2030: až 10% podíl CNG/LNG v ČR

redakce - 23 Leden 2015

Dnešní podíl na veškeré spotřebě paliv pro dopravu v ČR činí jen asi 0,27 %. Do roku 2030, kdy by mělo být v ČR více než 300 plnících stanic, by měl mít CNG asi 10% podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v ČR.auto na plyn Škoda Octavia G-TEC doplnění paliva CNG zemní plyn

Doplňování paliva do vozu Škoda Octavia G-TEC s pohonem na CNG
foto: Škoda Auto

TISKOVÁ ZPRÁVA

V roce 2030-2040 by pak mohlo po českých silnicích jezdit více než 300 000 vozidel na zemní plyn. Jeho roční spotřeba by se měla pohybovat mezi 600 až 700 mil. m3.

• Podíl CNG na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě v ČR činil v roce 2013 jen 0,27 %
• Do roku 2030, kdy by mělo být v ČR více než 300 stanic, by měl mít CNG v ČR asi 10% podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě

Již téměř před 10 lety (11. května 2005) schválila vláda svým usnesením „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“ na jehož základě byla uzavřena Dobrovolná dohoda plynárenských společností a ČR.

Tímto usnesením vláda rozhodla o využití zemního plynu v dopravě v ČR s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 % celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem. Podle dat MPO dnešní podíl CNG na celkové spotřebě paliv pro dopravu činil v roce 2013 jen 0,27 %.

„Do roku 2030, kdy by mělo být v ČR více než 300 stanic, by měl mít CNG/LNG asi deseti %ní podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v ČR. V roce 2030-2040 by mohlo po českých silnicích jezdit kolem 300 000 vozidel na zemní plyn. Jeho roční spotřeba by se měla pohybovat mezi 600 až 700 miliony metrů krychlových," řekl Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

V Česku loni činila spotřeba CNG 29,9 mil. m3, meziročně již druhý rok po sobě to bylo o dalších 36 % více. Poslední měsíce sice klesla cena ropy, ale vozy na CNG se stále vyplatí

„Rozdíl mezi cenou nafty nebo benzinu a CNG je stále výrazný. Cena nafty a benzinu by se musela pohybovat pod 20 Kč, aby se cena klasických PHM srovnala ceně CNG, protože provoz vozidel na CNG vychází navíc levněji, vozy mají také nulovou silniční daň atd.,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

„V posledních letech se navíc rozdíl v ceně naopak spíše zvětšoval ve prospěch zemního plynu. Cena CNG je přitom dlouhodobě stabilní, za posledních 7 let se zvýšila pouze o cca 2-4 koruny za kubík zejména v důsledku zvýšení spotřební daně,“ dodává Jiří Šimek z ČPS.

"Kromě toho mají CNG vozidla i jiné výhody - vykazují také i sníženou hladinu hluku, jsou z hlediska paliva bezpečnější než vozy na benzin, mají největší dojezdovou vzdálenost ze všech vozů, nikdy nemůžete natankovat nekvalitní palivo a CNG nelze z vozidla ani zcizit, … a mnoho dalších předností, díky kterým je o ně v současné době velký zájem,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Od 1. ledna 2015 do konce roku 2017 činí spotřební daň na CNG již 0,72 Kč/m3 (+ DPH).

„Spotřební daň na CNG je u nás stanovena do roku 2020. Byli bychom rádi, aby daňové zvýhodnění, alespoň na nejnižší hranici dovolující směrnice EU, zůstalo zachováno,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Spotřební daň je nepřímá daň, pomocí které stát reguluje cenu a poptávku určitých komodit na trhu, které považuje za vhodné pro jednotlivce i společnost.

„EU schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 % a vozy na CNG mají o 25 až 30 % méně CO2, podporovat zemní plyn pro dopravu je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Podle SDA podíl všech aut jezdících i na jiná paliva než naftu či benzin stoupl v ČR za rok 2014 dvou a půl násobně. „CNG má ale dnes z alternativních paliv nejvíce vyřešených problémů dávno za sebou, jako je cena vozidel, rychlé tankování, vhodná legislativní opatření, dojezdová vzdálenost, úlevy na spotřební i silniční dani aj.,“ dodává Jiří Šimek z ČPS. 

„My jsme jako petrolejářská společnost Benzina vsadili na plyn. I když bude dominance fosilních paliv, CNG bude dvojkou a v roce 2030 na českém trhu bude mít podíl odhadem 15 %,“ řekl Václav Loula, ředitel pro jakost ze společnosti Benzina.

„Automobilky musí plnit přísné emisní předpisy a CNG velice dobře vyhovuje z pohledu spalin,“ dodal Loula. „Fandíme CNG, ale nechte nám ještě trochu těch fosilních paliv do roku 2030,“ řekl s humorem zástupcům plynárenství Václav Loula.

K obměně velké části vozů v ČR musí nezbytně dojít. Přestárlá vozidla v ČR (starší 20 let) tvoří přibližně 1/4 vozového parku. Podle údajů TŰV SŰD činí průměrný věk osobních automobilů v  8,3 roku, v ČR ale dokonce 14,2 roku.

Tato přestárlá vozidla sice mají velmi malý proběh kilometrů (cca 6 % z předpokládaného celkového proběhu všech osobních automobilů), ale imitují 40 % nebezpečných škodlivin (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku apod.), jimiž je zatěžováno ovzduší v ČR.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (z roku 2011) byl například v hlavním městě ČR Praze podíl silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68 %, na emisích benzenu 63 % a na emisích benzo[a]pyrenu 71 %. Podíl silniční dopravy na emisích látek PM10 činil dokonce 95 %.

Navíc automobilové benziny, používané v osobních automobilech, znečišťují ovzduší dokonce ještě před tím, než jsou v motoru spáleny, protože při všech manipulacích se z benzinu odpařují nejtěkavější složky.

„S tím, jak se ve městech a dálnicích zavádějí nízkoemisní zóny a dražší známky, je koupě vozidla na CNG nejlepší volbou, protože splňují ty nejpřísnější normy, opět ušetříte a nebudete mít žádná omezení,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. I Německo plánuje vyšší dálniční známku pro vozidla s naftovým pohonem, protože vnímají spaliny naftových motorů jako velký problém.

Podle Zprávy o životním prostředí ČR 2013 (schválené vládou v listopadu 2014) třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel jsou vystaveny nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo[a]pyrenu.

„Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 % populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář

Osobně si myslím, že za patnáct let bude možná CNG na 10%, ale ve stejné době bude prodej EV přesahovat 50%, dokonce jsem to odhadoval na 50-70% už v roce 2025. Světově určitě, náš skanzen je pro mě pořád trochu těžko předvídatelný, jsme neuvěřitelně konzervativní, ale troufnu si tvrdit, že i u nás. :-) Samozřejmě, závisí to na ceně. Výhody samotných EV jsou natolik nepopiratelné, že v roce 2015 už málokdo bude pochybovat o tom, kudy se bude vývoj ubírat.

---

hariprasad

Obrázek uživatele Hyperloop

Musíme rozlišovat dvě věci. Něco jiného je celkový podíl nějakého druhu pohonu na všech registrovaných autech (případně na celkovém prodeji paliv, jak se např. uvádí v tomhle článku) a něco jiného je podíl na prodaných autech za daný rok.
Takže i když se třeba v r. 2025 bude prodávat už víc jak 50 % eleketromobilů, tak jejich celkový podíl na registrovaných vozech bude stále relativně malý, protože to samozřejmě nějakou dobu potrvá, než se obmění i starší spalováky. Navíc u nás, jak známo, je průměrné stáří registrovaných aut nějakých 14 let (v celé Záp. Evropě průměrně 8 let), což je mimo jiné dáno tím, že zůstává stále registrováno velké množství starých pleček, které prakticky nejezdí, jen je mají lidé zastrčené někde v garážích nebo dvorcích pro případ nouze.
Navíc především ze začátku rozmachu elektromobility lze očekávat, že se lidé starých spalováků nebudou chtít zbavit, jelikož díky ještě ne úplně vybudované důvěře k EV a nezkušenosti s jejich provozem si je budou o to víc nechávat jako zálohu, kdyby jim EV kleklo nebo když je budou mít zrovna vybité a přesto budou potřebovat rychle někam odjet. Takže speciálně u nás se nadpolovičního zastoupení v registru vozidel dle mě elektromobily dočkají až za poměrně dost dlouhou dobu.
Ale jinak si myslím taky, že v r. 2030 (ač předvídat 15 let dopředu je tak trochu věštění z křišťálové koule) se bude prodávat mnohem víc EV než spalováků. Ale stejně tak si myslím, že z těch spalováků bude nadpoloviční většina CNG.

To je celkem možné, CNG je zajímavá alternativa už i z toho pohledu, že se dá vyrábět v bio-stanicích. Dokonce jsem někde četl, že je technologie, kdy se dotováním vodíku (vyrobeném elektrolýzou z FVE) dosáhne přímo z bio-plynu kvalita srovnatelná se zemním plynem. Jinak řečeno, CNG je teoreticky další obnovitelný zdroj.
Obecně se nepovažuji za nějakého věštce, jestli to bude o deset procent víc nebo míň nebo kdy přesně, je mi celkem jedno. Tohle je zajímavé například z hlediska načasování obchodu s cennými papíry, ale to je úplně jiná oblast.

---

hariprasad

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

I CNG má pořád tu nevýhodu, že jej nelze "na koleně" vyrobit a doma natlakovat - oproti EV trpí opět jistou mírou závislosti na druhých.

Další je ekonomická výhodnost např. v USA, jestli tam stojí litr benzínu dnes kolem 10kč, tak není asi pro nějakou úsporu moc velký prostor. Při této ceně není jednoduché konkurovat ani s EV.

Souhlas, domácí plnička na CNG není zrovna levná záležitost. Já CNG vidím jako výborné palivo na překlenovací období než naplno nastoupí EV.

Pane Hyperloope, nikde nepisu, ze budoucnost je jen v EV. Projevil jsem jen nazor, ze CNG neni o tolik vyhodnejsi, nez LPG aby se v takove mire investovalo ze statnich penez do jeho rozvoje.Tot vse. Ano, ja osobne vidim jasnou budoucnost v EV.Taky si proto kupuji Teslu X. Vim ale zaroven, ze toto auto neni momentalne pristupne kazdemu. V CR budou EV financne pristupne spis pro dalsi generace. Tento nazor ale nikomu nevnucuji..

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

To asi nepíšete, ale CNG odsuzujete, což mi prostě nepřijde jako rozumné z důvodů, které jsem tu už několikrát napsal.
A také jsem tu několikrát naspal (a uživatelé, kteří znají mé příspěvky, to vědí moc dobře), že elektromobily jsou jistě budoucnost. Nicméně k tomu jsou zapotřebí dva nezbytné faktory - výrazně zlevnit baterie a výrazně zvýšit jejich kapacitu. Až potom se stanou opravdu masovou záležitostí. Ale zatímco oba dva faktory jsou zatím jen příslibem budoucnosti, levný a relativně ekologický provoz na CNG je realitou už dnes, proto odsuzovat technologii, která tu už je na úkor technologie, která tu ještě není, prostě není rozumné.

Až Tesla postaví první gigatovárnu, až začne chrlit Model 3 ve velkém, až se pak přidají i ostatní automobilky se svými modely, jako např. Chevrolet Bold, až nastane skutečná konkurence a ceny půjdou dolů, pak se o tom můžeme bavit znovu, co že pro průměrného člověka, který nemá na to si pořídit drahý Model S nebo stále ještě neprodávaný Model X, je lepší a nepochybuji, že z toho EV vyjde lépe. Ale ta situace tu stále není a stát logicky podporuje to, co je dostupné dnes.

A k těm výhodám CNG /LPG - jak jsem tu už uváděl dokaz - CNG je palivo s nulovým výskytem špatné kvality, LPG naopak s největším. LPG se buď vyrábí z ropy nebo je vedlejším produktem při těžbě, CNG se dá vyrábět třeba i z bioplynu. Při spalování vzniká z CNG až o desítky procent méně emisí než u LPG. S CNG se dá parkovat v podzemních garážích. CNG má vyšší oktanové číslo = větší kompresní poměr = vyšší síla motoru = nižší otáčky = nižší spotřeba.
Takže jediná nevýhoda CNG je jen ta, že je mnohem řidší síť pump a případná přestavba na CNG je dražší, nicméně díky výrazně většímu oktanovému číslu než má benzín, se ani nedoporučuje.

Pane Hyperloope, naposledy..nez pisete reakci na nejaky clanek, s kterym nesouhlasite, pocitejte nejdriv do 10..treba pak budete min agresivni...Ja nic NEODSUZUJI, v názorech na auto uz vůbec ne, protoze to povazuji za smesne a nejsem v tomto ani odbornikem..Pouze UPREDNOSTNUJI Lpg před Cng a to z duvodu drive uvedenych. Mj.i proto, ze produkuje
daleko min zplodin, nez benzin a diesel,je o 1/2 levnejsi, prestavba je snadno proveditelna dnes uz u kazdeho, i nejmodernejsiho motoru, jeji fin.investice je za 3 roky zpet. Když k tomu ještě pripoctu ohromnou sit LPG stanic tak podpora ceskeho státu CNG je prinejmensim kratkozraka.Ziju uz 3 desetileti napul v NL, sleduji trendy v podpore a vyvoji modernich aut tam i v Nemecku.Jednoznacne EV. Na Vase az...az...az...u EV mate pravo, názor Vam neberu.Ale bylo by podle mne lepsi, kdyby peníze na sponzorovani CNG věnovala vláda radeji rozvoji EV. Neb elektrinu si vyrabi kazda země do sytosti sama a par prednich znacky produkuje velmi zdarile EV..A ještě jednou NEODSUZUJI CNG ani BENZIN ani NAFTU...at si každý jezdi cim chce..Prezentuji zde jen a jen svůj názor..Nastup EV v budoucnosti je naprosto nezvratny, ( zadny CNG ani LPG !! )chce to jen vic progresivity a trocha vizionarskeho mysleni, cehoz se zdejsi vláde v tomto nedostava

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

Herosi, také naposledy, protože mě už diskuze s vámi přestává bavit:
Za prvé - co je na mé rekci agresivního? Že jsem si dovolil napsat, že odsuzujete CNG? V tom případě jste asi poněkud přecitlivělý...
Nicméně, pakliže vám tohle slovo připadá moc silné, tak i ho nahraďte třeba slovem "neschvalujete". A proti tomu nemůžete už nic namítat, protože jste tady i pod jiným článkem jasně napsal, že cituji: "CNG není budoucnost", "na CNG se jen někdo mastí kapsu", "výhody CNG nad LPG jsou mizivé" atd. Já si myslím, že slovo "odsuzujete" je docela na místě, ale nechť to ale posoudí jiní.
Za druhé - srovnávat Nizozemí a Německo s námi je opět projevem nedostatečného chápání komplexity věci. Tyto státy jednak CNG rozvíjejí mnohem déle než my, díky čemuž mají také mnohem větší hustotu CNG pump (což je i ten důvod, proč ho již nemusí tak propagovat) a jednak mají mnohem vyšší koupěschopnost obyvatelstva a EV jsou pro ně i při současné výrazně vyšší ceně mnohem cenově dostupnější než pro průměrné Čechy. Na tohle také nelze zapomínat.

Jinak pro dokreslení hustoty CNG viz mapa: http://cngeurope.com/
Čímž mimo jiné i vyvracím to vaše nesmyslné tvrzení, že "počet CNG plniček je v Západní Evropě stále nihilní" - jestli 921 CNG pump v Německu nebo 1021 pump v Itálii je nihilní počet, pak asi máme každý o nihilitě jiné představy ;)
A propos, LPG se u nás nepodporuje asi i proto, že pumpa na LPG je skoro na každém rohu a přestavbu si může relativně levně dovolit skoro každý. Na druhou stranu já proti LPG nijak nebrojím a klidně bych si uměl představit třeba nějakou pomoc formou malé dotace na přestavbu.

+1

Já bych rád zvětšil podíl CNG ve svém vozovém parku, ale bohužel na trhu nejsou ještě taková vozidla, co by mi zvládla to, co zvládají dieselové modely :-( Takže bohužel zatím smůla.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

JA PODPORUJU LPG KTERE JE V DOSTATECNE MIRE ROZVINUTE A NENI TŘEBA K JEHO MASIVNIMU ROZŠIŘOVANI TOHOH MOC CO BUDOVAT. ZAROVEN PODPORUJU ELONOVY ELEKTROMOBILY kcc-hho.webnode.cz/akce/koupit-elektromobil/ A STAVBU RYCHLODOBÍJEČEK kcc-hho.webnode.cz/elektromobil/statistiky/ . CNG A VODÍK JE PÍČOVINA VLÁDNÍHO DOBRODUŽSTVÍ 2HÉ LIGY €JROSOCIALISMU, KTERÁ VÁS DANOVÝ POPLATNÍKY BUDE STÁT BALÍK. PROTO NAKUPUJEME $ A SRRRR NA €JRO :-))))))))))))))))))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

a děte už doháje s reklamou na CNG v čr vážená redakce, ste už jak politici co rozhodli o podpoře týdle kraviny na úkor elektro. My chceme ELONovy elektromobily co si doma nabijeme v garáži !! 10000 cng ku 4300000 benzodíesel = šměšné do roku 2030
kcc-hho.webnode.cz/elektromobil/statistiky/

Obrázek uživatele Hyperloop

Vtipnný, když je tu víc článků o Tesle, tak se tu rojí poznámky, že Hybrid propaguje jen Teslu, když je tu víc článků o CNG, tak najednou Hybrid vlastně propaguje CNG na úkor Tesly... Aneb lidská blbost je nekonečná ;)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Peníze za reklamu potřebuje i redakce, tak to berte jenom jako reklamní sdělení už asi třetí v pořadí během týdne. Jinak Vám rozumím

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

NOJO AKCIE TESLY UŽ NIC MOC NENESOU TAK BEROU KDO SI JE KOUPÍ, MOMENTÁLNĚ POLITIKA ČR STÁTU, VW A JEJICH CNG. A kam se NAJEDNOU poděl TEN boj za elektrifikaci ČR?? PRACHY TO PŘEBYLI?? :-))

A ty jdi taky do háje anonyme. Jestli to nechceš číst, tak sem nechoď.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

a ty di doháje Menellicar. Ja si sem budu chodit jak se mi zlibi a tvuj nazor na to nema vliv. Je potřeba říci že tento článek je reklama na CNG politiku státu CR, že vláda rozhodla o podpoře CNG na ukor elektromobilu a Hybrid jim jde posledni dobou na ruku, zacina byt zaprodany se zdá. Ne jako před 2-3 mi lety kdy s nadšením propagoval TESLU. Vypadá to na začínající komerci pane Horčík - milá redakce a TO ČTENÁŘI MUSÍ VĚDĚT ;-) PS: ale v česky televizi mu to slušelo, sice nic moc převratnyho neřekl, ale aspon že kape :-)

Nepůjdu nikam. Mě tyto informace zajímají a nesnáším lidi, kteří nic kromě krytizování nedovedou

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

tak si třeba usrrr každopadně je irelevantní tvoje zájmy a nesnašenlivost a ty keci kolem :-)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Myslím že nemáš pravdu, octavia kombi cng je dost chválená.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

čím víc CNG tím mín ELEKtromobilů. €jrosocialisticka vlada jde na ruku němcům a leze prrrr volcvagenu... LPG jezdí v čr přez 550.000ks a plniček je vybudovaných 1.000ks už několik let. CNG není o moc lepší nehlede na to že je to 15 let stará západní technologie. A teprve zrovna ted se musi v čr propagovat a budovat?? a proč ne elektromobily?? heeeeeeeeeen

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Menší poznámka, CNG není záležitost posledních patnácti let, ale konkrétně v ČR se touto problematikou zabýváme od roku 1989...

Pan Hyperloop mi v minulem CNG clanku na mou poznamku , proc jsou zde v poslední době jen chvalyplne clanky o CNG a nic napr. o LPG odpověděl, ze na LPG je v CR v Registru evidovano " jen 260 spec.vozidel na tento pohon - jako napr. rolby, traktory a vysokozdvizne voziky. apod.". Rozvoj CNG v CR je bohužel politicka zalezitost - nekdo si na tomto lobby pekne masti kapsu. Jako kdysi se stroji na pytlikovani mnleka, které se kupovaly z BRD, kde uz byly davno zakazany, neb zdravotne zavadne. Souhlasim s tim, ze vyhody CNG oproti LPG jsou mizive vzhledem k tomu, co stoji CNG rozvoj, zatimco LPG bezi uz leta a ma sve neoddiskutovatelne místo v silnicnim provozu v cele Evrope !!Budoucnost není v CNG, ale v el. Jezdim uz desetileti na LPG dlouhe streky, po cele Evrope, pocet plnicek na CNG je v zap.Evrope stále nihilni. Zato denne pribyva všude el.plnicek po desitkach !! Jezdim cely život na LPG a na jare 2016 to bude ma obednana Tesla X. At zije p.Musk a jeho první Supercharger , který bude stat uz letos v Cechach !!

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

Herosi, co to plácáte? Kde jsem něco takového uvedl? Nějak se vám to v hlavě motá, zdá se mi ;)

260 speciálních vozů

Vložil/a Hyperloop, Pá, 2015-01-23 12:15

"260 speciálních vozů jako vysokozdvižných vozíků, roleb a traktorů."

Nevím nic o tom, že by se vysokozdvižné vozíky nějak registrovaly, ale možná mám jen nedostatek informací ;)

odpovědět

A co LPG ?!?!? Nic ? Jezdim

Vložil/a Heros, Čt, 2015-01-22 15:40

A co LPG ?!?!? Nic ? Jezdim na LPG cely zivot, bezpocet tankovacich moznosti po cele Evrope (s CNG nesrovnatelne !!! ), levny provoz s min.emisemi..porad jen clanky o CNG. Kolik

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

No ale to není moje vina, že neumíte sledovat vlákno diskuze a nadto ani nechápete psaný text ;)
Jednak to vůbec nebyla reakce na vás (jinak bych to asi napsal přímo pod váš příspěvek, že) a jednak to bylo jen pozastavení se nad tím, že do statistiky se započítávají i vysokozdvižné vozíky. Nic víc ;)

Mozna nechapu uplne Vami psany text, ale urcite chapu Vasi omezenost a "erudovanost" a hlavne "objektivitu" v otazce altern. paliv budoucnosti jakoz i slepou propagaci CNG.

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

Jasně, když dojdou argumenty, tak začnou invektivy. Jak typické...
Kdybyste aspoň dokázal uznat, že jste se prostě spletl, jenže takhle ze sebe děláte jen bez prominutí pitomce ;)

PS. Moje psané texty opravdu nechápete, protože žádným zaslepeným propagátorem CNG nejsem , ale zároveň ho nijak neodsuzuju, protože svoje místo na trhu má. Naopak vy jste zaslepený, když si myslíte, že budoucnost je jen v EV. Můj přístup vychází z vývoje a možností trhu, váš jen z tužeb a přání.
Kdybych tu měl psát jen to, co si představuju jako ideál, tak bych jistě taky horoval za křižáckou výpravu všech EV proti ostatním druhům paliv, ale fanatismus mi není vlastní ;)

Hyperloope jste opravdu vzacny typ novinare. Umite se ovladat, vubec nejste jesitny,umite naslouchat jinym nazorum a hlavne...hbite umite posoudit a ohodnotit osobu a vlastnosti diskutujiciho - na zklade par radku - jasne a korektne..Gratuluji..!!Nechcete delat mluvciho p.Zemana ? Bude tam misto..

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

Právě jste popsal sám sebe, gratuluji k tak brilantnímu sebezpytu ;)

PS. Nevím, jak jste přišel na to, že jsem novinář, ale v rámci ostatních vašich sdělení mě to už ani nepřekvapuje ;)

Co k tomu dodat ? ..Jste kral..korunovany.....V nejlepsim prestat.ze...

---

heros

Obrázek uživatele Hyperloop

Nemusíte dodávat vůbec nic, pakliže nechcete mít za každou cenu poslední slovo ;)

Obrázek uživatele Hyperloop

Třeba protože jsou stále oproti CNG drahé a neposkytují takový dojezd jako CNG? A protože CNG je relativně ekologické a levné palivo? Protože prodeje aut na CNG jsou řádově vyšší než EV? Protože jakákoliv podpora alternativnách druhů pohonu je vítaná? Protože LPG má prakticky po všech stránkách horší vlastnosti než CNG? Protože LPG je těžší než vzduch a nemůže parkovat v garážích? Protože LPG se dá na rozdíl CNG řezat? Protože....
Vždy se dá najít mnohem víc rozumnějších důvodů, než ulítávat na konspiračních nesmyslech ;)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Octavia CNG 400km max :-)) tolik ma i Tesla S a nabiješ si ji doma v garáži ZABABKU zdarma. Kdežto CNG si NENATANKUJEŠ, ZA NĚJ MUSÍŠ TVRDĚ PLATIT ;-)

Obrázek uživatele Hyperloop

Tak v tomhle případě bych argumentoval podobně jako Karotka - netahejte sem teď Teslu, to je auto zcela z jiné cenové kategorie.
Bavíme se tu o podpoře aut pro širokou veřejnost, tedy aut max. do milionu a v té neexistuje zatím EV, který by měl dojezd aspoň 300 km, natož 400 km ;)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

no to není jiná kategorie, když si připočteš cenu paliva co do tý Octavie narveš za 15 lůt seš hravě na 1,6Mega jako Model S v nákupu. A to ještě tankovaný CNG musí mít odpovídajíácí kvalitu, kterou ti musí někdo zařídit, jinak malaj sajrajtík v tom, zakucká se ti to trysky vhaji a dojels hochu. PROC ASI ELON NEBUDUJE PO CELYCH SPOJENYCH STATECH CNG PLNICKY CO?? Dělas mu jmenem Hyperloop leda ostudu!!

Obrázek uživatele Hyperloop

Jasně, chudák Elon, díky té ostudě, co mu dělám, za chvíli možná bude chodit kanálama ;)

Vaše stesky ohledně kvality CNG jsou sice hezké, ale úplně mimo. Dle ČOI je CNG nejkvalitnější palivo na trhu s nulovým případem nekvalitních vzorků za celou dobu testování (naopak LPG jednoznačně nejhorší).
viz: http://www.ekobonus.cz/ekologicka-doprava/auta-na-plyn/kvalita-paliv-stoupa-premiantem-je-cng
CNG se totiž už ze své povahy prakticky nedá ničím řezat, jelikož se čerpá z běžných plynových rozvodů, kde je kvalita přísně hlídaná.
Navíc je to plyn a plyn se těžko ředí jiným plynem. Neumím si moc představit, že by si někdo koupil třeba bombu NOx a začal ji pokoutně upouštět do nádrže s CNG (nemluvě o tom, že by taková bomba byla pravděpodobně dražší než celá nádrž CNG ;))

Ten váš výpočet je taky nesmysl. Jestliže Oktávka s nádrží na 15 kg CNG ujede 400 km, pak při cena 26 Kč/1 kg to vychází na necelou korunu na kilometr. I kdybych najezdil ročně 30 000 km (což je dost nadprůměr), tak za 15 let by to bylo 450 000 km (běžný řidič v průměru najede za tuhle dobu tak polovinu toho), tedy zaokrouhleně 450 000 korun při nezměněné ceně CNG. Octavia G-TEC začíná už na 434 000, tedy dohromady i s 15 letým provozem to dělá opět zaokrouhleně 900 000 korun (tedy dávám tam ještě docela velkou rezervu). Takže na 1,6 Mega nejsem nejen hravě, ale ani omylem ;)
Nehledě na to, že i tu Teslu musíte dobíjet ze sítě a za ten proud platit, protože určitě ji nebudete ze 100 % dobíjet jen na Superchargerech (průměrně majitelé Tesly dobíjí jen z 5 %), jestliže tedy nemáte vlastní elektrárnu.
Prostě při současných cenách EV a to i těch relativně masových je auto na CNG mnohem levnější volba.

A proč Elon nebuduje síť CNG? No asi proto, že jednak elektromobily jsou mnohem lepší volba a jednak CNG je stále spíš přechodná věc od ropných PHM k čisté elektřině. Nicméně to neznamená, že nemají svoje místo na trhu a že nebudou mít po určitou dobu v budoucnu větší zastoupení. Pořád lepší tu mít stovky tisíc aut na CNG než stovky tisíc dieslů.
Jako vždy apeluji na používání zdravého rozumu a neuchylovat se k fanatickým a jednostranným názorům. Elektromobily jsou jistě budoucnost, ale než se stanou opravdu masovou záležitostí, tak do té doby nechť se klidně podporuje CNG.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

ano, díky současným kontrolám plynových rozvodů je CNG zatím pod kontrolou. Ale 26Kč/kilo není garantováno. To je stará cena, předUkrajinová, kdo říká že se nezmění ;-) Takže k tomu je potřeba do nákladů CNG Oktávky zahrnout její servis a opotřebení. Nevydrží tolik jako starý oktávky ;-) Takže za těch 15 let 300.000km nezvládne, možná na 2ks motóru to vidím ;-)
NO A NA ZÁVĚR, ikdyby vyšla o párkorun levněji a to jsem opoměl ztrátu paliva ježděním na čerpačku (v dnešní době docela štreka) protože v garáži si to HYPELOOPE nenatankuješ ani náhodou, to ti oni nikdy nedovolí, pak je tu problém CO2 který produkuje. A to v počtu CELOEVROPSKÉHO VOZOVÉHO PARKU (pokud by se to rozšířilo) je další hřebík do rakve GLOBAL OTEPLOVÁNÍ, NEMLUVĚ ŽE TEN ŠMEJD 30% účinný SPALOVACÍ MOTOR CNG 60% ENERGIE Z PALIVA VYPOUŠTÍ VE FORMĚ TEPLA JAKO ZTRÁTU, TAKŽE DOSLOVA OCTAVIA CNG JE POJÍZDNÝ TOPIDLO, a to se pak rozluč se ZIMOU a SNĚHEM a připravse na úplně jiný problémy typu jestli něco vyroste na poli ;-)
MOŽNÁ nejlepší by bylo kdybys TY chodil těma kanálama a nevotravoval na diskuzích nesmyslama, někdy mě vážně lezeš na nervy :-)

Obrázek uživatele Hyperloop

Anonyme, je mi upřímně jedno, kam ti lezu ;)
A většinu tvých argumentů jsem tu už několikrát rozebíral, nemíním to dělat úplně zbytečně ještě jednou pro nějakého anonyma, který nechápe spoustu souvislostí a nevidí věci komplexně ;)
Navíc mnohé z tvých "argumentů" jsou jen domněnky, jako např. ona hypotetická výměna motoru (stejně tak bych mohl mluvit o hypotetické výměně baterií) nebo dojíždění na pumpu jen za účelem natankování - za pár let budou CNG stance tak husté, že nějaké dojíždění jen za načerpáním ztratí smysl. Nehledě na to, že si samozřejmě auto na CNG dnes pořizují především ti, co to mají blízko k nějaké plničce a ne ti, kteří k ní musí dojíždět třeba 50 km.
A k tomu globálnímu oteplování - doprava celkem se v ČR podílí na celkových emisích CO2 jen asi z 10 %. Takže zrovna v tomhle jsi šlápl u CNG hodně mimo, protože tam kromě CO2 a vody při hoření jiné emise nevznikají. Mnohem horší je to u cyklických uhlovodíků a oxidů dusíků, kde to dělá až 50 %, nicméně ty při hoření methanu nevznikají, nebo jen minimálně díky ne úplně stoprocentní čistotě CNG.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

ty mě taky hyperloude, ty mě taky :-) ja to píšu pro lidi aby věděli ;-)

Obrázek uživatele Hyperloop

Děkuji za smysluplnou reakci ;)

Hyperloope, musím vás podpořit. Někteří lidi jako je tento anonym, prostě něco doma musí hulit a musí to být sakra dobrý matroš, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, že nedokážou pochopit psaný text.
Vaše příspěvky jsou normálně a jasně napsány, zatímco jeho jsou jen výmysli chorobné mysli, která fanaticky uznává jen svůj názor, který jediný je ten správný. A když nesouhlasíš, nebo nedej bože jen trochu jinak myslíš, tak se hned vyrukuje s alegorickými představami o světlé budoucnosti lidstva.

Je jedno jestli propaguje fanaticky elektro, nebo benzín je to na škodu obou dvoum.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

hochu ten matroš se jmenuje DENODENNÍ STUDIUM - ODDĚLOVÁNÍ REALITY OD FIKCE. To je obor o kterým se vám, médii zmanipulovaným ani nesní. Měl by sis uvědomit, že pokud nezávisle nestuduješ, VÍŠ JE TO CO "ONI" CHTĚJÍ ABYS VĚDĚL :-)))))))))))))))))))))))
kcc-hho.webnode.cz/akce/koupit-elektromobil/

Obrázek uživatele Hyperloop

Díky Hobite :)

Tak tak!

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Teda, to je docela vtipný číst...
Hlavně Hyperlůpa a jemu podobný,nevím koho zajímá ty bláboly číst .
Kdyby ste si zjistili "PROČ? CNG! ", tak byste tu nesířil hovadiny!
Chyba je zde i tohoto webu, kde články sou neúplné...
CNG nemá nic společného z LPG, pouze jen z čeho oba dva principy dejchaj.
Jinak CNG má nahradit naftové motory, a tedy se hodí pro nákladní dopravu, kde sníží emisní poměr, a hlučnost + snížení velikosti a hmotnosti vozidla v konstrukci šasi a motor.
A proto se taky hojně uplatňuje oproti LPG!
Je zbytečný tu psát kraviny typu, sem moderátor komentářů hybridu, tak to vim nejlip :-) zdar!

Obrázek uživatele Hyperloop

Ferdo, když už diskutujete, tak to aspoň dělejte pořád pod stejným nickem a ne jednou jako Ferda, pak jako anonym, pak jako "Hybriů"...Ten váš rukopis je totiž velice snadno poznatelný a hned se odkopete ;)
Jinak, když vás tak čtu, tak ten matroš to musí být fakt solidní ;)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

tentokrát nejsem Hybridů, omyl ;-) Každopádně reakce o pozdrav výš zní: Nějaká náhrada dieselů lehčími motory cng ... hahaha samý keci a propagandistický blábol co ste jim sežral i s navijákem. To je uspořených pár drobných. MY POTŘEBUJE ME RADIKÁLNÍ ZMĚNU ABY SE PLANETA Z NÁS NEZESRRRRR :-) TAK JAKO TO DĚLÁ VE STÁTECH ELON S BARAKEM ... €JROSOCIALISTI SI NA POKROK JEN HRAJÍ A TAHAJ VÁS ZA VOCAS ABY UONDALI TEN MEGADLUH PŘED ROZPADEM €JROZÓNY A RUKU V RUCE PÁDEM €JRA ;-)


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobile-stationNabíječky elektromobilů CircontrolVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.