Autosalon Paříž: Renault představuje EZ-PRO, robotický vůz pro dodávky zboží ve městě

Jan Horčík - 01 Říjen 2018

Stále narůstající poptávka po přepravě zboží ve městech jde ruku v ruce se stoupajícími regulacemi emisí. Z toho důvodu se po Daimleru a jeho vizi budoucnosti městské dopravy pustil do podobného projektu i Renault.Ve světě, kde dochází k rychlé urbanizaci, bude do roku 2030 žít ve městech více než 70 % populace. Otevírá se nová etapa v oblasti přepravy zboží – rychlost, pružnost a spolehlivost –, což jsou hlavní charakteristiky, které spotřebitelé v současné době, kdy prudce vzrůstá počet nákupů přes internet, očekávají.

Ve světě, kde dochází k rychlé urbanizaci, bude do roku 2030 žít ve městech více než 70 % populace. Otevírá se nová etapa v oblasti přepravy zboží – rychlost, pružnost a spolehlivost –, což jsou hlavní charakteristiky, které spotřebitelé v současné době, kdy prudce vzrůstá počet nákupů přes internet, očekávají.
foto: Renault

Renault EZ-PRO je koncept robotického vozu pro dodávky zboží ve městě „na poslední míli“, který zahrnuje asistenta, a to ve scénáři, který si zachovává lidskou účast. EZ-PRO je součástí série konceptů robotických vozů Renault zaměřených na služby městské a sdílené mobility.

Koncept Renault EZ-PRO je založen na platformě na míru navržené nejen pro specialisty v oblasti dodávkových služeb a logistiky na „poslední míli“, ale také pro obchodníky a koncové zákazníky. Tento futuristický koncept se skládá z autonomního „pod leaderu“ a z jednoho nebo více různých autonomních robotických „podů“ přizpůsobitelných široké škále použití a formátů.

EZ-PRO má lidského asistenta, který sleduje jak dodávku zboží a služeb, tak i vozový park autonomních robotických „podů“, které ho doprovází. Tento jedinečný projekt robotických vozů, který nemá ve světě obdoby, ukazuje, že skupina Renault věří, že člověk bude ještě dlouho hrát ústřední úlohu v oblasti přepravních služeb.

Oficiální představení EZ-PRO na IAA v Hannoveru

Díky EZ-PRO budou mít koncoví uživatelé možnost přesného výběru, kam, kdy a jak jim bude zboží dodáno, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nákladový prostor, regály a jednotlivé režimy dodání nabízené u EZ-PRO jsou přizpůsobené široké škále přepravovaných balíků.

Renault EZ-PRO, který může být současně využíván několika různými prodejci, tak například zajišťuje trasy dodávek nákupů maloobchodním zákazníkům. Může doručit zákaznici nákup uskutečněný na dálku v supermarketu a přidat k tomu její objednávku u řezníka a týdeníky.

V této konfiguraci finální logistiku zajišťuje právě asistent, který předá zákazníkům zboží do vlastních rukou. Zákazníci tak nemusí nosit případné těžké krabice s nákupem (balíky vod atd.)

EZ-PRO podporuje inteligentní města zítřka tím, že přispívá ke snižování provozu a znečištění. Design „podů“ byl navržen tak, aby minimalizoval vizuální stopu a napomáhal k jejich integraci do městského prostředí.

Renault EZ-PRO v konvoji.

Renault EZ-PRO v konvoji.
foto: Renault

Renault EZ-PRO představuje sdílené řešení. Konvoj „podů“ vycházejících z téhož „hubu“ a řízený týmž operátorem, který může přepravovat různé druhy nákladů a zbož; každý z „podů“ má svého hlavního partnera, svůj koncept, své zákazníky a své místo dodání. Podobně jeden „pod“ může provádět jednu sérii dodávek pro internetový obchod a jinou sérii pro jiný obchod.

„Pody“ mohou být také dočasně pronajímány jejich vlastníkem s jednou platformou podle konfigurace a zjištěných potřeb dodávky. Tyto sdílené scénáře přispívají k maximalizaci produktivity „podů“ a snižují náklady dodávky.

tisková zpráfa
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ke značkám EL:

Účinnost této změny - přesně - Zákon č. 193/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony -
je až od 1. 4. 2019. Teprve poté lze požádat o tyto značky.

Platí toto:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2018, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 40 odst. 6, které nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

A ustanovení o značkách jsou právě bod 11 až 16.

Opět text budoucí změny:

11. Na konci nadpisu § 7b se doplňují slova „a registrační značka elektrického vozidla“.

12. V § 7b odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a není zaměnitelná s registrační značkou podle odstavce 6“.

13. V § 7b se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6)Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1.výlučně, nebo
2.v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

(7)Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

14. V § 7b odst. 8 se za slova „registrační značky na přání“ vkládají slova „a registrační značky elektrického vozidla“ a za slova „registrační značkou na přání“ se vkládají slova „a registrační značkou elektrického vozidla“.

15. V § 7d odst. 1 písm. b) se slova „nebo registrační značkou na přání“ zrušují.

16. V § 7e odst․ 3 se slova „o přidělení registrační značky na přání, postupuje“ zrušují a za slova „podle § 7b“ se doplňují slova „ , postupuje se přiměřeně podle něj“.

Takže proč to dělat jednoduše, když to jde takhle složitě.
To jsem zvědav, jak budou 1. dubna stát ve frontě žadatelé o tuto značku. Úředník se podívá a řekne "Apríl!!!".

Obrázek uživatele Kuk

off

Všude samí podvodníci!

SubaruGate!

Subaru se přiznává: Naši pracovníci zkreslovali výsledky při testování brzd
https://www.autorevue.cz/subaru-se-priznava-nasi-pracovnici-zkreslovali-vysledky-pri-testovani-brzd

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Kuk

off

Nissangate!

Nissan přiznal že taky podváděl s emisema!

https://www.novinky.cz/auto/484486-nissan-oficialne-priznal-podvody-pri-testech-nejen-emisi.html

"Když to nevyjde, zapiš jinou hodnotu..." ://

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Kuk

off

Hybridgate???
Audi podvádí už i s emisema u nových hybridů! To jsou fakt magoři.

Audi údajně podvádělo s emisemi při homologaci hybridních aut
https://www.novinky.cz/auto/484794-audi-udajne-podvadelo-s-emisemi-pri-homologaci-hybridnich-aut.html

"Jak mělo k podvodům u plug-in (PHEV) automobilů docházet? Během homologací měly baterie na testovaných vozidlech údajně vyšší napětí, než kolik výrobce deklaroval. Díky tomu se ulevilo spalovací jednotce a výsledkem byla nižší spotřeba paliva"

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

A pak se někdo diví, že vypadáme jak Tesla fanatici, když si jako jediná automobilka zažádá o snížení EPA dojezdu, aby více odpovídal realitě.
Začalo do dieslama, vyšší laťku nasadilo Audi s hybridama a VolksWagen to dotáhne do dokonalosti, až bude přikrášlovat dojezdy a tutlat podvod s emisema do tý doby, než zemře první stovka lidí na otravu oxidem uhelnatým, když si zapomenou v garáži vypnout motor svého I.D, Hyundai si tu na Hybridu platí lidi, aby mu psali oslavný básně, Nissan se po jedný delší jízdě přehřeje a nedobíjí, za 15 minut na 80 % se zato dobíjí neexistující Porsche na neexistujících nabíječkách, Jaguar alespoň existuje - s velkou slávou dodal již 300 kusů pro celý svět, což je asi zhruba o 300 víc, než dodala Škoda, V Mercedesu u EQC koukaj na díru od palivový nádrže a řikaj si "Co jsme to asi zapomněli tentokrát" (narážka na neexistující rychlonabíjení B electric a fejkový výfuky).
Ale to všechno je úplný prd proti Tesle. Co mi je platný 5* hodnocení bezpečnosti ve všech kategoriích i podkategoriích, když při nehodě sice vyváznu bez jediného škrábance, ale ta ostuda, když bude pak na Nově ve zprávách vidět ta o půl milimetru větší mezera na levé straně než na pravé, to se můžu jít rovnou zastřelit.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tohleto všechno je mi u pr.... Co mi vadí víc jsou moji sousedé, kteří ráno startují svoje dieselpopelnice a při škrábání nazmrzlých oken zamoří půlku ulice smradem a hlukem.
Já chci dýchat čistý vzduch a mít alespoň ráno chvilku ticho!
Když přijedu domů o půlnoci neruším nikoho ani smradem ani hlukem.
Když vidím ceny benzínu na D1 a u stejného provozovatele ceny benzínu na D6, tak si říkám, že je něco shnilého ve státě dánském. Na D1 je 100x větší množství zákazníků a o mnoho procent vyšší cena. Proč?? Kartelová dohoda? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je tu nač? Okrádají nás o peníze za benzín a všichni to víme a nic s tím nechceme dělat?
Jsme opravdu tak hloupí, že si za naše peníze chceme otrávit vlastní vzduch?
Výfuk u auta a komín u domu patří do minulosti.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

házej jim na dvorek před ty dízlpopelnice ráno dřív než začnou škrabat čerstvý hovna, to na ty čezký prasata zabírá ;)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

komín u domu je pro strýčka Příhodu. Takzvaně jistota je kulomet. Lépe být připraven než překvapen. Zas tak moc peněz nestojí.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

V tom tvém ptačím mozečku ti ani nedojde, že ten smrdutý diesel vozí materiál Tesle do továrny, aby z něko mohla vyrobit to tvoje voňavé vozítko.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nepsal jsem nic o Tesle ani o zásobování továrny. Já bydlím v české kotlině a tady se těží uhlí, které tu spalíme a část té energii z ní vyrobené vyvezeme. Dovezeme ropu tu zde pomocí té energie rafinujeme na naftu a benzín a opět si to ve městech spalíme.
Mimochodem já bydlím 2km vzdušnou čarou od šachty, kde se stále těží tak občas dýchám i ten prach z uhlí.
Tento stav mi nepřijde úplně normální. Tobě ano?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Teda nez zit vedle idiota jako jsi ty, to radsi budu chvili cuchat ten diesel nez si soused oskrabe auto.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak čucaj. Potom zistíš, kto je vlastne idiot :)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

+1

A vybijely se na nizsi napeti. Tim se prodlouzil testovany dojezd, ale baterka se nicila. Jsou to prachsprosty podvodnici. A do phev davaji takovou baterku aby umoznila dojezd 50km a tim byla v dotacnim programu. Vic ani metr.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

OT: Registrační značky pro elektromobil

Od 1.řijna platí novela kde už je zakotvena možnost bezplatně požádat o reg. značku pro elektromobil, vodíkomobil, nebo hybrid.

Nemáte někdo nějaké info? Slyšel jsem ,že se budou dávat od dubna, ale výhody jako jízda bezplatně po dálnicích nevím.

Já jen že bych v lednu nekupoval známku do dubna se to dá vydržet.

Otázka na kolegy s elektromobilem, dáte si tu značku dobrovolně na auto i když využijete jen málo výhod? Myslím tím jako riziko nějaké šikany,nebo zlomyslnosti ostatních občanů? Spousta lidí dnes nepozná elektromobil,ani o nich neví,ale vpřípadě značky EL123456 je to jasné.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ano mám info. Bohužel EL značka se bude vydávat až od 1.4.2019 neb v přechodných ustanoveních je posunuta účinnost až ke zmíněnému datu.
Ano dám si tam značku EL furt lepší než značka "A". Bo ja nesu z Cajzlstánu. Ale zas tolik abych při přepisu dával za novou značku 800 či kolik tak za to mi to nestálo. Ani kačku Kalouskovi. Jo a níže se ptají na poplatek - osvobození je novelou zavedeno do přílohy zák. 634/2004 (sazebník) Položka 26 část "osvobození" bod č.5

Chápu to správně že kdybych si šel pro značky až po víkendu tak jsem ušetřil 800,- ? (samožřejmě myslím pro tu EL...)

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

800,- neušetříte... ,bude se platit stále.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

a na to jsi přišel jak?

Tak pak mi tohle nedává smysl:

5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g)
této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je
současně přidělena registrační značka elektrického
vozidla.“.
+++
a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Vozidlo s motorem a čtyřmi koly platí 800,- Kč

Kolega výše to také píše...

Však "Od poplatku podle písmene a)...jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického
vozidla.“

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Pokud vozidlo již RZ má (provádíte převod) tak není "současně přidělena registrační značka"...pokud tedy o výměnu nepožádáte, za což se platí myslím 200,-Kč/ks.
U nového bych to chápal jak uvádíte. nečetl jsem to ale podrobně.
Byl v tom bordel, je a bude. Jako příklad uvedu, že když jsem v 7/2017 registroval MiEVa, tak mi bylo řečeno, že se za převod EV 800,- neplatí. Když jsem přihlašoval 5/2018 IONIQa, tak na stejném úřadě (Domažlice) 800,- chtěli a když jsme společně v Písku převáděli MiEVa, tak také.

Při přihlašování Kangoo po mě poplatek nechtěli. Že prý EV jsou osvobozeny.

---

Renault Kangoo II, kat.N1, 22kWh, výkon 44kW, r.v.2012, jen 1-f 3,6kW

Kdy to bylo (měsíc/rok) ?

Vrchlabí 07/2018

---

Renault Kangoo II, kat.N1, 22kWh, výkon 44kW, r.v.2012, jen 1-f 3,6kW

800,- neušetříte... ,bude se platit stále.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

důvod?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ušetřil bys 800kč. Je to hrozná částka, na tvým místě bych rovnou skočil z mostu.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Kalouskovi ani o kačku víc než je nezbytně nutné.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

v rádiu jsem slyšel že fyzicky se budou vydávat od Dubna tak nevím, možná by nám mohla redakce o tom zjistit.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ano je tomu tak. Stačí si přečíst zákon 56/2001 § 7b ideální je pro mne na zakonyprolidi v cz kde si lze porovnat i budoucí text. (vpravo ikonka porovnání znění) výsledek by snad mohl být zakonyprolidi.cz/cs/2001-56/zneni-20181001?porov=20190401&porovmin=1#cast2

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Rád bych věřil, že úřady nerozlišují pojem bezplatně požádat, bezplatně vydat a správní poplatek. Máte někde odkaz schválenou na novelu zákona??

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38493

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Díky za odkaz.

„(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provo-
zovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze
k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvo-
řenou velkými písmeny „EL“ následovanými kom-
binací velkých písmen latinské abecedy a arabských
číslic (dále jen „registrační značka elektrického vo-
zidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako pa-
livo elektrickou energii nebo vodík

(7) Žádost o přidělení registrační značky elek-
trického vozidla k silničnímu vozidlu, které není za-
psané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve
spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do
registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou re-
gistrační značkou elektrického vozidla vydá obecní
úřad obce s rozšířenou působností žadateli do
15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabu-
lek s přidělenou registrační značkou elektrického vo-
zidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností tabulky s přidělenou registrační
značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.“

Až úplně na konci.

5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g)
této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je
současně přidělena registrační značka elektrického
vozidla.“.

Chápu-li to správně, jedná se o značku na přání bez poplatku.
Výhody v tuto chvilku jsou nula.
Tak to někdo vyzkoušejte a dejte vědět. :-) Celý zákon se mi číst a studovat fakt nechce.

Ad značka na přání... vypadá to tak.
Jen jsem si nevšiml kde je ta část s "5000,- za tabulku"...

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

příloha zák. 634/2004 (sazebník) Položka 26 odst. d)

ČÁST II
Položka 26
a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3 Kč 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200
za každou tabulku

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel Kč 50
za každou změnu

p.s. ten bod c) jsem neplatil, kdy se platí ?

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele M.Krupka

Ztráta a krádež RZ.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Já jsem to tak pochopil, že poplatky jsou nula a výhody zatím také.

Ale díky této značce si Vás "příslušník" zařadí jako uživatele elektrického vozidla a podle toho budete moci využívat výhody.

Předpokládám že třeba parkovné si bude dělat každá obec sama, nebo že třeba v Praze nebude nutná registrace do těch parkovacích zón.

Jak by jinak poznal na první pohled, že se jedná o ekologické vozidlo že jo.

Zajímavé jak se zákon staví z hybridům mají limit 50g co2 /Km což drtivá většina Toyot nesplní přitom v Praze mají parkování zdarma. Možná jim to zruší. Vlastně to splní jen Prius+ opravte mě jestli se pletu.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

nevěřím tomu, že by se Cajzli vzdali poplatků. To by jim v Cajzlstánu mohlo klidně parkovat 2000 vozů vo kterejch nemaj ánung co za šmejdi je provozují. Tak takto ne, milí občané. Cajzlstán si rozvracet nedáme! Tam se chodí v předklonu před hvězdnou vrchností!

Obrázek uživatele M.Krupka

Já bych řekl, že je to v Praze nastavené hloupě. Tlačítko režimu EV tam domontuje na přání každý výrobce. Výkon motoru o ve městě o ničem nevypovídá.

Obrázek uživatele ozana

Jezdím už pár let se samolepkou s textem "Jezdím na proud" a se žádnou zlomyslností jsem se nesetkal.

Ale značku asi měnit nebudu.

---

Свободy Алексею Навальнomy!

Sprosté debily ignoruji.

Obrázek uživatele spetak

...

---

Už jen EV, najeto 160 tisíc km.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Australané dostali povolení k průzkumu lithiového ložiska u Cínovce

e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/australane-dostali-povoleni-k-pruzkumu-lithioveho-loziska-u-cinovce-1351793

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Volkswagen ukázal nové nákladní elektrokolo, uveze až 210 kilogramů. Levné ovšem nebude :)))))))))))

auto.ihned.cz/c1-66259060-volkswagen-ukazal-nove-nakladni-elektrokolo-uveze-az-210-kilogramu-levne-ovsem-nebude

Obrázek uživatele PaRi

Moje babička by řekla, že ji to připadá být "takový nepraktický". Ano, je to slušná žena a vyjadřuje se velmi kultivovaně. :-)

---

www.xpari.cz
Škoda CitigoE iV (12000 km)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

GLOG: Život s elektromobilom - Renault ZOE 2018 - GARAZ.TV
youtu.be/rVdIsEPOSus

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zajímavé vozidlo - dodávka. A jako vláček velmi dobrý. Zepředu něco jako kombajn na řepku, zboku ploutvonožec, zezadu jakžtakž. Ty ploutve by u nás neprošly STK, neb je to vpředu vcelku nebezpečný prvek; tedy pokud se to ono pohybuje přes 3,14km/h.

OT:Nabijecky CEZ se zaclenily do mapy Polyfazer.
http://www.polyfazer.cz/cs/#map
Vypada to na brzke spusteni individualni platby za spotrebu.

Obrázek uživatele spetak

Což je samozřejmě dobře, zejména pro nedržitele čipu a pro hosty.
Jsem zvědav na cenu jednorázového nabíjení a taktéž zda se nezmění cena za paušál s čipem.

---

Už jen EV, najeto 160 tisíc km.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Čip by měl do budoucna zůstat za stejnou cenu.

Cenu za jednorázové nabíjení se dozvíme z aplikace PolyFazer. Taky by mě to docela dost zajímalo. Vím jenom to, že to bude méně než 11-12kč/kWh.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Koukal jsem že polyfázer má cenu kolem 9 Kč za kWh jsem také zvědav na cenu. Ale tipuji že asi čip zdraží bylo by trochu divné dát za jedno nabití velké baterky u auta stejně jako za měsíc neomezeného dobíjení.

Osobně bych uvítal něco jako ná PRE menší měsíční paušál a +- 3 Kč za kWh.

Cena kolem 9 Kč nemá pro uživatele Plug in hybridu smysl, když to má stejně jako na benzín a ještě si opotřebovává baterii.

U čistého EV to bude jen záležitost prostého dojetí co cíle, místo odtahu.

Obrázek uživatele spetak

Našel jsem jen dvě stanice, které obsluhují. Je na nich 10kč za připojení a 5,- a 9,- Kč za kWh.

---

Už jen EV, najeto 160 tisíc km.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Polyfazer má stanic, které obsluhuje exkluzivně rozhodně více než dvě, ale méně než evmapa.
Teprve teď dostane polyfazer význam a ukáže, že úsilí v tomto oboru nese ovoce.
Také se ukáže ona realita, že paušál nebyl drahý a to ani pro někoho kdo to potřebuje občas, protože ten teď zaplatí ve finále přibližně stejně.

Az budou mit stanice v mem okoli, tak si zase poridim chip. Ale platit chip a nabit 10 kWh za 3 mesice je fakt drahy spas.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Těch 550 Kč platím doma za internet a taky ho potřebuji jen občas.

Asi byste uvital platbu za trafic volume.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Všimněte si, že zatímco u mobilního internetu lidí naříkají, že není na trhu rozumný neomezující tarif, tady pořád někdo nadává na paušál ČEZu, že je to z principu špatně atd.
Přitom to bylo 550 Kč. Jedna nádrž Octavie vyjde na kolik? 1500 Kč?

Klidne at ten pausal maji. Ale co ma delat cizinec ktery prijede do CR? To ma bezet k CEZu, uzavrit smlouvu a pak zase vypovedet? Trochu hloupe reseni. A kdyz nekdo potrebuje 5x do roka, tak zadny pausal nepotrebuje. Pry to jsou verejne dostupne nabijecky, tak musi umoznit ad hock nabijeni. Jinak s pausalem to bezi jako neverejne pristupne. For member only.

Máme ceny jednorázového nabíjení u ČEZu. 7,26Kč

---

ecotaxiolomouc.cz

Máte nějaký zdroj ?

Obrázek uživatele spetak

Máš pravdu, díval jsem se na Chademo.

---

Už jen EV, najeto 160 tisíc km.

Primo z aplikace se da nabijet na ca. 20 CZ stanicich. Ceny 5/7/9 Kc/kWh plus 10 kc start poplatek. Vetsina je jen typ 2 32A. Nasel jsem jednu ccs/chademo za 9 kc/kWh v Praze.
Polyfazer funguje i na Slovensku a snad i Rumunsko.
Asi to je statni tajemstvi, ale cena je videt jen v app a zadny prehled. Pekne klikat kazdou stanici zvlast. Ty experti si delaji srandu. Asi chteji aby sme nemeli dlouhou chvily. Usnadnit to asi nikdo nechce.
A take je mozna platit premiovou sms kou. Cena asi 11 nebo 12 kc/kWh. Uz nemam chut tu blbou appku proklikavat. De me nti.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Nabíječky elektromobilů Circontrole-stationAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil