Chystá se další kolo dotací na elektromobily pro firmy, Škoda CitigoE iV je příliš levná

Ing. Petr Novotný - 05 Listopad 2019

Na začátek roku 2020, konkrétně na 6. ledna, je plánované otevření v pořadí již 5. výzvy na podporu elektromobility v podnikatelském sektoru.auto elektromobil Škoda CitigoE iV

Vypadá to, že v novém kole firemních dotací nepůjde podat žádost například na 1 vozidlo Škoda Citigo e-iV, protože na to je možné získat dotaci jen přibližně 125 tis. Kč. Aby byla splněna minimální výše dotace, je nutné požádat alespoň o 2 Škody Citigo e-iV a k tomu například o wallbox.
foto: Škoda

Finální podoba výzvy zatím není známá a do jejího schválení na monitorovacím výboru OP PIK 8.11.2019 může ještě dojít k nějakým změnám. Podívejme se však na to, jakých podmínek bychom se mohli dočkat a o čem se během přípravy výzvy diskutuje.

Hned v úvodu je nutné zmínit jednu čerstvou novinku, která zásadním způsobem zjednoduší, zlevní a urychlí proces vyřízení dotace projektům, které se týkají pořízení 1 až 2 elektromobilů.

Nově není nutné organizovat pro nákupy do hodnoty 2 mil. Kč bez DPH výběrové řízení a elektromobil je možné po provedení průzkumu trhu pořídit napřímo od vybraného dodavatele.

Po podání žádosti o dotaci, tak stačí obeslat e-mailem několik prodejců s dotazem na cenu a vybrat si nejvýhodnější nabídku požadovaného elektromobilu. Výběrové řízení je však nadále nutné dělat pro nákupy, které hranici 2 mil. Kč překročí.

Změna míry dotace a zjednodušení jejího výpočtu

Doposud byla dotace vypočítávána tzv. rozdílovou metodou a předmětem podpory byl pouze rozdíl mezi cenou elektromobilu a cenou obdobného automobilu se spalovacím motorem.

Dotace tak ve skutečnosti vycházela maximálně na 33,75 % pro malé podniky, pokud se jednalo o elektromobil s cenou do 1 milionu Kč. Tato praxe by se mohla v následující výzvě změnit, což by bylo umožněno zařazením dotace pod jiný režim veřejné podpory, tzv. režim de minimis.

Podpora by tak nově mohla být 30 % pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), 25 % pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) a 20 % pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců), a vypočítá se z ceny elektromobilu.

Měla by se zvýšit i hranice pro výpočet uznatelných nákladů z 1 mil. Kč v minulé výzvě na 1,25 mil. Kč v aktuální výzvě. V praxi to znamená, že žadatel se zájmem například o Tesla Model 3 v ceně 1,2 mil. Kč bez DPH na ni může získat dotaci (30 %) 360 tis. Kč v případě, že je malým podnikem, (25 %) 300 tis. Kč v případě středního podniku a (20 %) 240 tis. Kč, pokud se jedná o velký podnik.

Nutno dodat, že v režimu de minimis může každý subjekt žádat pouze do výše dotace 200 tis. € za období posledních 3 let. Kdo má tento limit jinými dotacemi již vyčerpaný, bude mít v této výzvě smůlu.

Minimální dotace od 250 tis. Kč

Jelikož je administrace každé žádosti o dotaci poměrně náročným administrativním úkolem, přistoupil poskytovatel dotace k navýšení minimální výše dotace, o kterou je možné žádat na 250 tis. Kč.

V praxi to znamená, že nepůjde podat žádost například na 1 vozidlo Škoda Citigo e-iV, protože na to je možné získat dotaci jen přibližně 125 tis. Kč.

Aby byla splněna minimální výše dotace, je nutné požádat alespoň o 2 Škody Citigo e-iV a k tomu například o wallbox. U ostatních v současnosti nejprodávanějších elektromobilů by problém s překročením minimální výše dotace být neměl.

Dotace i pro elektrické motorky a skútry

Nově by mělo být možné žádat o dotaci i na jednostopá vozidla. Vzhledem k existenci minimální výše dotace však budou podpořitelné pouze projekty na více jednostopých vozidel v rámci jedné žádosti, které v součtu dají dotaci převyšující 250 tis. Kč.

Bonifikace pro vozidla mimo M1

Poskytovatel dotace by rád viděl více projektů pořízení užitkových elektromobilů kategorie N. Je proto pravděpodobné, že dojde k dotační bonifikaci pořízení vozidel mimo kategorii M1 (osobní vozidla).

Bonifikace by měla spočívat v navýšení míry dotace o 10 procentních bodů, tedy na 40 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky na vozy kategorií N a L. Na vozy kategorie N a L se nebude vztahovat strop pro cenu elektromobilu na 1,25 mil. Kč

Nabíjecí stanice již jen s nižší mírou dotace

Pokud dojde ke změně režimu veřejné podpory pro elektromobily na de minimis, dotkne se to i nabíjecích stanic. Na ty se již nebude stahovat vysoká míra dotace až 75 %, ale míra dotace se sjednotí s elektromobily na hladinách 30 %, 25 % a 20 % pro malý, střední a velký podnik v případě vozidel skupiny M1, pro ostatní kategorie vozidel 40 %, 35 % nebo 30 %.

Alokace bude pravděpodobně jen 50 mil. Kč

Alokaci výzvy ovlivní poměrně vysoká úmrtnost projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií z předchozích výzev. Poskytovatel dotace tak hodlá přijímat žádosti i určitou dobu po vyčerpání stanovené alokace, protože dodatečné úspěšné žádosti, na které se však nedostala alokace, může zařadit do tzv. zásobníku projektů a uspokojit je z prostředků nevyčerpaných žadateli předchozích výzev.

Dosažitelná minimální hranice 60 bodů

Minimální potřebný počet 60 bodů pro schválení dotace by mělo být možné získat standardním projektem – tedy pořízením 1 elektromobilu kategorie M1 bez vyřazení starého automobilu a bez pořízení nabíjecí stanice. Výrazná bonifikace bude za vyřazení vozidla se spalovacím motorem.

Základní podmínky zůstávají stejné

I nadále platí, že místo realizace musí ležet mimo území hl. města Prahy, žadatel o dotaci musí působit v některém z podporovaných odvětví – stále nebude podporován například cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby, finanční a právní poradenství apod.

Žadatel o dotaci musí prokázat alespoň 2 letou historii podnikání a musí prokázat dostatečnou bonitu. Doba udržitelnosti je pro malé a střední podniky 3 roky, pro velké 5 let. I pro tuto výzvu bude nutné mít na elektromobilu polep s informacemi o projektu ve formátu A6 a o projektu informovat na svém webu či článkem v tisku.

Žadatelé z řad právnických osob by si měli co nejdříve zařídit registraci v evidenci skutečných majitelů, pokud tak ještě neučinili. Tuto povinnost již nyní mají bez ohledu na dotace, a pokud ji nebudou mít splněnou před podáním žádosti o dotaci – nestačí jen podat žádost, musí dojít k samotné registraci, což může trvat běžně i měsíc – bude jejich žádost nekompromisně vyřazena na formální kontrole. Potenciální žadatelé o dotaci, kteří tuto povinnost zatím nemají splněnou, mají nyní ideální čas na to, registraci provést.

Nastíněné podmínky vychází z jednání pracovní skupiny k nastavení nové výzvy a je možné, že se budou od definitivně schválené výzvy ještě v něčem odlišovat. Jakmile bude znění výzvy schválené a zveřejněné, přineseme aktualizaci poskytnutých informací.

O autorovi:

Ing. Petr Novotný pracuje ve společnosti RENARDS dotační, jejíž hlavní činností je administrace dotací z evropských fondů. Ve společnosti RENARDS má na starosti dotační projekty spadající do oblasti moderní energetiky, kam patří úspory energie, obnovitelné zdroje energie, akumulace energie, elektromobilita a smart grids. Moderní energetika a elektromobilita patří i mezi jeho velké koníčky.

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář
Obrázek uživatele Marek_

Absolutně zbytečný mezičlánek - společnosti, jejichž činností je "administrace dotací z evropských fondů". To je akorát tak černá díra, kde mizí velká část peněz těch subjektů, co žádají dotaci. Podstatně se tím zhoršuje bilance dotace.

Tyto společnosti by vůbec nemusely být, jejich činnost je poptávána jenom proto, že úředník vymyslel složitý proces a nejednoznačná pravidla. Člověk se to nechce učit, protože je to zbytečná zátěž a potřebuje to akorát tak jednou. Pak na další "výzvu" jsou zas pravidla jiná. Takto se z těch dotací nemalá část uleje "kamarádům" z dotačních agentur (pijavic).

Přitom by stačilo, když už teda musí být dotace, jednoduše odečíst třeba 100 tisíc hned v salonu, jak to mají Němci. Nevím, kolik s tím oni mají administrativy, ale pochybuji, že živí takovéto různé parazity jako u nás :-(

---

Lexus GS 450h Premium

Proč tak složitě - odečíst v salonu cenu. Stačí dvě sazby DPH a je to. Všechna ostatní zvýhodnění jsou cílené manipulování trhem a zvýhodňování určité skupiny obyvatel/právnických subjektů...

---
Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

ČEZký srandotace jsou furt jen výsměchová sračka a lidi fetují vesele dál ;) PS : Výzvu podepsalo přes 11 tisíc akademiků ze 153 zemí světa

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/uvrhli-jsme-zemi-do-stavu-klimaticke-nouze-varuji-vedci-40302460

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42

Co je 11 tis vedcu proti Jenjovym 500? Kapka v mori ;-)

Text pod prcni foto mi evokoval ftip z min.tisicileti: v elektre.. mate barevny tv? Ne! Tak mi dejte 2 cernobílý.
Co se furt tou sqelou administrativou cilí? Bezny selsky rozum si krk ukrouti jako tenisivej rozhodci!

---

Elektronům Zdar!
Nyní Leaf40 dojezd dostačující při rychlosti 25tkm/rok (již pětkrát jsem nabil do plna během 40+tkm).

Obrázek uživatele Kuk

Správný titulek je
"Chystá se další kolo dotací pro zprostředkovatelské firmy"

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Tak hlavně aby se napakovaly firmy, co dotace vypapírují. To je přece hlavní úkol dotací, ne? Kdepak podpořit prodej elektromobilů, to je nesmysl, na to ty peníze jít nemají.
Až bude dotace typu "na každý elektromobil dostane zákazník rovnou u prodejce slevu 200, 300 nebo 400 tisíc podle kategorie vozidla", pak to vnímám jako smysluplnou dotaci.

---

2015: Renault Twizy 2013 (prodán 2016) | 2016: Citroen C-Zero 2012
2018: Nissan Leaf Acenta 24kWh 2014 (prodán 9/2020) | 2019: Elektrokoloběžka Xiaomi Scooter, sekačka Güde 40 V/2.5 Ah | 2020: FVE 2.4 kWp, Hyundai Ioniq electric 28 kWh

To by to musel zaplatit stát ze svého. Teď je takhle administrativně na houby, protože je to naroubované na EU dotace (které jsou primárně vymyšlené pro trochu jiné projekty)

Dotace na auta jsou zlo. Akorát se napakují zprostředkovatelé a je s tím spoustu papírování. Kdyby raději udělali něco s cenami na dobíječkách. Doma se může dobíjet za 3 Kč/kWh, tak proč se musí na dobíječkách platit tolik?

VW se při příležitosti otevření továrny na ID vyslovil pro zavedení uhlíkové daně.

A snad se tomu nedivíš?
VW přehodil výhybku na EV a Angela mu půjde na ruku...

Dokud to neděláme my, je to zlo. Jakmile se do toho pustíme, je to boží zboží.

Obrázek uživatele Helle

Proč něco dělat složitě, když by to šlo úplně jednoduše. Ale co by potom ty desetisíce státních úředníků dělaly. Musí si neustále pro sebe vymýšlet práci. Toto je zářný příklad.

Obrázek uživatele M.Krupka

Pamatujete seriál Návštěvníci natočený roku 1983, díl 2.Výprava do minula. Z roku budoucího a pohledem z budoucnosti do minulosti a slovy herce Josefa Dvořáka.
"Chtějí práci, cožpak jí na světě bylo málo?"

O 36let později v roce 2019 pohledem z budoucnosti a filmové minulosti bych jen opravil konec té věty.
"Chtějí práci, cožpak jí je na světě dnes málo?"

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e283350950590003

Lada Niva autonomní řízení. Jak hodně se k tomu dnes Tesla přibližuje. :-)

přesně. V článku je var A).
Var B) je poskytnout dotaci např. 30% z ceny EV bez DPH a vyplnění formuláře s doložením vlastnictví a odpovídajících dokladů o nákupu.
To by ale asi nikdo nepotřeboval specialistu na vyřizování dotací s detailní znalostí dotačního programu, který si za vyřízení dotace vezme 30-50tis Kč...
I když vlastně při jednoduché var B) by úředník následně vymyslel (za finanční podpory lobisty) takový formulář, který by běžný smrtelník stejně sám nevyplnil... :)

---

cca 240tis km na elektřinu - www.qauto.cz

Obrázek uživatele Radovan

Kdyby jen běžný smrtelník, on s tím má problém i poradce. A když už si myslí, jaký je king, tak byrokrad a politruk změní pravidla za chodu. A když překoná i tohle, tak ještě je tu kontrolní byrokrad na tříletou udržitelnost projektu, kdy se změní jednoduše metodika kontroly a je po ftákách. Naval dotaci zpátky a 100% penále k tomu a hlavně neremcej, daňový poplatníku. Pár takových příkladů jsem bohužel viděl. Vítejte v bolševickém bordelstánu.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 91 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 42 tis. km (56 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zapomněl jste ješte na drobnost, pokud chcete splnit stále měnící se pravidla a pošlete v dobré víře dotaz na poskytovatele, kde potřebujete odpověď jde nejde nebo ano ne, tak dostanete v nejlepším případě mělo by být.... nebo nejčastěji, je to jen můj názor, který nemůžete brát v žádném případě za bernou minci...ale...

A majstrštik státu jsou potom dotační programy, kde je x tá verze pravidel a jsou situace kdy ve verzi 1 - 3 něco jde, pak to od 4 -8 nejde a pak to zase jde...a vždy se musíte chovat dle platné verze pravidel...

---

e-stationNabíječky elektromobilů CircontrolVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil