Rozhovor: Evžen Souček o elektromobilitě v ČR

Jan Horčík - 09 Srpen 2011

pracuje v českém zastoupení automobilky . Má na starosti rozvoj prodeje vozidel firemním zákazníkům. Dodnes se mu podařilo prodat celkem 9 z 10 alokovaných . Jak vidí budoucnost ? elektromobil test Citroen C-Zerofoto: Hybrid.cz

auto Evžen Souček Citroen rozhovor elektromobily C-ZeroV automobilovém sektoru Evžen Souček aktivně pracuji již od roku 1992. Prošel různými výrobci a dovozci: , , , . Od června minulého roku pracuje pro Citroën.

Co máte jakožto ředitel prodeje velkoodběratelům všechno na starosti a jaký máte v této souvislosti vztah s elektromobilitou?

Evžen Souček: Přesněji řečeno mám na starosti rozvoj prodeje vozidel firemním zákazníkům. A právě zejména z firemního sektoru se rekrutují první zájemci a zákazníci o elektrická vozidla. Současný stav je 8 : 1 ve prospěch firemních klientů. / pozn. redakce - zmíněný jeden kus si koupil Oldřich Hromádka

Zajímal jste se o elektrická auta už předtím, nebo vás tento trend zastihl teprve v Citroenu?

E.S.: Jsem člověk technicky založený a mám positivní vztah k technickým inovacím. Pravda je i to, že jsem spíše předpokládal, že prvním sériově nasazeným alternativním pohonem bude něco jiného než . To jsem ale netušil jaké možnosti v sobě skrývá a jak rychle se vyvíjejí moderní technologie použitých . Nechci tvrdit, že jsou řešením na všechny problémy dopravy, ale účel který mají plnit, mohou už dnes zastávat velmi dobře.

Jak je to v současné době s prodejem elektromobilu Citroen C-Zero v ? Kolik je k dispozici kusů, kdo a kde si ho může koupit, co pro to musí udělat?

E.S.: Koupit, resp. objednat C-Zero je stejně tak snadné, jako objednat vůz se spalovacím motorem. Automobil je v naší standardní nabídce, má svůj vlastní ceník a zákazník si může vybrat barvu a nějaké další doplňky. Zde problém není. V udržujeme na skladě několik vozidel, které jsou ihned k dodání. Upřímně však říkám, že tato vozidla držíme tak trochu “pod pokličkou” pro strategicky významné klienty, se kterými jsme v jednání. Termín dodání vozidla je jinak minimálně 6 - 8 měsíců a obávám se, že se situace do konce roku nijak dramaticky nezlepší.

Kolik kusů elektromobilu jste již u nás prodali a kolik máte alokováno na příští rok pro samotnou ČR?

E.S.: Náš prodejní plán je 10 vozidel ročně a to se nám daří plnit.

Proč je nutné elektromobily pro vývoj "alokovat", proč jsou výroba a dovoz omezené? Je to pouze kvůli nedávnému , opatrnosti výrobce, nebo je v tom i něco dalšího?

E.S.: skutečně na nějakou dobu výrazně omezilo výrobu, a to nejen v samotné továrně, ale hlavně u subdodavatelů dílů. Je potřeba si uvědomit, že , kde se vyrábí tyto elektromobily zásobuje už 3 kontinenty: Asii, Ameriku a od tohoto roku i Evropu a celosvětová poptávka přesahuje možnosti výroby.

Jak se Citroen, staví k vlastnímu vývoji elektrických aut?

E.S.: Citroën v rámci skupiny pracuje samostatně na vývoji elektrických automobilů již od 80. let minulého století a udělali jsme v tomto směru velký pokrok. Nicméně se v současné chvíli jeví jako účelné, ekonomicky výhodné a výrobně efektivní řešení spojit síly s někým, kdo pracuje na stejné věci.

Je pravda, že hlavní problém tkví v bateriích a jejich výrobě a vývoji? Proč si je případně nemůže Citroën nakoupit od třetí strany?

E.S.: jsou skutečně velmi důležitým a v mnohém ohledu až klíčovým komponentem elektromobilu. Problematika uchovávání energie překračuje rámec odpovědnosti výrobce. My si neklademe za cíl vyvinout dokonalou baterii, to je úkol pro jiné subjekty z oblasti vědy nebo průmyslu. Společnost Citroën je výrobce a pro výrobu svých automobilů používá komponenty a díly, které jsou na trhu dostupné. Určitě bychom neměli problém si koupit baterii od jiného výrobce, která by splňovala veškerá očekávání potenciálních zákazníků. Ale problém je v tom, že takovou baterii, která by se dala masově vyrábět za realisticky dostupnou cenu, ještě nikdo nevyrobil. Takže prozatím musíme pracovat s “kompromisem”. Avšak I toto “kompromisní” řešení splňuje účel, pro který byly vyvinuty a vyrobeny – tj. ekologicky a následně i ekonomicky příznivá alternativa městské individuální dopravy.

Jak vidíte budoucnost elektromobility v ČR?

E.S.: Není důvod, aby elektromobilita zůstala za hranicemi České republiky, ale nechci být přehnaný optimista. Fakt je ten, že v naší zemi není moc příznivých faktorů, které by urychlily nástup a rozvoj elektromobility. V první řadě je to absence legislativní podpory, nedostatečná infrastruktura, koupěschopnost obyvatelstva a jiné makrofaktory. Svoji roli také hrají zakořeněné stereotypy v chápaní individuální dopravy většinovým obyvatelstvem (každá rodina musí mít jeden universální automobil, nejradši kombi, který slouží k cestám do zaměstnání, na nákupy, na rozvážení dětí, na víkendové výlety a na dálkové jízdy na dovolenou k moři nebo do hor). Chápu, že pro mnohé je bolestná a zcela nepřijatelná představa, že by toto tradiční pojetí automobilismu museli změnit. Ale obávám se, že s ohledem na ubývající zdroje a následné změny ve výdajovém koši ať už rodiny nebo firmy, bude muset už i naše generace přistoupit ke změnám svých návyků. Na druhou stranu jsme tu my – výrobci automobilů a budeme se snažit nabízet takové výrobky a taková řešení, která tento přechod do nové ekologické a ekonomické reality, co možná nejvíce „zpříjemní“. Jedním z těchto řešení jsou právě elektromobily.

Co říkáte na aktuální snahy různých místních malých i velkých firem o budování dobíjecích stanic?

E.S.: Já tuto snahu mohu jenom chválit a podporovat ji. Je zcela jasné, že bez rozvinuté se nemůže zdravě rozvíjet prodej elektromobilů. A obráceně. Bez elektromobilů by nemělo smysl budovat . Takže jsme jeden na druhém velmi závislí. Jednu věc bych však chtěl připomenout. Je zcela nezbytné aby vznikl jeden koordinační a řídící organ, který bude vybaven dostatečnou autoritou a dokáže stanovit a sjednotit normy pro používané připojení, umístění nebo způsob placení. Teď když v celé České republice není víc než několik desítek elektrovozidel, tak by tento nesnadný úkol byl “snadno” realizovatelný. Pokud se tímto začne někdo zabývat za pár let, kdy v této oblasti zavládne dokonalý zmatek, tak to bude problém skoro neřešitelný (něco jako chtít předělat Velkou Britanii na pravostranný způsob řízení).

Kdy se podle vás stanou elektromobily ekonomicky a především technologicky konkurenceschopné klasickým automobilům na fosilní paliva?

E.S.: Až dojdou fosilní paliva. Ale věřím, že mnohem dřív. Jedno je jasné: momentální situace elektromobilů je nejhorší jaká jen může být. V budoucnosti to může být jenom lepší: cena baterií bude klesat a ceny vozidel se budou snižovat, naopak výkony motorů se budou zvyšovat, automobily budou technologicky dokonalejší a se bude prodlužovat. Takže myslím, že jsme na dobré a správné cestě.

Zpět na HybridPřidat komentář

ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů Circontrole-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil
O ČEM SE PRÁVĚ DISKUTUJE?