Autosalon Tokio 2017: Toyota odhaluje nová auta budoucnosti - díky AI vám dokáží porozumět

redakce - 16 Říjen 2017

Toyota zveřejnila základní informace o konceptech řady „Concept-i“. Zhmotňují vizi budoucí mobilní společnosti, ve které mají auta vlastní umělou inteligenci.auto Autosalon Tokio 2017 Toyota Concept-i

Nová rodina elektromobilů Toyota Concept-i se představí na autosalonu v Tokiu 2017
foto: Hyundai

Vedle čtyřkolového modelu Toyota Concept-i, představeného letos v lednu na mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky 2017 (CES), se řada Toyota Concept-i rozšiřuje o malý univerzální vůz a dále vůz pro přepravu v zónách pro pěší.

Nové koncepty budou vystaveny pod motivem „Let's move the world from here. Beyond the Motor“ na 45. ročníku Tokijského autosalonu 2017, který se koná od 25. října do 5. listopadu v prostorách výstavního centra Tokyo Big Sight.

Cílem řady Toyota Concept-i je přinést vozy nové epochy, a to na základě myšlenky „partner, nejen pouhý stroj“ – díky schopnosti vozů lépe porozumět řidiči a rozvíjet se společně s ním.

Klíčovou technologií společnou pro celou řadu Toyota Concept-i je schopnost porozumět potřebám lidí s využitím prvků umělé inteligence pro rozpoznávání emocí a odhadování potřeb řidiče.

Technologie pro porozumění lidem společně s technologií autonomního řízení zajišťuje bezpečné cestování bez stresu. Zařízení bude předvídat řidičovy pocity, což by mělo vést k nové formě potěšení za volantem.

Ve snaze poskytnout nové zkušenosti a zážitky většímu počtu lidí v duchu myšlenky „svoboda a radost z mobility pro všechny“ byla řada modelů Toyota Concept-i rozšířena o malý univerzální vůz, aby si svobodu spojenou s mobilitou mohl vychutnat skutečně každý, včetně vozíčkářů nebo starších uživatelů.

Součástí řady konceptů je i vozidlo určené pro pohyb v zónách pro pěší, umožňující volný pohyb přímo mezi chodci.

Agent vybavený umělou inteligencí, schopnou porozumět člověku, se dokáže navázat na daného řidiče (napříč všemi vozidly této řady), čehož se využívá na podporu hladké mobility a bezpečného i zábavného cestování ve spolupráci s řidičem.

Toyota Concept-i

Toyota Concept-i

Toyota Concept-i
foto: Toyota

■ Čtyřkolový model řady Toyota Concept-i. Vozidlo využívající umělou inteligenci se v roli partnera rozumějícího lidem chce stát „milovaným vozidlem“ nové epochy.

■ Spojuje technologii rozumějící člověku („LEARN“) s technologií autonomního řízení a agentem umělé inteligence s cílem nabídnout bezpečné cestování bez stresu („PROTECT“) i novou formu potěšení za volantem („INSPIRE“) pro maximální radost z mobility.

Kabina s futuristickou siluetou protaženou vpřed, propracovaným rozhraním HMI2 a interakcemi s Agentem evokuje zcela nové uživatelské prostředí.

■ Toyota plánuje přibližně do roku 2020 realizovat v Japonsku silniční zkoušky vozidel vybavených některými funkcemi tohoto koncepčního vozidla.

Klíčové vlastnosti

Technologie, která rozumí člověku (LEARN)

Concept-i odhaduje emoce a úroveň ostražitosti řidiče komplexním sledováním jeho výrazů, jednání a zbarvení hlasu.

Porovnává obecné informace, například zprávy na webu, s informacemi daného jednotlivce, jako jsou např. aktivity na sociálních sítích, poloha podle GPS nebo historie hovorů ve vozidle, a následně odhaduje požadavky řidiče na základě opakujících se témat.

Technologie schopná porozumět člověku (LEARN) využívá např. metody hlubokého učení, které se uplatňují k měření emocí a odhadování požadavků. Vozidla řady Toyota Concept-i díky této technologii poskytují pokrokovou přidanou hodnotu v podobě bezpečného cestování bez stresu (PROTECT) a potěšení za volantem (INSPIRE).

Bezpečné cestování bez zbytečného stresu (PROTECT)

Concept-i kromě vnějších podmínek vozidla odhaduje i aspekty týkající se řidiče na základě technologie porozumění člověku a rovněž monitoruje spolehlivost řidiče i samotného vozidla.

Například pokud je spolehlivost vozidla vysoká a systém usoudí, že je nezbytné poskytnout podporu ze strany vozidla (například v situaci, kdy je řidič vystaven nebezpečí nebo vysoce stresujícím podmínkám), Concept-i přepne na autonomní řízení.

Concept-i zprostředkuje bezpečí bez zbytečného stresu na základě koncepce autonomního řízení „Mobility Teammate“ automobilky Toyota, jejímž cílem je dohlížet na řidiče a podle potřeby mu pomáhat.

Dále podporuje řidiče tím, že stimuluje všech pět jeho smyslů, včetně zraku, hmatu a čichu v závislosti na emocích řidiče, míře únavy a úrovni ostražitosti, s cílem zvýšit ostražitost řidiče v případě jeho únavy nebo pomoci mu uvolnit se za situací, kdy je vystaven nadměrnému stresu.

Nová forma potěšení za volantem (INSPIRE)

Concept-i se zapojuje do rozhovoru na základě emocí řidiče a preferencí. Vůz navrhne téma podle nálady řidiče, čímž se dosahuje zcela nového způsobu volného dialogu.

Systém kromě toho buduje „emoční mapu“ průběžným monitorováním řidičových emocí ve spojení s údaji o poloze podle GPS.

Jelikož vozy řady Toyota Concept-i shromažďují údaje o individuálních emocích a využívají je jako big data, dokáží zprostředkovat nové zkušenosti navrhováním dalších zajímavých tras, které jsou jen malou zajížďkou.

Design vozidla je postaven na kabině s futuristickou siluetou protaženou vpřed a jednoduchém otevřeném interiéru.

Směrem od Agenta uprostřed přístrojového panelu se designový motiv hladce rozvíjí zevnitř ven, přičemž konstrukce přístrojového panelu volně přechází do exteriéru vozidla.

Koncept kromě toho nabízí novou formu uživatelského prostředí díky intuitivní interakci s Agentem pomocí průhledového 3D head-up displeje.

Toyota má v plánu přibližně do roku 2020 dostat koncepční vozy Toyota Concept-i na silnice a realizovat silniční zkoušky vozidel vybavených některými funkcemi konceptu vystavovaného na autosalonu v Tokiu.

Hlavní technické specifikace

Délka / šířka / výška (mm): 4510 / 1830 / 1475
Rozvor (mm): 2700
Počet míst: 4 osoby
Pohon: Elektrický
Dojezd na elektřinu: asi 300 km

Toyota Concept-i RIDE

  • Malé vozidlo s důrazem na všestrannost využití v duchu „uživatelsky přívětivé městské mobility“. Používá dveře výklopné nahoru jako křídla, univerzální elektricky posuvné sedadlo a joystick pro snadné ovládání všemi uživateli, včetně vozíčkářů.
  • Uspořádání sedadel a funkce autonomního řízení zprostředkují bezpečné cestování pro každého.
  • Předpokládá se též využití v rámci sdílené ekonomiky. Sdílení vozidla s dalšími lidmi vede k dalšímu usnadnění univerzální mobility.

Toyota Concept-i RIDE

Toyota Concept-i RIDE
foto: Toyota

Klíčové vlastnosti

Univerzální provedení využitelné i pro vozíčkáře

Model používá nahoru výklopné dveře s velkým vstupním otvorem a dále elektricky ovládané sedadlo, které se při nastupování uživatele vysouvá z vozidla ven, aby usnadnilo vozíčkáři bezpečný přesun z vozíku do vozidla.

Nastupování a vystupování uživatelů upoutaných na vozík usnadňuje i funkce vyklápění dveří nahoru; ovládání sedadla funguje tak, aby bylo možné invalidní vozík snadno uložit do zadní části vozidla.

Toyota Concept-i Ride

Toyota Concept-i RIDE
foto: Toyota

K ovládání slouží joystick, čímž odpadá volant i akcelerační a brzdový pedál; díky kompaktním rozměrům vozidla mohou vozíčkáři zaparkovat a nastupovat/vystupovat na běžných parkovacích místech pro jediné vozidlo. Konstruktéři navíc kladli důraz na snadné ovládání při řízení, zastavování vozidla i parkování.

Na velkém displeji přístrojového panelu se nachází Agent s prvky umělé inteligence, tvořící součást vozů řady Toyota Concept-i. Tento agent aktivně poskytuje informace na podporu a zpříjemnění každé cesty, což platí i pro informace o bezbariérových zařízeních.

Vozidla zprostředkující bezpečné cestování bez stresu

Během jízdy se sedadlo řidiče nachází uprostřed. Při parkování a zpomalování vozidla se uplatňují funkce na podporu řízení, např. automatické parkování nebo systém autonomního parkování s obsluhou, umožňující bezpečné a uvolněné cestování skutečně každému, včetně např. vozíčkářů nebo starších osob.

Toyota si rovněž dokáže představit zapojení konceptu Toyota Concept-i RIDE do služeb sdílené ekonomiky. Toyota je přesvědčena, že pohodlnou a snadno použitelnou mobilitu dostupnou všem lze zajistit sdílením přístupu k univerzální mobilitě, která je v současnosti často možná jen na základě individuálního vlastnictví.

Toyota Concept-i RIDE nabízí bezpečný, pohodlný a příjemný pohyb venku s využitím Agenta vybaveného umělou inteligencí, který se dokáže navázat na daného řidiče (napříč všemi vozidly této řady) a cestovat společně s ním.

Hlavní technické specifikace

Délka / šířka / výška (mm): 2500 / 1300 / 1500
Rozvor (mm): 1800
Počet míst: 2 osoby
Pohon: Elektrický
Dojezd na elektřinu: asi 100-150 km

Toyota Concept-i WALK

Toyota Concept-i WALK

Toyota Concept-i WALK
foto: Toyota

■ Malé vozidlo díky svým kompaktním rozměrům umožňuje pohyb mezi chodci a funkcí autonomního řízení dokáže bezpečně rozšířit akční rádius uživatele.

■ Tři kola, mechanizmus proměnného rozvoru, funkce řízení a nízká nástupní plošina umožňují snadné používání, navíc bez nutnosti používat speciální oděv nebo obuv.

■ Předpokládá se použití v rámci sdílených služeb na turisticky zajímavých místech i v dalších oblastech na podporu mobility.

Klíčové vlastnosti

Jezděte bezpečně i po chodnících s vozidlem určeným pro pohyb mezi chodci

Otočit se je možné doslova na místě, a to na prostoru kratším než lidský krok a užším než šířka ramen člověka. Kompaktní vozidlo zabírá prostor odpovídající jednomu chodci v pohybu.

Rovněž vnímá potřeby řidiče na základě rozhovorů s Agentem a údajů zjištěných ze senzorů v madlech; dokáže zajistit bezpečnost uživatele v závislosti na konkrétní situaci.

Toyota Concept-i WALK

Toyota Concept-i WALK
foto: Toyota

Pokud vozidlo během jízdy rozpozná nebezpečí, aktivně varuje uživatele a automaticky přistoupí k předběžným opatřením.

Konstrukce používající tři kola a mechanizmus proměnného rozvoru (v závislosti na rychlosti jízdy) kromě toho zajišťuje potřebnou stabilitu při zastavování i během jízdy.

Intuitivní využití pro každého

Díky funkci řízení nemusí uživatel ovládat Toyota Concept-i WALK přesouváním svého těžiště, a tak je řízení snadné skutečně pro každého.

Snížená nástupní plošina usnadňuje nastupování i vystupování a jízdu bez omezení věku, pohlaví nebo oděvu, například jsou-li uživatelem starší osoby nebo ženy nosící sukni.

Toyota předpokládá zapojení konceptu Toyota Concept-i WALK do služeb sdílené ekonomiky s využitím výhod Agenta umělé inteligence, který se vždy naváže na daného řidiče (napříč všemi vozidly této řady) a cestuje společně s ním.

Cílem je nabídnout prostředek mobility, který by se používal při cestování na kratší vzdálenosti v kombinaci s jinými dopravními prostředky, například při vycházkách venku nebo prohlížení památek.

Hlavní technické specifikace

Délka / šířka / výška (výška nášlapu) (mm): 500-700 / 400 / 1130 (140)
Poloměr otáčení (mm): menší než celková délka
Pohon: Elektrický
Dojezd na elektřinu: asi 10-20 km

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář

Asi byla pařba s pány od Nissanu. Tak honem do výroby at je to škaredější než leaf1 a multpla.

---

Elektromobil Peugeot Ion sdílený se sousedy od 7/2018, najeto 34 tis. km.
Hyundai Kona electric najeto 52 tis. km.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jo, v Toyote v Japonsku vystavuji podobne koncepty uz asi 20 let. Koncetpty nesnasim. Auto vetsinou stejne vypada uplne jinak. Traparna.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Toyota sa v tom meni, C-HR koncept a produkcna verzia boli velmi podobne a chcu v tom pokracovat.

Bez hlubsiho cteni mam takovy pocit, ze Toyota bude vyrabet drive auta s AI, nez EV. Takze nekdy kolem 2050 bude nejake Toyota EV. Spatne, hodne spatne.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

"Hodne spatne" je pre mna EV auto pre 4 osoby s dojazdom 300km. Sloboda pohybu? Vylet z mesta do 130-150km podla pocasia? Slobodu nam beru.
Nechapem preco neprisli s pluginom s dojazdom 1000km + AI, to by som bral.

Já vidím jako mnohem lepší vyrobit 10+ milionů hybridů celkem a cca 1,5 milionů hybridů každý rok, nežli mít jen čisté EV a výrobu něco přes 100 tisíc ročně. Mnohem raději budu, když kolem mě projede 10 hybridů nežli jedna "Tesla" a za ní 9 smradlavejch spalováků.
Za mě je Toyota lídr v EV, protože souhrnně dává do aut nejvíc "MWh" baterií nežli jakákoli jiná automobilka (včetně Tesly - teda až do letoška, od 2018 to pravděpodobně platit nebude :)) a je čistě její rozhodnutí, jak dostupnou kapacitu rozdělí mezi svých 10M vozů ročně. Časem tak jako tak přejde na čisté elektromobily, ale velmi hladce a s nemalými zkušenostmi, což se o jiných (třeba Škoda) rozhodně říct nedá.

Obrázek uživatele Kuk

To se jí díky Číně nepodaří. Tam už čistě elektrický auta vyrábí a bude muset ještě víc.

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Konecne hlas rozumu v teto diskuzi. Ja koupil nedavno jetej Prius PHV (64000 km, 5 let) za asi 1250000 jenu. Po meste temer vyhradne na elektriku, jinak jako hybrid.

Obrázek uživatele Anonym123

ai človeka nemôže pochopiť, nemôže mu rozumieť, pretože človek je nepredvídateľný. ani obyčajná domácnosť s "múdrym kúrením" sa nedala naprogramovať. iba ako človek nevstúpil fungovala.

človek musí rozumieť zariadeniu, musí mať k nemu vzťah, musí ho mať rád. potom aj taký trabi, ktorý zostal stáť po otočení kľúčika naštartuje a ide. a v ňom žiadne múdra súčiastka nie je........, na všetko stačí skrutkovač a kombinačky!

Redakce, tak kde je ten Qashqai EV z Tokia?

---

Hyundai Kona 64kWh, 9.900 km
Nissan Leaf 40kWh, 35.200 km

docetl to nekdo do konce?

Obrázek uživatele Anonym123

nedalo sa

Obrázek uživatele Jan Horčík

Ono se to zdá dlouhé, ale je tam dost obrázků ;)

---

šéfredaktor Hybrid.cz

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

já to ani nečetl, přiznávám se :)

Obrázek uživatele Kuk

Správně tio má znít
"Autosalon Tokio 2017: Toyota oddaluje nová auta budoucnosti..." aneb udělali jsme spoustu nových konceptů, abychom pro vás nemuseli nic udělat.
:)))

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Třeba Electrec se s tím nemazlil vůbec:
"Toyota unveils new electric vehicle concepts that will never go to production"

Obrázek uživatele Kuk

:)))

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Kuk

off

Poslanci majj mimořádku kvůli lithiu. Považte! :D
Zrovna teď, živě na ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2275039-zive-poslanci-jednaji-o-memorandu-o-tezbe-lithia-nekteri-ho-chteji-zrusit

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

už ste někdy viděli lítající sekačku :))

youtube.com/watch?v=TSFxDTLdTz8

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

a pritom by clovekovi staci plug in auris kombi za 20k € ....

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

+1.000.000 :)

Obrázek uživatele Kuk

Toyota ví nejlíp co chceš a vyrobí to ať chceš nebo ne. Viz třeba Mirai :D

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬


e-stationNabíječky elektromobilů CircontrolVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil
O ČEM SE PRÁVĚ DISKUTUJE?