Nízkoemisní zóny v ČR - šlo by to lépe

Jan Horčík - 22 Únor 2013

Na začátku února byl schválen prováděcí předpis umožňující městům a obcím v ČR zřídit tzv. nízkoemisní zóny. Jde o model inspirovaný Německem. Zástupci Asociace pro podporu využití zemního plynu a biometanu v dopravě (dále jen NGVA) v něm ale vidí nedostatky.auto výfuk

Nízkoemisní zóny by měly pomoci těm městům, které jsou nejvíce zatížení znečištěním ovzduší nejen z dopravy
foto: wikipedia, User:Steevven1, licence CC-BY-2.5 Generic

Rozdíl mezi německým a českým modelem je podle zástupců NGVA zásadní. Tvrdí, že nutnost existence objízdné trasy a další podmínky vyhlášení těchto zón podle Zákona o ochraně ovzduší nedovolí všem městům a obcím zlepšit vzduch znečištěný dopravou.

Na začátku února bylo schváleno Nařízení o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.

Jedná se tedy o prováděcí předpis, podle kterého mohou města a obce vydávat podle individuálního uvážení obecně platné vyhlášky zřizující tzv. , a to buď na celém území anebo jen části.

Vjezd do vyznačených oblastí pak budou povolovat příslušné emisní plakety rozlišené podle barev a nalepené na vnitřní straně předního okna. Zelenou plaketu pak dostanou i např. vozy na zemní plyn. Auta na zemní plyn totiž téměř neprodukují nebezpečné prachové částice.

Jsme rádi, že ekologická auta, mezi která auta na zemní plyn () bezpochyby patří, budou moci se zelenou plaketou vjet všude. Naši motoristé konečně získají viditelnou výhodu,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

„Zároveň si ale myslím, že model Německa, kde se tyto nízkoemisní zóny uplatňují již roky, nebyl zásadně dodržen,“ dodává Prokopec.

„Hlavní problém vidím v tom, že podle Zákona o ochraně ovzduší lze nízkoemisní zóny zavést pouze ve zvláště chráněných územích, na lázeňských místech a tam kde došlo k překročení určených imisních limitů, ale zároveň tam vždy musí být objízdná trasa,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

Pokud vyhlášku zastupitelstva města a obcí schválí, musí dodržet lhůtu jednoho roku, než vyhláška vstoupí v platnost „Prvních nízkoemisních zón se tedy můžeme dočkat až v únoru příštího roku,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář

Nabíječky elektromobilů CircontrolAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil