Přechod na elektromobilitu a daně: zisky nebo ztráty?

Luděk Niedermayer - 21 Červen 2021

Jedním z oblíbených strašáků elektromobility je, že přivedou stát na buben, protože nevybere dost peněz na spotřební dani za pohonné hmoty. Je důvod k obavám? Zamýšlí se nad tím europoslanec Luděk Niedermayer.Bude stát na elektromobilitě tratit? A nechá si to líbit?

Bude stát na elektromobilitě tratit? A nechá si to líbit?
foto: andreas160578

Server iDnes.cz v článku „Sekera na daních za elektromobilitu bude v miliardách eur“ přišel s tvrzením, že v případě přechodu na elektromobilitu by evropským státům chyběly stovky miliard eur ve státních pokladnách, protože by přišly o příjmy ze spotřební daně. To opomíjí celou řadu souvislostí.

Jak věcných, tak číselných. A protože je tento argument silně používán zastánci “nezměn”, rozhodli jsme se, s mým kolegou Alešem Bělohradským, chybějící souvislosti doplnit a uvést i čísla, která v textu chybějí (a vedou pak k nepodloženým závěrům).

V první řadě je potřeba připomenout, že smyslem spotřebních daní není – nebo by alespoň nemělo být – jen přivést do státního rozpočtu nějaké peníze. Spotřební daně, ať se jedná o daně z prodeje alkoholu, cigaret, nebo benzínu, by měly především kompenzovat zvýšené náklady společnosti (obvykle placené ze státní kasy) plynoucí ze spotřeby těchto komodit.

V případě spalování pohonných hmot jde o důsledky znečištění vzduchu a dopady na klima naší planety, tedy negativní externality, které stát do jisté míry musí řešit. Je zavádějící, pokud se stát tváří, že vybrané peníze slouží hlavně na stavbu silnic. Kdyby se přestala spalovat fosilní paliva, postupně by se snižovala nutnost řešit následky jejich využívání.

Ale vraťme se k číslům, na kterých článek stojí. Abychom si mohli udělat lepší představu, o jaké peníze vlastně jde, můžeme se pokusit o přibližnou kalkulaci, která se neomezí jen na peníze ze spotřební daně. Kdyby veškeré osobní automobily v Česku mávnutím kouzelného proutku vyměnily své spalovací motory za elektrické, veřejné rozpočty by přišly přibližně o 40 mld. Kč ročně na dani ze spotřeby minerálních olejů.

Kromě toho by to mělo dopad i na DPH – při současných cenách pohonných hmot a při uvažované ceně elektřiny pro nabíjení elektromobilů 3 Kč/kWh (což je z hlediska daně spíše pesimistický odhad) by zde stát vybral o 12 mld. Kč ročně méně. Na druhé straně by však měla být vyšší DPH z prodeje nových aut.

Před krizí se jich u nás prodávalo ročně cca 250 tisíc, a kdybychom předpokládali, že budou elektromobily průměrně o 200 tisíc Kč dražší než auta se spalovacími motory, znamená to při předpokladu stejného prodeje (který odpovídá velmi nízké cenové elasticitě aut v dlouhodobém horizontu) dodatečný příjem na DPH ve výši 12 mld. Kč.

V DPH by tedy stát “zůstal na svém”. Rozdíl v cenách aut se samozřejmě může v budoucnu snižovat, na druhou stranu elektromobily jsou prodávány standardně v lepší výbavě, což samo o sobě vede k jejich vyšším cenám.

Pro úplnost v daňové oblasti bychom měli započítat ještě daňová zvýhodnění, která se v současnosti elektromobilů týkají. Jde především o osvobození od poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic (tedy o dálniční známky) a v případě služebních vozů navíc osvobození od silniční daně.

Kdyby byla všechna osobní auta elektrická a tyto výjimky zůstaly zachovány, znamenalo by to další pokles státních příjmů přibližně o 6,5 mld. Kč ročně. Je však zároveň málo pravděpodobné, že by tyto výjimky v daňovém řádu zůstaly.

V současnosti plní motivační funkci, ale jakmile bude přechod na elektromobilitu dokončen (nebo zásadně pokročí), nebudou dál mít dnešní smysl. Buďme ale konzervativní a předpokládejme, že se příjmy opravdu ve střednědobém horizontu sníží - řekněme o 4 mld. Kč.

“Výpadek” tedy činí 40 mld. Kč spotřební daně a nadto cca 4 mld. Kč ročně na podporu zavádění elektromobility. Jak již bylo zmíněno, příjem ze spotřební daně by měl být určený k mírnění škod způsobených spalováním fosilních paliv, tedy na pokrytí dodatečných nákladů, které státu způsobuje osobní doprava založená na spalovacích motorech.

Jak vysoké jsou tyto dodatečné náklady na osobní automobilovou dopravu? Evropská komise před dvěma lety vydala rozsáhlou studii mapující náklady různých typů dopravy. Kromě investic do infrastruktury bere v úvahu všechny další náklady, které nenese samotný účastník provozu, a tedy jsou tzv. externí.

V případě autonehody například nezapočítává škodu, kterou si řidič způsobil na svém majetku, ale zahrnuje práci policie, zdravotníků, nebo ušlý produkt, který by bývaly mohly vytvořit oběti nehody. Všechny tyto externí náklady představují v osobní automobilové dopravě v Česku dle studie 2,22 Kč na kilometr a pasažéra (mimochodem kilometr motorkáře stojí českou společnost podle Evropské komise 4,31 Kč). V roce 2019 Češi najezdili v osobních autech přes 81 miliard pasažéro-kilometrů, což odpovídá externím nákladům v hodnotě bezmála 180 mld. Kč.

Nás ovšem zajímají jen náklady spojené se znečištěním vzduchu a s dopady na klima. Zácpy a autonehody elektromobily nevyřeší. Environmentální náklady představují v osobní automobilové dopravě v Česku asi čtvrtinu externích nákladů, tedy 45 mld. Kč ročně. Pokud bychom uvažovali, že se s elektromobilitou sníží i hluk, a tedy i zdravotní problémy s ním spojené, a že environmentální náklady při výrobě a distribuci elektrické energie jsou o něco nižší než u benzínu (zejména v případě využití obnovitelných zdrojů), můžeme předpokládat snížení externích nákladů automobilismu celkem o cca 55 mld. Kč ročně.

Těchto 55 mld. by nebyla přímá úspora státního rozpočtu, stát totiž nepokrývá všechny externí náklady. Znečištění vzduchu například dopadá mimo jiné na vlastníky půdy, kterým to stát může kompenzovat jen nepřímo. Každopádně ale státu odpadne závazek ve výši 55 mld. Kč vůči společnosti, za což zaplatí „jen“ 40 - 44 miliardovým úbytkem příjmů. Tímto pohledem už ta bilance nevypadá tak špatně.

Ekonomické souvislosti přechodu na elektromobilitu tím ale nekončí. Ropné produkty dovážíme ze zahraničí, zatímco elektrickou energii vyrábíme v tuzemsku. Už to samo o sobě by vedlo k vyššímu HDP díky vyšším čistým exportům. V propočtu dále nezachycujeme “důchodový” efekt nahrazení spalovacích aut bateriovými elektromobily.

Na jeho “negativní straně” stojí vyšší cena nakupovaného auta (placená pravděpodobně převážně firmami, které budou zřejmě rozhodujícími prvními vlastníky nových aut). Během provozu pak bude efekt opačný - odhady ukazují výraznou úsporu na “palivu” pro elektromobily (cena na km je přibližně třetinová) a dalších nákladech, zejména servisu.

Elektromobilita se propíše i do struktury naší ekonomiky. Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších sektorů české ekonomiky. Pro udržení jeho pozice musí u nás působící firmy udržet krok v technologickém vývoji a v případě potřeby “přezbrojit” na výrobu pokročilejších technologií, uspět i ve výzkumu a vývoji.

Nižší komplexita výroby bateriových aut povede ke kontrakci jak ve finální montáži, tak i u dodavatelů. Ale minimálně ve střednědobém horizontu proti tomu půjdou rozsáhlé investice (navíc hrazené u nás z rozpočtu EU) do potřebné infrastruktury.

Jedno je ale jisté: vyhrožování drastickým dopadem elektromobility na státní kasu neodpovídá realitě (a to i bez ohledu na to, že dnešní problém naší státní kasy je násobně vyšší). Navíc, změna se nestane ze dne na den. Transformace směrem k čisté mobilitě je projektem na několik desetiletí, a aby se mohla odehrát, vyžaduje to jasné strategické uvažování. A zdá se, že to právě v naší zemi chybí a proto se veřejná diskuse zaměřuje na jednotlivé, parciální problémy, které navíc často prezentuje notně pokřiveně.

Klíčové argumenty nemají být ekonomické, ale především strategické. Nejde jen o to, že ropa nevyhnutelně jednou začne docházet (či se jinak zkomplikují její dodávky) a bude dobře, když na ní v té době již nebudeme tak závislí. Důležitější je to, že jasné závěry vědců ukazují, že naše planeta již větší pálení surovin, které vznikaly miliony let (a ukládaly do země uhlík), neunese.

Škody za nezvládnutí tohoto problému by byly astronomické a emise z dopravy v tomto hrají významnou roli (je zcela naivní, že naše země, kterou neohrožuje třeba zvýšení hladin oceánů, bude od těchto nákladů ušetřena) .

Zohlednění všech změn, které budou postupně nabíhat, a které budou mít i na finanční fungování státu dopad, je nezbytné, ale máme dost času na to, aby se nejen daňová politika přizpůsobila. I když už nebude smysluplné danit benzín, pořád bude možné najít takový daňový mix, který bude logický, bude co nejméně zatěžovat ekonomiku a který bude státu umožňovat plnit podstatné funkce.

Odmítat elektromobilitu kvůli údajnému daňovému dopadu (jak vidno velmi povrchně kalkulovanému) až nápadně připomíná úvahu, zda bychom do škol neměli zavést třeba výuku kouření nebo trénink konzumace alkoholu. Snížení počtu kuřáků mezi mladými lidmi, přestože samo o sobě vede k poklesu vybrané daně, je přece nepochybným přínosem pro naši společnost.

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář

Krasnej teoretickej clanek. A ted realita:

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/australie-dan-poplatek-elektromobil-victoria-spotrebni.A201210_115207_automoto_fdv
https://auto-mania.cz/zavede-norsko-dane-za-elektromobily-kazdy-prodany-elektromobil-vyjde-stat-na-vice-nez-600-tisic-korun-v-podporach/

Prectete si po sobe ten clanek za cca 5-10 let. Videt realitu je jedna ze znamek pro inteligenci a to, ze je clovek dospelej a nezije ve vlastni fantazii.

To jsou názory pana poslance a bývalého viceguvernéra ČNB. To vážně nepsala redakce. :)

Vzpomeňte si jaké jste vy měl názory na elektromobilitu před 10-15 lety a porovnejte to s dnešní realitou. Docela síla co?

Obrázek uživatele Kuk

"smyslem spotřebních daní není – nebo by alespoň nemělo být – jen přivést do státního rozpočtu nějaké peníze. Spotřební daně, ať se jedná o daně z prodeje alkoholu, cigaret, nebo benzínu, by měly především kompenzovat zvýšené náklady společnosti (obvykle placené ze státní kasy) plynoucí ze spotřeby těchto komodit.

V případě spalování pohonných hmot jde o důsledky znečištění vzduchu a dopady na klima naší planety, tedy negativní externality, které stát do jisté míry musí řešit. Je zavádějící, pokud se stát tváří, že vybrané peníze slouží hlavně na stavbu silnic. Kdyby se přestala spalovat fosilní paliva, postupně by se snižovala nutnost řešit následky jejich využívání."

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Sice bude výpadek 40 milard ze spotřební daně, ale je potřeba se na to dívat komplexně.

Z ČR se ročně vyveze cca 13TWh elektřiny za cca 12 miliard korun (burzovní cena), kdyby se daná elektřina prodala zákazníkům v ČR s průměrnou cenou 4 korun za kWh, tak by se na te elektřině vydělalo místo těch cca 12 miliard nějakých 40 miliard. Pokud by se prodal za 2 Kč/kWh, tak je to 20 miliard.

Přes ČR se také ročně transferuje cca 13-15TWh elektřiny a státni ČEZ z toho má cca 1 miliardu korun, těch 13-15TWh by se ale také dalo nakoupit za ony burzovní ceny za cca 13-14 miliard korun a následně zákazníkům prodat za cca 50 miliard korun. A komu asi patří většinově ČEZ a komu by tedy šla většina dividend ze zisku ČEZu kdyby takto ročně utržil oněch 40-90 miliard korun? Samozřejmě státu.

může mi toto někdo vysvětlit? jaké v reálu má stát náklady způsobené provozem spalovacích aut?

Jenom do Prahy každý den dojíždí několik set tisíc vozidel(cca.70% veškerých emisí), a bydlí tam přes milion obyvatel, stačí se jenom trochu zamyslet.

no to by mě nenapadlo :D a co je to jako pro stát za náklady? stát pak musí na své náklady čistit ten vzduch nebo co? :D

stát peníze ze spotřební daně používá všude jinde a ví to všichni, kdyby je používal na snížení emisí tak je čistota vzduchu úplně jiná, takovéhle články jsou jen politické žvásty pro blbce

Pokud chcete opravdu přímé náklady, tak nutnost stavět protihluková opatření a řešení znečištění provozními kapalinami na ulicích.

Stát nemusí čistit vzduch na své náklady, ale ti co ho znečišťují by měli stejně jako třeba u vody nebo u čehokoliv jiného.

protihluková opatření se nestaví z důvodů znečištění vzduchu :D a kamion na baterky jestli si myslíte, že bude jezdit tiše jako myška, tak uvidítě že nebude :D a že by stát stavěl něco na ulicích proti kapalinám o tom také nevím

musí to mít každá čerpací stanice ale ty nestaví stát

Emise nejsou jen o znečištění vzduchu. Jsou i hlukové emise a samozřejmě že tiše jako myška ten BEV kamion jezdit nebude, ale rozdíl bude sakra znát na tloušťce a výšce té protihlukové stěny nebo jiných opatření. :)

Já nemluvil nic o stavění něčeho na ulicích proti kapalinám. To řešení může být třeba jen čistící vůz, který tam musí častěji jezdit nebo použití jiných dražších prostředků na odstranění znečištění.

Chtěl jste alespoň nějaké přímé náklady, tak jsem vám je dal, i když to není nic brutálního. Hlavní jsou ty nepřímé náklady, ale to už se tu řešilo tolikrát, že nemá smysl to znovu otevírat. Nic nového by se ani jedna strana nedozvěděla. :)

Od určité rychlosti je hlučnost motoru podružná.
Je bláhové si myslet, že el. auta vyřeší hluk na obchvatech. Jedině že by ti ekoblázni nařídili všude jezdit 30.

---

30 tis km elektricky od roku 2018

To máte pravdu, ale ta "určitá rychlost" je často vysoko nad 50 km/h. Hodně záleží na povrchu vozovky a taky na sklonu. Stačí nějaké stoupání a už tomu musí každý ve spalováku nakládat, a to je hodně slyšet hlavně u kamionů. Nejvíce "rušivá" je však změna frekvence zvuku při změně otáček motoru. :)

Na straně 20 jsou pěkné grafy.

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=80121

Tady třeba strana 5.

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2010/docs/j3/ponniah.pdf

Státní zdravotnictví, stále nic?A když je to "jenom pro blbce", tak proč to čtete.

a je nějaká věrohodná studie která jasně určuje kolik toho je způsobeno provozem spalovacích aut? nic takového není

rozvojem EV se spíš bude celkové ovzduší zhoršovat, stačí se jen podívat na čínu, ta aby nebyla tolik závislá na ropě, kterou dováží, prosazuje EV a staví uhelné elektrárny jak o život, protože uhlí má dost, nejde o žádnou ekologii jde o prachy a o moc

Hádanka: Kdo vytváří větší emise na hlavu? Čína nebo my?

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Obrázek uživatele runner42

Na jakou hlavu. Střední třídy, nebo bezdomovce?

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Na všechny hlavy. Prostě na oficiální počet obyvatel.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Obrázek uživatele runner42

Jak píše No_name níže, takto to nemůžete porovnávat.

Ekologie není o nulové spotřebě. Ten kdo neprodukuje se nechová ekologicky.

Domorodec v pralese se může vypálením lesa chovat méně ekologicky, než český farmář, který obdělává pole traktorem. Je potřeba vidět zátěž přírody vs. přínosy.

Čína se nechová ekologicky. Jen je většina číňanů příšerně chudá. Ta část populace, co chudá není, má nějakou ekologii naprosto u prdele a jejich zářez do planety je opravdu hluboký.

Můžeme se chovat jak chceme ekologicky, ale s populačním růstem a růstem nároků dříve chudých, je to naprosto bez účinku.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

To je trošku nepoměr. V číně je hodně lidí. A z toho jich hodně žije v bambusovejch chatrčích.
Takže ano, čína vytváří na hlavu velice málo emisí.
Ale zároveň je jedním z nejvyšších producentů.

---

30 tis km elektricky od roku 2018

Ano, je to tak. Matematicky z toho vyplývá, že u nás je málo chudých.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Obrázek uživatele runner42

U nás je opravdu málo skutečně chudých.
Kdo někdy vytáhnul paty mimo Evropu, musí si nad fantasmagoriemi o světové elektromobilitě a jejím vlivu na klima ťukat na čelo.

A když si seřadí země podle GDP per capita a sečte populaci od nějakého šedesátého Bulharska dál, tak se nad vizemi jak jezdí elektromobily smíchy poch**je.

Ano ano, už to úplně vidím, jak v Hondurasu velkém jako ČR s GDP na hlavu 10x nižším přecházejí na elektromobilitu. :-D

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Byl jsem v Hondurasu a viděl jsem to. Počet obyvatel skoro stejný jako u nás ale 70% žije na hranici chudoby. Tam rozhodně není 6 mil. aut jako u nás. Nemají ani na čmouďáka z bazaru. Tam není ekologický problém auta ani průmysl. Nikdo po nich nežádá kupovat elektromobily. Problém je, že ti chudí spalují lesy.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Nj, ale na nich se nedá vydělat na rozdíl od zparchantělých evropanů. Ti lidé jsou chudí a proto musejí jednat racionálně, aby přežili. Idioti tam, na rozdíl od ekomagorů zde, jedoduše umřou. Kolik lidí tam může něco nejíst, protože to není eko nebo vegan. Nic moc, sežerou co je. A protože je jich moc, tak jim je nějaký les u zadku, protože když nevykácí, pomřou hladem. Tak to, že umřou pak vlivem chybějícího lesa, je až tak nes*re.

Obrázek uživatele ozana

Oni žerou celulózu?

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Už jsem to psal, tak ještě jednou, Praha (průmyslové podniky tam už nejsou,topení dálkové, elektro nebo plyn)cca. 70% emisí z dopravy, což pochopí snad každý(s IQ nad 20), kdo se postaví na nějakou hlavní silnici vedoucí do Prahy v době ranní nebo odpolední špičky, nehledě na technický stav hlavně starších dýzlů.Čína má těch EV pár procent, investuje velké peníze do OZE, a ovzduší se tam snaží zlepšovat, a příště si vyberte Somálsko, tam si topí petkama.Tady máte nějaká data, jasně můžete je zpochybnit.:::https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/souhrnne_informace_statistika/stav_ovzdusi_vPraze_shrnuti.xhtml https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/pocet-aut-v-praze-stoupl-mezirocne-o-56-tisic-na-celkem-1-05/r~6008b9cc67fb11e89f2fac1f6b220ee8/

Úniky provozních kapalin při nehodě. Ale nejsem si jistý, že toto si pak hasiči nefakturujou pojišťovně.
Také možná nepřímo nějaké plicní choroby způsobené smogem.
Jinak fakt nevím jaké další náklady by měl mít stát s provozem spalováků.

---

30 tis km elektricky od roku 2018

přímé náklady nejsou v podstatě žádné pro stát, za to celkové přijmy jsou obrovské, energie tím pádem půjde stále nahoru, takže hlavní argument levný provoz EV se rozplyne jako pára nad hrncem a bonus bude ten, že za domácnost místo 30 tis za elektřinu ročně budeme platit 50 tis. :D

A proč by měly být přímé? Ty nepřímé neplatí? Nebo je zaplatí někdo jiný?

Luděk Niedermayer ... to je ten z Orlové, který má prsty ve faktické likvidaci Orlovské nemocnice?

Obrázek uživatele ozana

Z jakého titulu by o tom měl rozhodovat zrovna on?

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Aaaaa, pardon. To je vážně shoda jmen. :-)

Tak třeba ten výpočet dph z nového vozu a z vyšší ceny el. auta. Většina nových vozů je na firmu, která si to dph odečítá. Takže stát má prd.
Pokud budou el. auta dražší a zvedne se na ně dph. Stane se to nedostupné pro více lidí, nebo nebudou ochotni investovat do auta, které je omezuje. Raději si nechají kouříci popelnici. Takže logicky stát vybere méně. A nepřímo se sníží vše okolo. Když se nebudou prodávat nové auta, automobilky budou méně prodávat, dodavetelé budou méně dodávat, dělnící bez práce dostanou výpovědi.
A celá spirála je roztočena a nepůjde už zastavit.

Toto nás čeká, pokud budou státy slepě tlačit na auta na baterky. Lidi je nechtějí. Pro lidi v paneláku nejsou vhodná. Pro někoho, kdo má malý nájezd, také aku auto nedává smysl.
Takže tupým zákazem spalovacích aut se stane jen jedno. Nastane hospodářská krize, jaká ještě nebyla.
Fosilní auta a aku auta by spolu měli koexistovat. A mělo by se to nechat na trhu, ať si sám poradí. Jakýkoliv umělý zásah do trhu vždy znamenal problémy.
Osobní doprava v globálním měřítku znečištění není to, co by se mělo řešit jako první.

---

30 tis km elektricky od roku 2018

Jen poznámka, lidi nemyslí často ekonomicky, co se týká aut. Kdo má malý nájezd, tak by mu stačilo levné malé auto nebo klidně jen MHD, když bydlí v místě s dobrým pokrytím, ale všichni víme, že tak se to neděje. Jakmile se zdraží benzín, tak narostou prodeje ojetých EV i když by se lidem vrátily až třeba po 100 000 km, které stejně nenajedou.

---

FVE - 4,62 kWp; baterie 7,1 kWh; back up

Obrázek uživatele runner42

Ano, máte naprostou pravdu.

Tyto zásahy do tržního hospodářství s likvidací hospodářské soutěže mají naprosto jasný nevyhnutelný výsledek, který by každý v této zemi měl naprosto jasně vidět.

Už jsme si to zažili.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Jak velké kroupy potřebujete vidět aby vám došlo, že tady vůbec nejde o peníze. Dnes padaly kroupy 5 cm, když nepřestanete čoudit tak za 10 let budou jak melouny. Ale nedělám si iluze, že mi věříte.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Obrázek uživatele runner42

:-D :-D :-D

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Jinou odpověď jsem ani nečekal.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Doom, doom, kajte se hříšníci nebo vás pohltí ohně pekelné.

Vy jste se měl narodit o pár stolení dříve. Případě narodit se kolem roku 970 tak by jste si mohl to strašení lidí opravdu užívat.

Já věřím vědcům a naštěstí vlády většiny států jim věří taky. Mě osobně je to docela jedno, mám to už "za pár" a děti mám dospělé. Takže klidně mohu žít stylem "po nás potopa". Jenom se divím vám co máte male děti, proč se s nimi pipláte když se stejně nedožijou ani 50ti let. Není humánnější je rovnou utratit? To by byla ekonomická úspora a mohli byste si koupit nové čmouďáky.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Takže kteří vědci tvrdí že budou za 10 let padat kroupy jak melouny ? Dejte nějaký odkaz.

To netvrdí vědci, to byla jen moje srandička. Ale když vidím jak se každý rok zvětšují tak to není vyloučeno:-) Ale planeta má na nás nachystáno dost zbraní a až ji dojde trpělivost tak nás smete jako každý přemnožený druh který začal dělat bordel. Ale já nejsem ekologický aktivista a je mi to už docela jedno.

---

Renault Zoe ZE50 *** FVE 4,55 kWp + VtE 1kW

Obrázek uživatele ozana

Kdyby jim to nenařídili, tak budou čmoudy vyrábět do skonání světa.

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Jinými slovy jste řekl, že BEV je bez restrikcí a dotací marnej

---

Nebo taky, že spalováky by bez dotací už nikdo nechtěl.

Obrázek uživatele ozana

To byla nadsázka. Prosazení by trvalo mnohem déle, ale nakonec by nějaká Tesla ukázala, že to jsou skvělá auta.

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Jenže i skutečná Tesla si patřičně zasurfovala na vlně dotací... takže si sama elektromobilita tento cejch vypálila a ano možná to bude za několik desetiletí zapoenuto dalšími generacemi nebo taky ne a toto rozhodnutí bude prokleto...

---

A vy znáte firmu která by si nezasurfovala?
Já to spíš vidím že tento cejch nese homo sapiens jako takové.

Stejně tak můžete proklínat tuneláře u piva ale faktem zůstává že to jsou "také jen lidi co se rádi svezli (a nikdo jim nebránil)".

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Jo znám.

---
Obrázek uživatele Anonym123

veľmi primitíne. odpočet DPH je na každýautomobil, na sk je iuba dva roky a taktopredané (podstatne drahšie akospaľovák) bude predané a DPH odvedená.
štát nikdy netratí na tom,n že v prvom kole neinkasuje, retože v následných kolách zinkasuje niekoľko násobok.

Že dostane DPH, to je asi jasné... ale co myslíte tím několikanásobkem?

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele Anonym123

neviem sa pregnantne vyjadriť - mienil som to, že osoba, ktorej je umožnené neodvedenie dph pri kúpe auta bude podnikať vo väčšom ako keby na auto (teda na dph z neho) musela dlhšie šetriť. bude skôr podnikať v širšom okolí ako keby podnikala iba "okolokmína". takže odvedie viac dph z viac podnikania.

Super :) jen houšť takových názorů...

---

Environmentální náklady představují v osobní automobilové dopravě v Česku asi čtvrtinu externích nákladů, tedy 45 mld. Kč ročně.

Může mi autor článku prosím vysvětlit, kde přišel k těmto nákladům? To bych opravdu rád viděl tu metodiku zjišťování. Představuji si například bláboly typu, že když nebudou auta, tak všichni budou zdraví a ušetříme za lékařskou péči?

Jak je v textu uvedeno, jedna se o studii Evropske komise z roku 2019. Pokud nefunguje link v clanku (u mne je ok), zde najdete:

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en

ps: to, ze nektere skodliviny nici zdravi snad za blabol nepovazujete...

Některé škodliviny poškozují zdraví, to ano. Ale jak chcete kvantifikovat kolik. Kde vezmete srovnávací základnu místa, kde nejsou auta?

Máte pravdu, není srovnávací metrika a proto je to těžké.
Znamená to že se přestaneme snažit (protože to je těžké)?

Jistě, v druhé rovině se můžeme bavit o přesnosti ale vy házíte flintu do žita rovnou.

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Je. Tak to byl opravdu výživný vhled do uvažování politika. Jež vám hned na začátku tvrdí, že dané nejsou od toho, aby plnili státní kasu :)
Škody by byly dramatické, emisema mají zásadní podíl. Čísla, čísla čísla. Tohle plkani si nechte do europarlamentu

Škoda, že text nečtete. ten argument o daní se týká spotřebních daní, samozřejmě ne všech.
Jinak, tento pohled nemá s politikou nic společného, je to je ekonomický propočet.
Koncept externalit je uznavany, a logicky ekonomicky koncept. To co je "politicke" a "neekonomicke" je naopak externality ignorovat )tak, jako se to deje casto u nas)

Obrázek uživatele runner42

Doporučuji se dnes podívat na Eurosport 2 na závody cestovních vozů - jelo se WTCR a potom e-TCR. WTCR super závody na Ringu, následovala elektrická supertrapárna - závod šesti elektrických aut na 20 kilometrů :-D :-D :-D

K R I P L K Á R Y to jsou!

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Kuk

Fňuky fňuk.

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele runner42

Já nebrečím, prostě nejsem takový úchyl, aby mě bavilo sledovat závody elektroaut, závody kdo je nejméně postižený nebo český fotbal, což je vlastně to samé.

Jinak včera jsem namátkou proletěl vysílání ČT sport a dávali po sobě jakýsi parahokej a utkání ve fotbale Anglie-Česká Republika. Ani nešlo rozeznat, kdy skončilo jedno a začalo druhé.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Ten parahokej je náhodou pěkná ukázka že všechno jde když se chce... tedy alespoň z reklam to tak vypadalo.

A +1 za český fotbal :-D

Na druhou stranu - proč se vám tolik příčí poměřování v nějaké kategorii když v kategorii jiné vám to nevadí ? Protože to má historii ? Protože původním důvodem nebylo pobavit ale najít limity, vybrat toho nejlepšího ?

Vnucujete svůj názor nebo budete respektovat svobodu druhých ?

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele runner42

Já nikomu nic nevnucuji, to je můj názor.
A poměřování mi nevadí.

Ovšem je mé nezadatelné právo se smát, jak jsou závodní elektromobily ubohé.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Protože nějaké pako si řeklo "je to auto, tak může závodit (stejným stylem a efektem jako ostatní auta)". Obdobně by se dalo říct : "kůň má 4 nohy a tak z něj musí jít uříznout pěkný kus hovězího".

To je život, plný bláznů a bláznovin abychom se měli čemu smát a neumřeli nudou ;-)

Mě nevadí že EV není závoďák. A teď něco na zamyšlenou - jsou k smíchu ty auta nebo ti lidé co je do těch závodů natlačili ?

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele runner42

Pokud by to bylo proto, že ti lidé to tak svobodně chtějí a dělají to pro svojí zábavu nebo zábavu někoho jiného, ani neceknu.

Jenomže pro ně je to povinnost a hluboký nezájem veřejnosti to sráží na naprosté dno.

Automobilky prezentují auta, která něchtějí vyrábět, jezdci pro peníze jezdí v autech která je nebaví řídit a nikdo to nesleduje, protože ta křeč nikoho nebaví.

Auta k smíchu nejsou. Dokonce ani celá ta situace není k smíchu. Spíše je to děsivé, co se děje.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Takže na vině jsou automobilky nebo ti co do toho lejou peníze ve snaze dosáhnout... něčeho.

Pomineme-li fakt že se pravděpodobně snaží o nereálný cíl.
Proč je špatně že někam lejou peníze (zbytečně) ?

Spoustu věcí je z povinnosti, i ten fotbalista to dělá za peníze.
Takže je problém v tom že nenašli řidiče které to baví ?

(to že se to vysílá a propaguje jsou zase jenom peníze pro dosažení... něčeho)

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Až bude EV jezdit hodně, tak se prostě zavede daň za ujetý km. Stejně v té době již všechna auta budou mít v sobě GPS a odesílat aktuální polohu a těch pár, které to mít nebudou, tak si budou muset pořídit speciální krabičku jakou mají kamiony.
Auta budou vždy neekologická a celý západ směřuje k progresivnímu smýšlení, kdy se bude podporovat kolektivismus, tzn. oklon od aut k MHD a k sdílení všeho druhu.

I zločinná ideologie plná kolektivismu u nás ve místech, kde jsem vyrůstal, pochopila, že vlaky, autobusy atd prostě všude jezdit nebudou a zároveň si všude musí udržet nějaký řemeslný fachmany, aby potěmkin nespadl moc brzdo, takže byly rozdány "přednostně" poukazy na spartaky v socka verzi a sem tam se někdo dostal i Fiatu 600.
Dneska je to o krok dál.. chystá se nařizovat a nařizuje se, aniž by se uvažovalo, že musí všude nějakej řemeslnej fachman zůstat, aby se to nesložilo a e-lidi o tom pak píší pojednání a mají bludné teze...že třeba zase lidi začnou jezdit na kolech, na motorkach, že fabriky budou svážet...

---
Obrázek uživatele Anonym123

nielen f600, aj r4cv v tom období.

Oddělil bych dvě věci:
1. koncept zpoplatnění dle využití
Věřím, že se shodneme, že to představuje férový koncept, který by měl být uplatněn tam, kde to snadno lze a kde nejsou ve hře jiné pohledy (třeba u zdravotnictví). Takže, třeba u externalit by měli platit ti, co škody působí. U využití silnic je asi taky spravedlivější koncept platit dle využití, ale v některých případech je "paušál" efektivní metoda
2. Vlastnictví
Jsem zásadně proti omezení práva vlastnit. Ale je podle mne ok v případech, kdy "nějaké vlastnictví" s sebou nese pro společnost náklad, tak vlastník nese náklad. Nemyslím, že směřujeme k nevlastnění aut, ale je otázka třeba zpoplatnění parkování: pokud si v centru města chcete otevřít zahrádku u kavárny, platíte velké peníze, Pokud kousek od ní "odkládáte aut", má to být (skoro) zadarmo? Podle mne to není "ekonomie" ale "anti ekonomie"
3. Vlaky a MHD se musí prosadit kvalitou, a ne příkazy, které nemají racionální obsah

Ty náklady na auta jsou placeny formou spotřební daně z pohonných hmot.

Jo to už tady bylo, taky všichni všechno měli dohromady. Nakonec nikdo neměl nic. A jak jsem pochopil, komouši se teď nazývají lidé s progresivním myšlením. Tak jen ať vím pro příště.

Obrázek uživatele Anonym123

kam sa hrabú všetci na progres! chybu majú v tom, že sú spolok aktivistov, ktorí nemajú jednotný názor. a tak sa stane, že ich precedníčka je nadčená z nácštevy širokej rodiny v zoo, v rovnaý deň eu poslanec brojí proti zvieratám (to zoo) v klietkach (majúžiť voľne!)
akurát eu poslanec, syn "dyzidenta" a vnukntuhého komunistu píšuceho knihy o svetlých zajtrajškoch mátrochu nideológie ...

No svět se zbláznil, nesnáším komunisty, ale to co předvádí tihle šílenci, je mnohonásobně horší. Na našem ujetém politickém spektru jsou komunisté (ti originální s třešničkami) napravo od EU. Hrozné.

Nebude, vetsinova společnost taková není, možná když je člověk mladý. Když vyzraje, chce vlastnit a být nezávislý. Nedůvěra v západní kulturu je největší od pádu komunistismu.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů Circontrole-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil