Na co mají v době pandemie nárok provozovatelé solárních elektráren

redakce - 24 Duben 2020

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé solárních elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. solární střešní elektrárny panely fotovoltaika

Provozovatelé fotovoltaických elektráren se můžou potýkat s výpovědí ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jaké možnosti mají provozovatelé FVE v těchto situacích přehledně shrnujeme v následujícím článku.
foto: Roy Buri z Pixabay

Autor: Anna Francová, Lucie Benešová, Frank Bold Advokáti

Provozovatel FVE do 10 kW, který je zaměstnancem

Provozovatelé tzv. mikrozdrojů, což jsou FVE s výkonem do 10 kW určené pro vlastní spotřebu, nemusí mít pro provoz výrobny udělenou licenci (ledaže je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny).

Tyto osoby proto nejsou považovány za podnikatele. V případě, že tedy provozovatel mikrozdroje dostal v důsledku pandemie a souvisejících opatření výpověď od svého zaměstnavatele, má po skončení výpovědní doby při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti náleží občanům s bydlištěm na území ČR, kteří v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění.

Potřebnou dobu pojištění je však možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, jako je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.

Osoby do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu 5 měsíců, osoby od 50 do 55 let ji mohou pobírat 8 měsíců a osoby nad 55 let až 11 měsíců. Dávka činí první dva měsíce 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání, další dva měsíce 50 % a zbytek podpůrčí doby dostane uchazeč 45 %. Za měsíc však může uchazeč dostat nejvíce 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR.

Je třeba zmínit také možnost požádat o dávky státní sociální podpory, které slouží jako opora při dlouhodobě nízkých příjmech. Dávkami státní sociální podpory je přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Podrobnosti lze nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Krajní možností je potom žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž přiznání je však přísně podmíněno snahou zvýšit příjem nejdříve jiným způsobem. Mezi tyto dávky patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Provozovatel může o dávky zažádat v případě, že on či rodina nemá dostatečné příjmy, z objektivních důvodů nemůže své příjmy zvýšit a celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Bližší podmínky udělení těchto dávek i informace týkající se mimořádné okamžité pomoci je možné najít opět na webu ministerstva.

Provozovatel FVE nad 10 kW, který je zaměstnancem

Situace je poněkud komplikovanější u provozovatelů FVE s výkonem nad 10 kW v případech, že jsou zaměstnaní a dostanou výpověď. Tito provozovatelé musí mít totiž vždy udělenou licenci na výrobu elektřiny a podnikání je považováno za jejich vedlejší činnost.

Pokud však dostane takový zaměstnanec výpověď, stává se z vedlejší podnikatelské činnosti činnost hlavní, a s tím přichází nepříjemné důsledky. Provozovateli totiž vznikne povinnost platby minimálních záloh na pojistné a nemá automaticky nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Proto, aby podnikatel podporu v nezaměstnanosti mohl získat, musí ukončit nebo pozastavit živnost. Pozastavení licence není možné, proto pokud chce provozovatel FVE nad 10 kW dostávat podporu, musí podat žádost o zrušení licence k Energetickému regulačnímu úřadu a zároveň přestat vyrábět elektřinu.

Pro vyplacení podpory dále platí také podmínka, aby provozovatel FVE před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platil alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Délka podpůrčí doby je stejná jako v prvním případě.

Kromě zrušení licence je možné uvažovat také o převedení licence na jinou osobu, např. na člena rodiny, kterého by případná ztráta zaměstnání nezasáhla tak citelně.

Přímé převedení však není možné, bude tedy třeba podat žádost o zrušení současné licence a zároveň podat žádost o udělení licence novému provozovateli, a to ideálně současně a poskytnout si součinnost potřebnou pro zachování časové návaznosti licencí, na základě kterých je FVE provozována.

Pro uplatnění a výplatu dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi platí odkazy a informace uvedené v první části článku.

Provozovatel FVE, který je OSVČ

U provozovatelů solárních elektráren, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými a provozování FVE je jen jednou z více podnikatelských činností platí obdobně situace jako u provozovatelů zdrojů s výkonem nad 10 kW, kteří jsou zaměstnanci.

Pokud tedy podnikatel bude chtít pobírat podporu v nezaměstnanosti, musí převést nebo zrušit svou licenci na výrobu elektřiny a zároveň pozastavit nebo zrušit své ostatní živnosti.

Kromě podpory ve formě dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi je však možné zvážit také speciální formy podpory, které byly vypsány v souvislosti s probíhající pandemií.

Zaměstnavatelé mají možnost žádat o náhradu uznatelných nákladů za dobu od 12. března 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu, do 30. dubna 2020, a to v rámci programu Antivirus.

Další variantou je požádat o zvýhodněný podnikatelský úvěr (COVID II), jehož účelem je usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Od 9.4. mohou také OSVČ žádat ministerstvo financí o kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč. Jde o jednorázovou podporu za období od 12. března do 30. dubna ve výši 500 Kč za den.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Obrázek uživatele Radovan

V tom posouzení pro OSVČ s vedlejším podnikáním (tedy primárně zaměstnance, co má na rodinném domku FVE z doby před rokem 2011, kdy se musel stát OSVČ z donucení) chybí jedna důležitá věc.
OSVČ s příjmy z FVE o tyto příjmy nijak nepřichází, takže nemá nárok na těch 25 tisíc Kč
Pokud přijde o zaměstnání a z jeho vedlejšího podnikání se tak stane hlavní, měl by předně o tom informovat OSSZ a svou ZP a využít tříměsíčního prominutí záloh na platby zdravotního a sociálního pojištění.
Jinak je bohužel pro tyto lidi fakt, že se mohou jít tak maximálně napást, pokud nemohou FVE na někoho jiného převést. Malá FVE na RD do 5 kWp výkonu, což byla tehdy podmínka, ale většinou na základě historické spotřeby domácnosti byly licence a FVE menší (třeba já mám licenci na 4 kWp a fakticky nainstalováno díky rozměrům střechy a výkonům tehdejších FV panelů jen 3,6 kWp), dá člověku na Zeleném bonusu nebo přímé platbě do +-90 tis. Kč ročně. No a povinné minimální zálohy na pojistné při hlavní činnosti jsou dohromady v roce 2020 neskutečných 5.097,- Kč měsíčně, tedy 61.164,- Kč ročně. http://www.help1.cz/clanek_ossz_zp_minimalni_zalohy_osvc.html Tak vypadá v praxi v ČR minimální daň pro živnostníka, které politici říkají už 27 let lživě pojistné. A to pominu, že tu platbu ze Zeleného bonusu čí přímého výkupu dostáváte při malé výrobě čtvrtletně a ještě se zhruba měsíčním zpožděním.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 91 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 42 tis. km (56 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Těch 25 tis + 15 + možná 15 se davá každému OSVČ, který o to požádá, podepisuje se čestné prohlášení, takže zkusit to jde. Pokud v tom bude ale někdo šťourat, tak je to porušení čestného prohlášení.

Už se připravují kontrolní skupiny, které půjdou později po každém OSVČ, který si požádá.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Joe

Článek je jenom o politice a ta je jenom o peňezích.. fujtajfl. Ale domeček se 101 panely kluci v redakci vybrali krásně. To bych bral všemi deseti. Cca 25 kw peak. Pecka. A na 100% tam je i baterie , v garáži Tesla a v kuchyni u plotny se vrtí pěkná robka co má ráda chlopka ... Radši jdu na zahradu něco kopat :-)

---

Fotovoltická elektrárna 9 KWp -36 panelů, Solární ohřev vody 75 trubic- 12 kw, Tepelné čerpadlo in 6kw out 23 kw. Elektromobilista čekatel....:-))) Na obrázku s mým synem Matějem se těšíme u TMS, od který sme měli na nějakej čas ve Vegas klíč...:-)))

OFF: Česko chce zrušit pokuty za emise, píší o tom dnešní HN. No a je to tady, řeči o tom, jak se bude nadále prosazovat BEV technologie vzala za své, jakmile jde o peníze.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele PaRi

Už tady o tom byla v nějakém jiném kontextu řeč.

Pokud to udělají, tak Škodovka přinejmenším pozdrží BEV, nebo rovnou zařízne (podívejte se na výrobu Citigo iV). No a protože trh tady je, tak to sklidí někdo jiný. A technické zaostávání se opět poněkud zvětší. Konec konců měli na to sedm let, tak jaképak copak. Domácí úkoly se na poslední chvíli nepíšou, že!

---

www.xpari.cz
Škoda CitigoE iV (12000 km)

Otázka je, kdo převezme zákazníky, co chtějí malé BEV do 500 tis. :) jasně VW tedy Škoda.....

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

S tim souvisi soucasny stav vyse statniho deficitu: copak asi nastane v kapitole zdanovani at jde o spo.dan o dph atd az se zacne torzo ekonomiky rozjizdet. Kde se bude rozpocet hojit? Prvni na rade bude jiste dph, triadvacet tu bylo a tak napr dle HR se muze objevit i nove cislicko.

---

Elektronům Zdar!
Nyní Leaf40 dojezd dostačující při rychlosti 25tkm/rok (již pětkrát jsem nabil do plna během 40+tkm).

Havlíček je úplně neschopný ministr.
Vyspí se a zítra přes noc bude mluvit úplně jinak.

Nech tomu volný průběh, horší jak dosud to nebude.

:)

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 25 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Rousínov, Pardubice, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

A to jej jeste ceka vedeni ministerstva zdravotnictvi (tipuji) :-(

Zatím se Vojtěch drží, ale i to se může stát.
:))))

Tak za chvíli by to mohlo vypadat tak, že ve vládě bude jen Babiš, Havlíček a Schillerová.
Opozice Kalousek + soudy.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 25 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Rousínov, Pardubice, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů CircontrolAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.e-station