Scania zahajuje iniciativu na posílení evropské bioekonomiky

redakce - 14 Leden 2019

Evropa naléhavě potřebuje dekarbonizovat všechna odvětví svého hospodářství a rovněž vytvořit kvalitní pracovní místa podporující trvale udržitelný růst.V odvětví dopravy a průmyslu hrají biopaliva zásadní roli při plnění  cílů dekarbonizace a trvale udržitelného růstu.

V odvětví dopravy a průmyslu hrají biopaliva zásadní roli při plnění cílů dekarbonizace a trvale udržitelného růstu.
foto: Scania

„Evropská bioekonomika může pomoci Evropě splnit cíle stanovené v Pařížské dohodě a položit základ pro nový růst,“ říká Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania.

Na konferenci v Oslu, kterou uspořádala platforma Xynteo sdružující vedoucí představitele napříč průmyslovými odvětvími, oznámil Henrik Henriksson partnerství s asociací Xynteo za účelem prozkoumání plného potenciálu biopaliv a širší bioekonomiky v Evropě.

Cílem je identifikovat bariéry, které omezují rozšiřování biopaliv, a prostřednictvím spolupráce mezi podnikateli, politickými činiteli, inovátory a občany oslabit tyto překážky a využít dostupné příležitosti. „Těší nás, že jsme partnerem společnosti Scania v tomto velmi důležitém projektu,“ uvádí Osvald Bjelland, předseda a generální ředitel asociace Xynteo.

Máme deset let na to, abychom zvrátili nepříznivý vývoj

Henrik Henriksson zmiňuje zprávu o změnách klimatu, která uvádí, že globální oteplování o 2 °C oproti původním 1,5 °C by znamenalo dvojnásobné poškození planety. „Máme deset let na to, abychom zvrátili křivku globálních emisí CO2 a zajistili, aby namísto růstu začaly klesat. To znamená, že musíme začít jednat co nejdříve,“ zdůrazňuje Henriksson.

Elektrifikace – a digitalizace – budou hrát při dekarbonizaci dopravy zásadní roli. Rychlý rozvoj elektrické infrastruktury a vozidel poháněných akumulátory může v horizontu 10–15 let nabídnout životaschopná řešení i v rámci těžké nákladní dopravy. „Avšak vzhledem k naléhavosti nemáme čas čekat deset let. Potřebujeme rychle nasadit řešení v oblasti biopaliv zajišťující dopravu bez emisí CO2, která jsou již k dispozici.“

Důvěra v biopaliva je v Evropě nízká

Nicméně i přes desetiletí vysokých očekávání, politických opatření a investic je důvěra v biopaliva v Evropě nízká. Pro překonání této nepříznivé situace musí političtí činitelé, podnikatelé, spotřebitelé a občané vytvořit novou komplexní vizi bioekonomiky jako celku. Nyní je čas na nový přístup a tato iniciativa posílí potenciál vysoce kvalitního udržitelného růstu a dekarbonizace.

Společnost Scania již nabízí široký sortiment vozidel určených pro použití s komerčně dostupnými biopalivy, která mohou přinést až 90% snížení emisí uhlíku. „Vidím velký potenciál pro Evropu i pro zbytek světa. Ve Švédsku již obnovitelná paliva tvoří pětinu z celkového objemu paliv využívaných v rámci těžké nákladní dopravy,“ říká Henriksson.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

"která mohou přinést až 90% snížení emisí uhlíku."
Prosím, v jaké formě je ten emitovaný uhlík? grafit nebo diamant?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Dekarbonizovat co to je za výraz?
Lingvisticky to znamená odstranění veškerého uhlíku.
Prakticky se tím označuje vyčištění motoru od organických sloučenin uhlíku.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Uvidíme...cesta do pekel je dlážděna,těmi nejlepšími úmysly.


Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol