Slovníček

Hybridní automobil

Pohon hybridního vozu užívá kombinaci klasického spalovacího motoru a elektromotoru. Akceleraci vozu zajišťují oba motory současně a nadbytečná energie ze spalovacího motoru slouží k nabíjení akumulátoru. Podle okolností jízdy automobil využívá režim, který je nejvýhodnější, spotřeba je nízká zejména při pohybu ve městě.

 

Fotosyntéza

Biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního záření a tepla k syntéze energeticky bohatých organických sloučenin – cukrů z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody.

Podrobnější informace o hesle

 

Lineární spalovací motor

Lineární spalovací motor LCE (Linear Combustion Engine) - Nový typ spalovacího motoru, který nemá výstupí hřídel. Někdy zvaný také motor s volnými písty (Free Piston Engine).

 

Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol