Bridgestone chce více podporovat trvale udržitelnou produkci přírodního kaučuku

redakce - 11 Březen 2016

Bridgestone, jeden z největších výrobců pneumatik na světě. pracuje na odpovědném přístupu k životnímu prostředí – včetně aktivní ochrany přírodních pralesů.auto přírodní kaučuk

Z kaučukovníku vytéká latexové mléko které se sbírá na plantážích a používá se k výrobě kvalitní měkké gumy.
foto: Bridgestone

TISKOVÁ ZPRÁVA

Bridgestone Singapore PTE LTD. (singapurská dceřiná společnost společnosti Bridgestone) se jako zástupce globálního koncernu Bridgestone Group dobrovolně přihlásila k podpoře a dodržování celosvětových směrnic pro zodpovědné získávání přírodního kaučuku.

Bridgestone Group se podepsáním své deklarace také zavazuje k aktivní účasti v pilotní fázi projektu SNR-i (Sustainable Natural Rubber initiative), zaměřeného na trvale udržitelné získávání přírodního kaučuku – a tím činí důležité kroky k naplňování kritérií, která definují trvale udržitelný dodavatelský řetězec.

Program SNR-i, založený mezivládní organizací IRSG (International Rubber Study Group), jejímiž členy jsou globální výrobci i odběratelé kaučuku, včetně společnosti Bridgestone, si klade za cíl vytvořit kritéria, která vytvoří rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými aspekty, aby byla zajištěna v globálním měřítku trvale udržitelná produkce přírodního kaučuku, z níž budou mít prospěch všechny průmyslové subjekty. SNR-i konkrétně usiluje o:

  • podporu zvyšování produktivity plantáží produkujících přírodní kaučuk. 
  • zvyšování kvality přírodního kaučuku. 
  • podporu trvale udržitelného pěstování lesů prostřednictvím ochrany/zachování chráněných oblastí. 
  • předvádění vhodného hospodaření s vodou.
  • projevování nejvyššího respektu v oblasti lidských práv a pracovního práva.

Odborníci očekávají růst poptávky po pneumatikách v důsledku růstu globálního počtu obyvatel a další motorizace. V souladu s tím se očekává, že poroste také spotřeba přírodního kaučuku.

Vytvoření trvale udržitelného dodavatelského řetězce pro zásobování přírodním kaučukem v globálním měřítku je proto naléhavým požadavkem.

Bridgestone je největším výrobcem pneumatik a kaučuku na světě a je si vědom obrovského vlivu svých podnikatelských aktivit na společnost. Bridgestone používá mnoho osvědčených metod a akceptovaných průmyslových standardů.

Společnost přistupuje k ochraně životního prostředí zodpovědně – včetně aktivní ochrany přírodních lesů. Bridgestone také respektuje veškerá lidská práva a snaží se podporovat komunity, v nichž působí.

Společnost Bridgestone očekává, že ze stejných principů vychází také jednání jejích partnerů a dodavatelů v oblasti produkce přírodního kaučuku.

Základní postoje společnosti k získávání surovin jsou veřejně dostupné na internetu, ale hlavní aspekty se týkají potřeby otevřeného a férového získávání surovin, vylepšování kvality, nákladů a dodávek, pokroku v ekologickém získávání surovin; dodržování zákonů, etiky a bezpečnosti; a aplikace směrnic v celém dodavatelském řetězci.

V souladu s tím jsou největší globální dodavatelé a obchodní a distribuční partneři společnosti Bridgestone pravidelně podrobováni auditům s vlastním hodnocením. Dodavatelský řetězec přírodního kaučuku je velmi rozsáhlý, komplexní a často roztříštěný.

Aktivní účast v projektu SNR-i proto umožňuje společnosti Bridgestone oslovit širší vrstvy zainteresovaných subjektů a podobně smýšlejících organizací ve snaze o realizaci dlouhodobé vize 100% trvale udržitelných materiálů.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář

Bridgestone sponzoruje starej slavnej australskej Solar race, ale za celejch těch 35 let co to existuje jsem neviděl jednu jedinnou zmínku o nějaké inovaci či přínosu toho jinak skvělého klání!
www.worldsolarchallenge.org :(

Jenom aby to nebylo jako s palmovým olejem. Na jednu stranu firmy hlásají, jak se nezasazují o ekologii a že nebudou likvidovat pralesy a ve skutečnosti kácí a vypalují v klidu dále.... :-(

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Bridgestone Singapore PTE LTD????
v singapuru a něco ekologickýho?
to su zvědav kolik dostanou pokutu
:) :)


Nabíječky elektromobilů CircontrolAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil