouká z wallboxu. Tedy kabel dám do vozidla tak 4x za měsíc. Myslím, že to je praxe většiny lidí co mají garáže a v noci spí doma. Pro tyto potřeby utratit dost peněz jak za kabel tak za wallbox mi přijde opravdu jako vyhazování peněz z okna.

Mimochodem stejný názor mám i na SUPER specialitu Audi/Porche - indukční nabíjení. Předražená šílenost max na ohřev vzduchu v garáži - můj zjednošující názor, ale to je nyní mimo.

Samozřejmě moje reakce "sousedi" byla pouze na jedovaté výroky pisatele.

DĚKUJI

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tiež mám dojaz, ktorý mi stačí a nabíjam prioritne doma, ale stalo sa mi už viac krát, že som zmenil nečakane trasu a vtedy som potreboval mať kábel v aute a on visel doma zo sásuvky :(
Tak preto ho vždy balím do kufra a vozí sa so mnou pre strýčka náhodu. Tak isto aj všetky možné redukcie. Niektoré z nich som použil iba raz, ale pomohli.
A čo sa týka wallboxu, tak ten samozrejme využívam velmi často. Je to skrátka pohodlnejšie a to fakt zaberie asi 1 sekundu.
Indukčné nabíjanie bude asi fakt drahé, ale verím, že si to svojich zákazníkov najde aj za cenu vyššej spotreby. Možno to bude nakoniec aj tak, že sa to automaticky zdvihne a takmer až nalepí na podvozok a ohrev vzduchu nebude žiadny. Pohodlnosť sa ale samozrejme platí.
Kábel dodávaný štandardne k autu bude asi vždy najlacnejšie riešenie.

To mate origo kabel od vyrobce e-auta, ktery je petikolik na jedne strane a Type 2 na druhe strane? Pokud ano, je to s ridici elektronikou? A pokud ano, od jakeho vyrobce to je? Neco takoveho by se hodilo. Standardne se dodava Type 2 - Type 2 kabel a jako druhy kabel Type 2 - 230V s ridici elektronikou. Ale treba nejaky vyrobce dodava i jine kabely.

Pane Roberte, zajimave je, ze az po dvou dnech z vas vyleze info, ze vase auto ma nabijeci kabel EVSE na petikolikovou zasuvku. Nevim jake auto mate, 80kWh baterka 3f nabijeni 22kW. No ted je to uplne fuk. Jen jste to mel rict na zacatku. Vzbudil jste dojem ze chcete napojit vase EV primo na 5ti kolik bez nejake elektroniky. Vite, ve vasem nabijecim kabelu je urcite ta sama elektronika ktera je i ve Wallboxu. Je zde spousta lidi kteri radi pomuzou, kdyz se zde nekdo obrati s dotazem. Ale blbce z nas prosim nedelejte.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jestliže píšu, že mám 400V, 22kW... tak asi se neptám o nabíjení baterek do kalkulačky. Možná když si nejsem jistý tak se zeptám. Já to tak učinil. Děkuji

Takove auto je na trhu presne jedno. Sazim na rozpruzovace diskuzi a vsichni jsme mu skocili na spek.

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

P.S.: Sice Vaší reakci nějak nerozumím, ale jen poznámka - kabel na 5 kolík byl již součásti auta při koupi a i když na něm nesvítilo logo automobilky, nevypadal, že by ho někdo odpojil od svojí míchačky. Tolik k "originalitě", kterou jste asi hold nechtěl pochopit.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

POZOR TESLA 3 - info od pana Hasalu (Tesla Vídeň) - jestliže jste platili rezervaci a i když zaplatíte zálohu po konfiguraci, jde při převzetí vozidla toto napsat na někoho jiného. Ne jako podvod, ale jako normální záležitost i vzhledem délce čekání (já od 28/6/2016 - prý nás je cca 2000) a různým změnám. Navíc záloha je např. na "osobu" a auto se může napsat na firmu. Tudíž dle těchto info není problém v rámci dotace, aby nebylo něco placeno před tím úžasným výběrkem, kterého podmínky asi "SPONZORUJE VW a spol. Další věcí je ochota Tesly jít do těchto výběrek - opět přímá informace. Nemají na to v ČR lidi (prý 2) a asi ani "posvěcení". Bez toho vám nepomůže, že Teslu oslovíte s poptávkou. Moc tomu nerozumím. ale právě zde by měl být prostor pro dotační firmy aby tlačili všemi směry. Dle mého je evidentní, že dotace směruje velice účelově. Prostě Tesla 3 ne nechtěné dítě. Další info. Servis Tesla v ČR kolem poloviny roku - POZOR - ne zastoupení! A ještě se podívejte na seznam NEPODPOROVANÝCH OBORŮ NACE - dle mého další lumpárna.

DOKÁŽE NĚKDO ZJISTIT OFICIÁLNÍ POSTOJ TESLY K JEJÍ OCHOTĚ JÍT DO VÝBĚRKA PRO DOTACI S TESLOU 3 ? děkuji za ODBORNÉ reakce.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

otázku rezervačního poplatku u Tesly řeším a budu ji konzultovat s MPO jakmile mi bude znám proces nákupu TM3 pro české zákazníky - ten zatím není zveřejněn. O výsledku Vás tady budu informovat, případně napíši nějaký nový krátký článek na Hybrid.cz.

Zásadní je, aby výběrové řízení proběhlo podle pravidel. Technickou specifikaci si nakonfiguruje zadavatel a potom musí vybrat elektromobil, který dané podmínky splnil a jeho dodavatel nabídl nejnižší cenu. Podmínky není možné nastavit tak, aby je splnila pouze TM3. Jelikož je ale TM3 elektromobil s výborným poměrem kvalita/cena, neměl by být problém vyhrávat výběrová řízení s nejnižší cenou v konkurenci elektromobilů se srovnatelnými parametry.

Pravidla pro výběr dodavatele jsou dlouhodobě taková, jaká platí i pro výběr dodavatele elektromobilu. Aplikují se na všechny projekty podpořené z OPPIK a představa, že by se je někdo snažil nasměrovat proti konkrétnímu dodavateli není reálná.

TESLA by se měla personálně na výběrová řízení připravit, protože to není jednoduchá záležitost a na takové množství poptávek potřebuje více lidí, pokud se mají hlásit do výběrových řízení.

Co se týče CZ-NACE, tak tam většina podnikatelských činností spadá, to je první věc, kterou u žadatele prověřujeme. Většinou se dá najít činnost, na kterou projekt žadatel napíše.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Děkuji za reakci. Ano přesně to jsem psal, sama Tesla neví jestli do těch výběrek na Teslu 3 půjde. (v ČR není a zatím nebude zastoupení, nemají lidi...). Někdo tady zmiňoval výběrko a případnou koupi přes Alzu...??? TO SE MI ZDÁ NEPRŮCHOZÍ a i když by to šlo, bude to u nich dle mého názoru předražené. A nikdo nechce nic obcházet, a šít na míru Tesle 3. Při zadání několika základních parametrů aktuálně není na trhu auto, které při jejich splnění dosáhne na menší cenu (např. iPace, eTron možná Niro?). PLETU SE?

S naprostou vážností a slušností opakuji, že jestliže je tady mnoho set potencionálních klientů na Teslu 3 a pro vás a další zpracovatele dotací, měl by OD VÁS vzejít ENORMNÍ tlak na to, aby prostě Tesla 3 byla ve hře s plnou parádou navzdory koncernu a všem. A jestliže jsou náklady na 1 žádost o dotaci cca 60 tisíc bavíme se možná o 50.000.000,-Kč jen u Tesly 3, z kterých vám může může značná část skončit na účtě. To není myšleno ve zlém.

O záloze a následné rezervaci u Tesly 3, jsem zde již psal. Majitel v TP bude často reálně někdo jiný než osoba co složila zálohu. Takže by v rámci dotace opět neměl být problém v těchto případech. PLETU SE? Ale to je pouze moje zjištění a selský rozum. U ostatních bude asi rozhodující ona konfigurace auta a úhrada REZERVACE.

NACE - NESOUHLASÍM - nepodporují takové naprosto běžné obory jako např účetní, farmář všeho druhu, finanční poradce, pojišťovnictví, provozovatel ubytování a stravování, realitní činnost, právník, poradenství, cestovní kancelář, umělec, sport, rekreace, domácí práce. Přijde mi to naprosto ZVRHLÉ - jsou to z velké části právě obory, kde se pohybují malí živnostníci, kteří často hodně jezdí a snaží se chovat odpovědně. Zde je dle mého názoru opět obrovský prostor PRO VÁŠ TLAK na příslušné orgány aby byla dotace dosažitelná pro normální živnostníky, ne jen pro jejich část. Chápu pouze obory jako zpracovatel uhlí, ropy atd... Navíc jestli si pamatuji dobře někde jste psal, že se musí jednat o tu oblast, která je hlavní činností daného žadatele. PLETU SE?

OPĚT DĚKUJI MOC ZA REAKCI.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

podporovanou činnost, na kterou napíšete žádost o dotaci, nemusíte mít jako hlavní. Například pohostinství a stravování není podporovaná činnost. Pokud má však restaurace jako vedlejší službu i rozvoz jídla, potom na tu dílčí činnost o dotaci žádat může.

Možná se v další výzvě (pokud bude) uvolní dotace i pro ubytování, stravování a volnočas, už šel požadavek na Komisi.

K Vaší úvaze o finančním potenciálu vyřízení dotací pro majitele rezervace TM3. Tak to je opravdu jen teoretický konstrukt. Vzhledem ke našim personálním možnostem a s ohledem na objem práce s žádostmi a požadavky na kvalitu jsme schopni v této výzvě zvládnout maximálně nízké desítky žádostí, kterým se potom budeme muset věnovat následujících 4 až 5 let. Jinak souhlasím, že je nutné si vyjasnit způsob, kterým půjde dotačně podpořit TM3, beru si to jako prioritu.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Děkuji moc za reakci. Jsem na celou záležitost hodně zvědavý.

Zaujala mne podmínka: Kdyby byla závazná objednávka zaslána nebo Záloha zaplacena před ukončením výběrového řízení, tak by byly náklady na daný elektromobil neuznatelné.

Znamená to tedy, že kdokoliv, kdo již zaplatil zálohu $1000 na Tesla model 3 tak nemá nárok na dotaci? Pokud ano, tak to efektivně znamená, že Tesla model 3 není podporována - kdo nemá zaplacenu zálohu, ten nestihne termín dodání, kdo ji zaplatil, ten má smůlu.

Je tomu tak?

---

Hyundai Kona 1/2 roku (bylo - Nissan Leaf, 24kWh, 4 roky, 110.000 km)

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

tuto otázku řeším a nechám si zaslat oficiální stanovisko z MPO, jakmile bude známý proces nákupu TM3 pro české zákazníky. Budu Vás informovat.

No, píše se tam o závazné objednávce. Ta záloha pokud vím závazná není.

Ale je pravda že je to napsané tak že by to mohlo znamenat přesně co píšete.

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Bylo by tedy vhodné, aby se k tomuto dotační poradce vyjádřil popř. získal závazné stanovisko od ministerstva a toto zveřejnil.

Protože jinak by ti chudáci, kteří by se nechali zlákat na získání dotace mohli ocitnout v situaci, kdy zaplatí hromadu peněz za vyřízení dotace a poté zjistit, že nic nedostanou.

---

Hyundai Kona 1/2 roku (bylo - Nissan Leaf, 24kWh, 4 roky, 110.000 km)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

DURAZNE všechny varuji, aby se této dotační výzvy určitě neúčastnili. Touto (vlastně již předchozí) dotační výzvou jsme strávili jako malá firma rok života a do dnešního dne jsme dotaci neobdrželi. Neustále od nás chtějí úřady doložit všechny nesmyslné podmínky a to do nejmenších detailů. Vrcholem bylo, když jsme museli prokázat a doložit, že oznámení o přidělení dotace, které musíte ve firmě vyvěsit, je na exponovaném míste. To už jsem byl opravdu zralý na blázinec. Do této chvíle nás vše stálo cca 50.000 Kč a to bez jakékoli záruky, že dotaci nakonec obdržíme. Nemám rád, když se tu píše vulgárně, ale pro tentokrát musím udělat výjimku. Tuto dotační výzvu musel vymyslet naprostý KRETÉN.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Málo jsi mazal, přes poradce co v tom umí chodit bys to už měl.Ale za 50tis se nikdo nepredre.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Dívali jsme se na to ve firmě, v podstatě ta dotace je u dražších aut kolem 25%, na naše auta máme slevu standardně 20%, takže se dotací ani nemá smysl zabývat. Na trhu stejně zatím není auto, které nám nahradí auta typu Octávka nebo Passat. Majitel si může něco objednat na "hraní" a to je tak vše.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

je to tak, jak Vám odpovídá diskutující "UDA", elektromobil je vybírán na základě výběrového řízení, do kterého se může přihlásit každý dodavatel, který splní kvalifikační požadavky a dodá elektromobil s požadovanými parametry. Ze zkušeností z výběrových řízení vím, že se dá dosáhnout slušné slevy z ceníkové ceny.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nechci to obhajovat, ale dotace je z ceny jakou vysoutěžíte a nakoupíte.
Takže pokud máte firemní slevu 20% tak z ní by jste ještě dostal dotaci.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Na BEV je zpravidla sleva nulová, nedivím se, když se čeká i rok.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vy jste napsal, že máte na auta ve firmě slevu 20% já né

Obrázek uživatele M.Krupka

A přitom by stačilo vyplnit formulář velikosti A4 někde na Internetu a chytrý program by vyhodnotil. Máš nárok, nemáš nárok a případně kolik máš nárok. Jenže tam by chyběl ten úředník.... zřejmě.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den pane Krupko,

vyhodnotit, zda máte na dotaci nárok je otázka několika málo otázek na hospodaření, činnost a místo působení, můžete mít jasno během pár minut. Na tomto dotačním programu není nejtěžší o dotaci požádat, ale bezchybně zadministrovat výběrové řízení, žádost o platbu a splnit všechny podmínky, které poskytovatel dotace požaduje, abyste dotaci nejen získal, ale abyste si ji i udržel.

Obrázek uživatele Anonym123

problém?
vôbec nie, ja som si (za svoje) kúpil auto (pol ročné predvádzacie) a vedla EVČ(ŠPZ) som nalepil "európsky sociálny fond). teraz si všetci myslia, že som DOSTAL auto od úradu práce, SOCIÁLNYCH VECÍ a rodiny!
nič tak nepoteší ako neskrývaná závisť okolia.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nemáte někdo zkušenosti, že by jste přidali i nějaký příklad... tedy vzít konkrétní auto. Konkrétní cenu. Předpokládané náklady na získání dotace (někdo to musí zpracovat) a pak kolik tedy stát vrátí , resp. kolik to firmu bude ve skutečnosti stát? Takhle je to pořád čistá teorie a z toho zadání si jeden připadá spíše jako blbec než jako potencionální příjemce dotace.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

náklady na administraci jsou odvislé od velikosti projektu a požadované dotace. Čím vyšší je požadovaná dotace, tím klesá procento nákladů na administraci. V příkladu níže budu uvažovat ten nejméně výhodný případ, kdy žadatel požaduje pouze 1 osobní elektromobil a wallbox jako nabíjecí stanici. Práce na takovém projektu je podobně náročná jako na žádosti například na 4 elektromobily a rychlonabíjecí stanici.

Pokud by byl požadovaný elektromobil v ceně okolo 1 mil. Kč bez DPH (hyundai Kona, BMW i3, TM3 apod), tak dotace na elektromobil bude pro malý podnik do 50 zaměstnanců 337 500 Kč (1 mil. * 0,45 * 0,75). Na wallbox v ceně 40 tis. Kč bude dotace pro malý podnik 30 000 Kč (40 tis. Kč*0,75). Celková dotace tedy činí 367 500 Kč.

Za administraci takto malého projektu z programu OPPIK může zpracovatel požadovat 10 tis. Kč za podání žádosti (u větších projektů třeba 20 tis. Kč nebo více) a pokud je dotace schválena, tak odměnu ve výši 5 % z přiznané dotace (18 375 Kč). Poslední platba administrátorovi dotace je tzv. dotační management, který zahrnuje podání žádosti o platbu a monitoring po dobu udržitelnosti. Cena dotačního managementu může být 3,5 % z přiznané dotace (12 862 Kč). Doposud náklady administrace činí 41 237 Kč, tedy 11,2 % z přiznané dotace.
Trochu nám udělal čáru přes rozpočet poskytovatel dotace, který původně uvažoval o tom, že náklad na organizaci výběrového řízení zahrne do uznatelných nákladů. Tato možnost však nakonec ve výzvě není. K nákladům na administraci dotační žádosti je nutné tedy ještě připočíst náklady na organizaci výběrového řízení. U těchto malých projektů může tento náklad činit 25 až 30 tis. Kč, což zvýší celkové náklady administrace takového projektu až ke 20 % z dotace.
Uvedený příklad je nejméně "výhodný", s rostoucí velikostí projektu klesají procentuální odměny zpracovateli, fixní náklady se nemění.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Upřímně, tak tomu říkám zrůdnost! Takže dotace 330.000 a z toho cca 66.000 dám za lejstra a papíry. Tomu se říká dobře vynaložené peníze. Tohle okrádání by fakt mělo být trestné. To není normální !

Mě spíš zaráží že si zpracovatel vezme peníze a po přiznání dotace ještě 5% ?!?
A pak ještě 3.5% za "udržitelnost", jakože mají někde šanon a evidují jestli není podmínka po dotaci splněná aby šupem oznámili že ji má vrátit když nekápne další božskou ?

"Uvedený příklad je nejméně výhodný - náklady na administraci 11.2%"
=>
To se ta nevýhodnost "řádně sníží" když to pod 8.5% nepůjde...

Náklady na výběrové řízení pomíjím (respektive nechci ani pomyslet že by to byla služba zpracovatele).

V této republice se málo střílí.

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

uvedl jsem, že ten příklad je nejméně výhodný z toho důvodu, že s rostoucí dotací klesají i ta procenta. Když si někdo požádá například o rychlonabíjecí stanici a 3 elektromobily, získá dotaci 1,2 mil. Kč, potom jako odměnu zaplatí například 3,6 % a dotační management 2,5 %. Celkové náklady administrace dotace i s rozpuštěním fixního poplatku za podání žádosti a výběrové řízení se dostanou do obvyklých hladin pod 10 %.

Já vám nevím... jistě, máte pravdu že ty procenta jdou dolů.
Omlouvám se za nepochopení co vlastně klesá. Chápal jsem že to klesá pouze vlivem "rozpuštění" nákladů na výběrové řízení. Děkuji za opravení.

Je to lepší ale spíše opticky.

Píšete že malý projekt s dotací 367 500 Kč bude mít náklady 41 237 Kč, tedy 11,2 % z přiznané dotace. Bez nákladů na výběrové řízení.
Tento druhý příklad se opravdu dostává hluboko pod 10% až na 6,1% - tedy 73 200 Kč.
Opravdu je zpracování dotace v druhém případě o tolik náročnější aby se cena navýšila o 77,5% nebo je to dáno tržně a každý sám se musí rozhodnout jak vysokou/jestli si může dovolit obětovat poměrnou část z částky dotace ?

Chápu to, know-how, kontakty, praxe... i tak to připomíná spíše desátky nebo podíl na zisku.

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Uvědomte si že největší zvěrsto je od státu. Složitěji to nejde. Tam bych mířil.
Ten "zpracovatel" je tam kvuli tomu.

---

Elektromobil Peugeot Ion sdílený se sousedy od 7/2018, najeto 99000 tis. km.
Hyundai Kona electric najeto 87 tis. km.

No mě je jasné že zpracovatel za to "nemůže". Pravidla udává stát. Asi jsem se vyjádřil příliš jednostranně.

Každopádně zpracovatel je součástí soukolí zla ;-)

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Dobrý den,
můžete nám prosím sdělit proč jsou náklady na výběrové řízení tak velké? Jedná se o platbu za inzerci v celostátním médiu?

Měl jsem za to že stačí obeslat s nabídkou vybrané prodejce jednotlivých značek např. v místě sídla firmy.

Bavím se o výběrovém řízení jen na automobil, chápu že vystavba nabíjecí stanice je z důvodů i stavebních úprav mnohem složitější.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

výběrové řízení podle pravidel poskytovatele dotace není vůbec triviální záležitostí. Parametrů, které musí být dodrženy je celá spousta - vyvážená zadávací dokumentace, správné zveřejnění, lhůty, komunikace s uchazeči, analýza a hodnocení došlých nabídek, odůvodnění vyřazení apod. V každém z těchto bodů když uděláte chybu můžete dostat korekci. Dobře zorganizovat výběrové řízení vyžaduje dobrou znalost pravidel, velké zkušenosti, ale hlavně je to spojené s velkým rizikem krácení dotace vlivem chyby organizátora. Proto jsou náklady na výběrové řízení takto vysoké.

Dokumentace k výběrovému řízení i na jedno auto vydá na jeden šanon papírů.

Naopak nabíjecí stanici, pokud je v ceně do 500 tis. Kč, může žadatel o dotaci nakoupit na přímo bez nutnosti na ni organizovat výběrové řízení.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zásuvka na nabíjení za 40kKč? Inu dík za informaci. Tak to si mohou strčit do zadele. Když moc, tak 5kKč - víc mne nestála.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

NO tak mě spíš zaráží, že když já dostanu dotaci, tak někdo za to inkasuje 5% z té dotace! A to jako vážně?! To je snad ještě horší než jsem si vůbec dokázal představit.

Ono je tam dalších +3.5% za "udržitelnost" ;-)

Mě to připomíná jeden film - tam byli "kápové" a klasičtí překupníci drog. Kápo odsouhlasil že překupník může daný obchod zrealizovat a za to chtěl jen 40% zisku. I když se obchod nakonec nerealizoval.

Pravda, zpracovatel nechce polovinu ale i tak je to velmi podobné. Oni to umožní, oni diktují pravidla (zde mám na mysli kliku zákonodárců a zpracovatelů).

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Mimo tema:Nemecky Fraunhofer Institut zverejnil studii, podle ktere s elektromobilitou prijde snizeni cen elektriny. Minimalne sitove poplatky klesnou, protoze sit bude lepe vytizena a jedna se o regulovanou slozku. Tak naklady klesnou i obycejnym spotrebitelum bez EV. Straseni s narustem ceny elektriny jsou jen ucelove. A elektrarny by mohly take zlevnit, protoze prodaji jinak neprodejny nocni proud. Ale to je uz neregulovana cast ceny a to nikdo neodhadne zda zlevni.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Podružnosti k burešově Vyhlášené 4-té výzvě na NEpodporu elektrodebility :

JE TO SCHVÁLNĚ TAK SLOŽITĚ A NÁROČNĚ VYPRACOVANÉ ABY I MINIMUM SKALNÍCH ELEKTROMOBILISTŮ ČECHÁČKŮ TO VZDALO, natož aby ještě nějací přibyli to by tak hrálo :)))))))))))))))))))))))))

kcc-hho.webnode.cz/business/cr/

Obrázek uživatele Anonym123

čítanie s porozumením - od začiatku textu je zrejmé, že ide o FIRMY, nie skalných elektromobilistov.
ps - aká je spojitosť medzi burešom a financiami čr?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Konktrétní značka a typ vozu?

Nepochopil jsem jestli si firma může rovnou vybrat jestli chci M3,Konu, nebo ioniqa?

Nebo se musí formou výběrového řízení a vzít nejlevnější vysoutěžený typ nebo značku vozu?

A jestli se to dá obejít tím že dadáme kapacitu baterie a podmínku záruky 7 let na celý vůz a tí pádem nám vydadne je jeden automobil?

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

když organizujete výběrové řízení, můžete si nastavit podmínky v zadávací dokumentaci. Ty podmínky by však neměly být splnitelné pouze jedním modelem elektromobilu. Toto bude poskytovatel dotace hlídat, zda nejsou zadávací podmínky diskriminační a zda každý z požadovaných parametrů dokáží splnit alespoň 2 různé modely na trhu. Pokud toto je splněno, tak rozhoduje pouze nejnižší nabídnutá cena.

Pokud tedy například v zadávací dokumentaci budete mít podmínky, které dokáže splnit Tesla model S, Tesla model 3 a Jaguar I-PACE, tak jsou podmínky dobře nastavené (vyhovují více než jednomu dodavateli) a pokud se Vám tam sejdou v nabídce tyto 3 elektromobily, s největší pravděpodobností vyhraje TM3, protože nabídne nejlepší cenu.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Děkuji myslím , že to chápu.

Jen že jste zmínil automobil značky Tesla, není tedy podmínka dotace nakup od oficiálního dovozce do ČR? Je tedy možný i individuální dovoz?

Druhá věc je jestli může být výběrový parametr i vzdálenost autorizovaného záručního servisu, poskytnutí náhradního vozidla atd.

Polední poznámka, všechny vozy co jste jako příklad uvedl mají cenu nad 1 mil. Kč, výše dotace je tedy pro všechny vozy stejná, nevidím tedy důvod upřednostnit nejlevnější z nich

děkuji za odpověď

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

do výběrového řízení se Vám může s elektromobilem přihlásit jakákoliv firma z celého světa, pokud splní podmínky řízení. Pokud se do VŘ přihlásí někdo z Tesly z Vídně a vyhraje, tak je to v pořádku. Sám si ale auto dovézt nemůžete, do VŘ se dodavatelé hlásí a potom vám elektromobil dodají. Můžete ale o probíhajícím VŘ dát vědět Vámi vybranému dodavateli a informací, aby se do něho přihlásil.

I když je dotace pro vozy různé ceny nad 1 mil. Kč stejná, stejně se dělá klasické výběrové řízení a vyhraje dodavatel, který nabídne nejlepší cenu - to vychází z principu hospodárnosti, aby se nepodporovala drahá řešení, když jsou k dispozici levnější.

Ano, musíte si akorát dát opravdu pozor při tvorbě zadávací dokumentace pro VŘ. S tou delší zárukou tuším někdy mívalo ministerstvo problém. Nicméně nikdo vám ve VŘ nemůže zabránit si nadefinovat libovolné technické požadavky. Tedy to musíte sepsat tak, aby je splnilo jen vámi požadované vozidlo (třeba kapacita využitelné baterie 28kWh +/- 500Wh). Veřejná soutěž tímto není narušena, protože i nadále soutěžíte nejlevnějšího dodavatele, ale již jen přesně toho co chcete.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

tady si dovolím nesouhlasit. Není možné nastavit podmínky VŘ tak, aby je splnil jen jeden dodavatel/model. Vždy je nutné, aby dané podmínky splnili alespoň dva, mohlo by to být bráno jako diskriminační a je potřeba si na to dát pozor.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vyzývám Výzvu že ji vůbec nerozumím ani sem to nedočet a bureše dokoše nazdar anebo lépe řečeno NA..AT :)))))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

... no kupte si číský elektromobil čí fón dyž je to tak levný ;))

novinky.cz/auto/490835-cinske-urady-tajne-sleduji-vsechna-elektroauta.html

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Navíc všechny informace jim předávají samy automobilky, a to úplně všechny, takže nechybí jak čínské značky jako Geely, tak i ty světové jako Mercedes, Volkswagen, GM i Tesla !!!!

kcc-hho.webnode.cz/business/china/

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

"Sledování vozidel je jedním ze základních pilířů hromadného dozoru nad obyvateli" :))))

Obrázek uživatele Anonym123

toto vlákno je divné - veď v únii od určeného dátumu musí auto mať zariadenie na sledovanie - vraj aby pri nehode ...
v číne je to v poriadku.

Obrázek uživatele PaRi

Už jenom to, že se uživí firma, cituji: "jejíž hlavní činností je administrace dotací z evropských fondů." ukazuje na to, jak je jednoduché na dotaci dosáhnout

To také stručně ilustruje příspěvek z této diskuze "To už si to radši koupím za svoje, než se srát s tímhle" a má osobní zkušenost se zateplením domu, kdy odhadovaný profit ze státní podpory nestál za to administrativní peklo.

Tož tak.

---

www.xpari.cz
Škoda CitigoE iV (14000 km)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

To je právě krásná ukázka toho, jaké jsou dotace zlo. Nejenom, že se peníze seberou všem občanům (resp. daňovým poplatníkům) a dají se hrstce lidí/podnikatelů, ale ještě se na tom (při)uživí další podnikatel, který do toho procesu ničím nepřispěje.

V Cesku je vsechno na houwno. Dotace dotuje dotacni poradce.

Nejhorší na tom je že se sebere všem, vypadá to že to dostane hrstka žadatelů a přitom velkou část vysají po cestě pijavice.

Ale tak je to se vším. Třeba stavebko "jů dostaneme tisíce", a banka "jů, skrouhneme úroky tak aby nula od nuly pošla a nám zůstaly ty tisíce".

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Prostě už to číst nebudu. FVE mám, elektromobil taky. Co potřebuji je akumulátor + hybridní měnič na to abych dostal elektřinu z FVE do elektromobilu. Taky by mi pomohla cestovní rychlonabíječka (20kW) která udělá každý pětikolík vhodný k rychlonabíjení. Sorry má firma má sídlo v bytovém domě. Vše co jsem napsal je překážkou pro přiznání dotace. Tak si panáčci ty děngy strčte do zadele. Já vám na ně seru. A jestli máte pocit, že budu dál generovat daně a peníze pro zdravotní a sociální, tak na to zapomeňte.

Rychkonabijecku 20kw DC chademo na petikolik i s redukci na mennekes bych vam mohl nabidnout.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jsi nepochopil pointu. Prostě vystoupím ze systému, nebudu z něj nic brát ani tam nic nebudu přihazovat. To co mám mi nějakou dobu vydrží a kupovat budu jídlo a pití pokud si jej nevypěstuji sám. Na to stačí pár korun na domovní daň a nechť mi prodejci čehokoli víte co políbí. viz. blisty.cz/art/93641-nekupujte-zadne-vanocni-darky-patologicka-spotreba-je-tak-znormalizovana-ze-si-ji-uz-ani-nevsimneme.html

Cena?

80t-chademo DC20kW, petikolik 32A a redukce na mennekes. Nabiji Nissany vsechny neumi citroen c zero

Psolete mi nejake info... o nabijecce Vaha , stari a pod... Slape i na 3x16K samozrejmne s mensim vystupem? nebo potrebuje jen 3x32K .. Foto a pod. Dekuji

Poslete mi email

otto(zavinac)otto.cz

Z mailu se vratilo zpatky. Nefunguje.

funguje.. hybrid mi na nej posila.. akdokoliv další tez

Je mi lito
otto@otto.cz
Nefunguje

Otto, vítám Tě na Hybridu..., před chvilkou jsme spolu komunikovali ;)

Nejste od Plzně?

Taky

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ok, takze kdyz budu chtit vymenit deiselovou NV200 za e-NV200 na rozvoz zbozi, tak co teda plati - 75% vicenakladu nebo 45% noveho vozu? Jak mam stanovit kriterie, ktera splnuje vic firem, kdyz v tomhle rozmeru nikdo jiny elektrickou dodavku nedela?

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

v takovém případě si z dotace pořídíte elektrickou e-NV200, na kterou dostanete dotaci 33,75 % (0,45*0,75), pokud spadáte do kategorie malého podniku. U dodávek se neuplatní strop 1 mil. Kč nákladů, proto kdybyste si pořídil například dodávku od německé pošty Streetscooter za 1,2 mil. Kč, získáte na ni dotaci 405 tis. Kč.

Dieselovou NV200 můžete prodat.

Dodávek se již nabízí více, například Renault Kangoo Z.E., z těch větších VW Crafter nebo zmíněný Streetscooter.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vícenáklady jsou právě 45% z ceny nového vozu a z toho je dotace 75% pro malou firmu.

příklad cena vozu mil. bez DPH

cena vozu 1 000 000
vícenáklady 450 000
dotace 337 500

takže auto s ceníkovkou 1 210 000 Kč
máte za 662 tis bez DPH

je otázka jestli za ty peníze nebude jednodušší koupit roční šikovně tuklou ojetinu,, nebo převáděčku.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Já teda nevím, čestina není můj rodný jazyk, ale opravdu je správně "tipu"?

Obrázek uživatele Jan Horčík

Opravili jsme, pardon!

---

šéfredaktor Hybrid.cz

Obrázek uživatele ozana

ne

---

Putin prokazatelně nechává zavraždit všechny své oponenty
https://youtu.be/pOhmDeih19g

Sprosté debily ignoruji.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Kdo tohle vymyslel, musí být fakt magor :(
Nejlepší dodavatel na TM3 bude nejspíš bába Blašková a.s., nebo se pletu?

To uz radsi koupim za svoje nez srance s timhle a jako bonus na vas poslou jeste 20 kontrol. A co ziskam?

Obrázek uživatele spetak

No právě, pěkně si tě proklepnou. A to si pišššš, že něco najdou !

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

já bych měl asi problém jezdit s tím polepeným autem samolepkami "toto vozidlo bylo pořízeno z ...

dále by mě zajímalo jak udělat takové výběrové řízení na dodání TM3 ? kolik asi seženu dodavatelů ?

200M by mohlo být tak na 600-900 vozidel, sem moooc zvědavý jak to nakonec dopadne ;)

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

musím opravit svoji předchozí odpověď na Váš dotaz. V minulé výzvě byla podmínka, že elektromobil musel být polepen cedulí s informacemi o projektu o formátu A3. V tomto pravidlu v nové výzvě udělal poskytovatel dotace řádný ústupek a bude stačit již jen polepka formátu A6! Níže přikládám přesné znění povinnosti:

Polepka umístěná na vozidle s informací o projektu (název programu, název projektu, název žadatele) a informaci o spolufinancování nákupu elektromobilu z OP PIK vč. loga EU a OP PIK. Velikost plakátu musí dosahovat minimálně rozměru A6 (10,5x14,8cm), přičemž z celkové plochy plakátu musí být vždy minimálně 25 % určeno pro informaci o
spolufinancování projektu z prostředků OP PIK vč. loga.

Obrázek uživatele Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

polepka je velikosti A3 a obsahuje informace o projektu. Když text umístíte na transparentní podklad, tak to ani moc neruší.

U výběrového řízení na elektromobil typu TM3 si stanovíte přísné požadavky na velikost baterie, dojezd, asistenční systémy, apod. Okruh potenciálních konkurentů, kteří by se mohli hlásit do výběrového řízení bude nejspíše mezi elektromobily jako Tesla model S, Jaguar I-PACE, Audi etron apod. V takovém případě TM3 bude nejlevnější.

Obrázek uživatele M.Krupka

Pokud není uvedena velikost písma nebo přesné místo určení. Dovedu si představit polep na střeše ve velikosti 3x6cm. :-) A nebo i bílý polep na bílém autě. :-)

Velikost a text je předurčeno. Je třeba dát i na web a provozovnu, ne jen na vozidlo. Viz: http://www.ecotaxiolomouc.cz/informace.html

---

ecotaxiolomouc.cz

Obrázek uživatele M.Krupka

Super příklad. Dík za odkaz.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebe-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol