Praha má první dobíjecí staniceČESKO
Praha má první dobíjecí stanice
Petr Ptáček: zakažme naftové motory!ROZHOVOR
Petr Ptáček: zakažme naftové motory!
Křemíkové baterie s 10x vyšší kapacitouOBJEV
Křemíkové baterie s 10x vyšší kapacitou
Porsche Boxster E - luxus v elektřiněAUTO
Porsche Boxster E - luxus v elektřině

10 let od Dobrovolné dohody o podpoře CNG v dopravě

redakce - 16 Březen 2016

Dnes 16. března 2016 je tomu již 10 let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem ČR a vyslovila tak již v roce 2006 podporu využití zemního plynu v dopravě.auto Volkswagen Caddy TGI s pohonem na CNG stlačený zemní plyn

Dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Po deseti letech má již Česká republika vlastní Národní akční plán čistá mobilita a řadu opatření na podporu .

Podporu CNG i potvrdila i Evropská unie schválením směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva.

„Evropská unie, za účelem snížení emisí v dopravě, dokonce nařídila, 8 let od podpisu této dohody, Směrnicí 2014/94/EU výstavbu stanic pro alternativní paliva, mimo jiné právě i pro CNG a LNG,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Na základě evropské Směrnice byl v roce 2014 připraven a v listopadu roku 2015 schválen vládou ČR Národní akční plán čistá mobilita (NAP CM).

Tímto má ČR stanoveny závazné cíle pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, tedy i pro CNG a nově již i pro LNG. Přijatý akční plán je také zaměřen na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru.

„Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích,“ říká Jiří Šimek z ČPS.

„NGVA Europe, asociace která má v současnosti 150 členů ze 40 zemí světa a jejímž hlavním cílem je podpora využití zemního plynu a biomethanu jako pohonné hmoty v dopravě po celé Evropě, bude již v závěru letošního roku doporučovat členským zemím ještě přísnější opatření, a sice do roku 2020 alespoň 1 CNG nebo L-CNG stanici na 100 tisíc obyvatel a do roku 2025 každých 200-300 km stanici LNG,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

První LNG stanice by mohla být postavena v ČR již koncem roku 2016 nebo začátkem roku 2017.

Prodej CNG vozidel bude narůstat. Podle nejnovější studie Navigant Research by počet CNG vozidel do roku 2025 by mohl přesáhnout číslo 35 milionů. Z alternativních paliv je u nás o tzv. "céngéčka" největší zájem a ostatní alternativní pohony drtivě porážejí. V roce 2006 u nás nejezdilo ani 400 CNG vozidel.

„Dnes jezdí v ČR 30x více CNG vozidel než v roce 2006, více než 13 000, 10x více bezprašných plynových autobusů a další meziroční přírůstky jsou kolem 4-5 tisíc vozidel,“ říká Jiří Šimek z ČPS. K dispozici motoristům bylo v roce 2006 pouhých 9 stanic. V „poločase“, před 5 ti lety, jich bylo 47 a dnes již motoristé mohou tankovat u 112 veřejných CNG stanic. Asi 40 stojanů vystavěli členové našeho svazu také již na běžných čerpacích stanicích a to asi 20 z nich na stanicích Benzina,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Cílem NAP CM je do roku 2020 celkem 210 veřejných stanic. V letech 2010-12 vzrůstala spotřeba CNG ročně cca o 20 %.

„Největší rozvoj CNG jsme zaznamenali v posledních třech letech, kdy byly meziroční nárůsty spotřeby kolem 40 procent. Za 10 let se tak zvýšila meziroční spotřeba CNG o 40 milionů m3. CNG zkrátka nemá z hlediska nabídky vozů, komfortu, úspory, bezpečnosti atd. na trhu alternativních paliv žádného soupeře,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. Tomu nyní odpovídá i celá řada podpůrných opatření.

Na základě NAP CM musí členské státy EU každé 3 roky předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících tato alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd.

Aktualizace by měla proběhnout v roce 2018. Nyní probíhá implementace navržených opatření NAP CM a pokračování podpory CNG. Patří mezi ně i dotační programy IROP (Integrovaný regionální operační program), OPD (Operační program Doprava) a Národní programy ŽP (Národní programy životního prostředí).

Celková předpokládaná alokace OP Doprava „Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v silniční dopravě“, Prioritní osa II. – veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu, je pro provozovatele CNG stanic 1,2 miliardy korun.

Už v usnesení vlády z roku 2005 se také konkrétně hovořilo i o doporučení hejtmanům a primátorům měst s městskou hromadnou dopravou zavést krajské a městské příspěvky na pořízení vozidel na plynový pohon, včetně právě autobusů pro městskou dopravu a veřejnou linkovou dopravu.

Nejsilněji byla taková podpora poskytnuta v loňském a letošním roce. V roce 2015 a 2016 byly vyhlášeny miliardové podpory na podporu nákupu autobusů na alternativní palivo.

„Zájem měst o poskytnutí dotací na výměnu nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících autobusů městské hromadné dopravy za ekologické bezprašné autobusy nebo midibusy na CNG je velký, protože autobusy na CNG neprodukují vůbec žádné prachové částice a ještě podniky ušetří,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

„U podniků s 30 CNG autobusy je roční úspora přes deset milionů korun a i pořizovací cena je výhodnější, než při nákupu elektrobusů. CNG autobusy vycházejí na cca 6 milionů korun, dlouhé vozy na 8,2 milionu,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2016 již vyhlásilo další výzvu, dotace je z IROP s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a opět je možné čerpat více než 1,3 miliardy korun. Žádosti mohou podávat veřejné dopravní podniky do konce července 2016.

Obce a kraje budou moci také už na podzim požádat o dotace v objemu 150 milionů korun na pořízení osobních CNG vozidel. Ministerstvo životního prostředí plánuje vyčlenit tuto částku z Národního programu Životního prostředí.

Dotace bude stačit na nákup až 2000 aut na CNG. V neposlední řadě součástí podpory CNG je i osvěta a marketingová podpora, kterou zajišťují plynárenské společnosti, Český plynárenský svaz a státní správa.

Nejnověji právě tento měsíc ministr životního prostředí Richard Brabec schválil podporu z Národního programu ŽP na vzdělávací programy, které veřejnosti poskytnou informace o přínosech takzvané čisté mobility.

tisková zpráva
 

Je to hnus velebnosti

Je-li ta Dohoda opravdu dobrovolná, můžeme jistě aspoň za APEL a ASEP požadovat, aby od ní stát odstoupil, nebo aby aspoň zlomek těch dotačních miliard věnoval na nákup rychlonabíječek, ne?

Gazprom má zjevně dlouhé prsty a plný měšec. Zbývá zjistit, kteří hoši byli v 2005-6 u vesla a trochu zainvestigovat. Na to přiblblé věčné strašení Ruskem je uzije, ale co se týče plynu, najednou koho chleba jíš, toho píseň zpívej. (Co Vy na to, pane Brabec??)

Proti Rusku nic nemám, spíš naopak. Jenže Gazprom, to je v Rusku stát ve státě - či spíš ještě něco většího a horšího, jak tvrdí mí ruští přátelé. A před spolky s ním mnozí sami varují.....

Byl jsem letos na Nový rok shodou okolností v jihoruské Astrachani. I na zdejší poměry viditelně spíše chudší provinční město, asi milión obyvatel. Bůh vysoko, car daleko. Novoroční oslavy, to je ale v celém Rusku pojem sám o sobě. Kdo to zažil, dá mi jistě za pravdu. Takže: k údivu nejen mému, ale i místních, při pořádání letošních oslav hrál magistrát už jen druhé (a dodám - velmi slabé!) housle..... Městské oslavy se nesly v duchu a režii - firmy Gazprom.....

Jak říkám: Rusko znám dost dobře, mám ho rád, ale tenhle Gazprom se mi pranic nelíbí (a těm, co o něm něco vědí, taky ne). Zdvihám prst a tvrdím: Tady něco smrdí.....

Obrázek uživatele PaRi

Trochu mi to připomíná svého času Telekom, který v době nástupu mobilních telefonů s velkým halasem rozjížděl pevné linky. Babička říkala: s křížkem po funuse.

+1! ))))))))))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

jj :)))))
2003 vznik automobilky TESLA MOTORS USA CALIFORNIA FREMONT

kcc-hho.webnode.cz/elektromobil/tesla-motors-usa-/

Obrázek uživatele Radovan

Takže doba rozhoupání se státu na základě svého usnesení je hezkých 8 let. teprve v posledních 2 letech zavádějí plyňáky a před 10 lety si na to schválili usnesení. Vzhledem k letošnímu schválení podobného plánu pro elektromobilitu, byl pan Chmelík z ČEZu a ostatní, hovořící na Perspektivách elektromobility na Ampéru o roku 2030, v podstatě jen trochu pochybující realisté :-(, když máme rok 2016. Jak říkal docent Horák z VŠB-TUO a jinými slovy pán, prezentující Smart City - úředníci a politici už jsou dávno mimo mísu, musíte začít každý sám od sebe a budovat občanskou společnost, zajímat se o své okolí a prosazovat, co tam chcete mít. Plyňáky nebo elektromobily? Plynovod nebo FV na střechách? Atp.

---

Elektromobil Peugeot Ion od 2/2014 najeto 35 tisíc km, elektrokolo Agogs Silver Go, domácí FVE, ohřev vody solárními panely, od 5/2016 druhý Peugeot Ion najeto 3 tis. km

+1! Trefně řečeno.

Na Ampéru jsem byl taky, viděl a slyšel. Pak jsem přijel domů, probral to se ženou..... a rozhodl se:

Nebudu čekat na rychlou nabíječku na jihu Čech. Postavím ji sám. Příští týden konečně osedlám svou Teslu a nabídnu v ní svezení místním šéfíkům, kteří by mohli poskytnout atraktivní plácek a kabel s jisticem 80A. To by v tom byl čert, abych někoho nestrhnul na naší stranu... Díky za inspiraci, pane Horák a pánové z EVMAPA!!

A kdo by měl podobný nápad a chybí mu jen ten přesvědčovací argument v podobě Tesly, tak se mi ozvěte, ta moje vám bude rovněž k dispozici.

He to jsem zvědav,zda tento pokus vyjde a všichni si z majitele Tesly sednou na zadnici a vysypou groše...........
teprve až Tesla vám otevřela oči???....lepší než nic. Přes 10 let jezdím s elektrovozy, dnes jich je v CZ možná 2000 registrováno, ale dřív jsme byli komunita, nyní speciálně Teslisté celodenní blokovači dobíječek! bez servisní podpory bych si tento předražený EV nekoupil. Byla nabídka na Fluenc, ale bez servisní podpory, jezdit do Německa? Všechna vozidla jsem si pořídil v DE, vyšla lehce ojetá na 50% nové ceny.Poslední zkušenost s PeugeotIon, kde mě nejdřív ubezpečili že záruka platí, a pak po emailové komunikaci ukončili vše, že nejsem zákazníkl Peugeot CZ sro, jsem se se závadami v trakčním obvodu musel obrátit na prodejce v DE. Takže s Teslou do Vídně?

...Slepec řekl: Uvidíme :-))

Přiznám se, že moc nerozumím vaší otázce.

Jsem také člen komunity APEL, čtyři roky jezdím na VW Golf r.v.95, předělaném mnou na 30kWh a 400V/9kW nabíjení. Nabíjím kde se dá (pluginmap.cz) a nikdo mně (a pokud vím, ani já někomu) zatím nabíječku neblokoval...

Teslu chápu jako super inspiraci, jak se taková věc jako EV má pořádně dělat. A denně děkuji Bohu za Elona a za to, že i já brzy budu moci osedlat tu svou a tím podpořit byznys tohoto fajn chlapa s bezva nápady.

Osobně vnímám EV zejména jako krok ke skutečné (ne jen hubou politiků deklarované) svobodě. Plus jedno důležité hledisko - aspoň na můj vkus - ropa už stála život dost lidí v desítkách válek. Toto jsou pro mne osobně ty nejdůležitější důvody, proč jsem se rozhodl jít do EV.

Pak je tu jistě i to praktické ekologické hledisko. A taky je to určitě sexy kára, vhodná i na hodně dlouhé cesty (mám s ní v tomto ohledu velké plány, Bjorna N. strčím do kapsy...! :-)))

A jak jsem napsal, oči mi otevřel až letošní Ampér... Uznávám, že včera bylo pozdě. Snad mi komunita promine a historie mne bude soudit mírně. Jsem pouze jen obyčejný elektrikář, no a tak mám občas, jak se říká, dlouhé vedení.....

Zdarec všem a ať nám to na elektrony dobře jezdí!

Super, tleskám!

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Teď dává smysl to, že DS pro EV rostou jako houby po dešti!
Aktivity a případně dotace směrem k plné e-mobilitě (tedy vozidla BEV) jdou a půjdou do plynu.
Další důvod padl na perspektivách na Ampéru - nejsou BEV, proto není komu stavět DS. A je tu začarovaný kruh - nejsou DS proto potenciální uživatelé BEV nekoupí.
S jistou sobeckostí lze říci: díky malému počtu EV se defacto na současných DS alespoň netvoří fronty :-))

Elektronům Zdar!

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Standardní nastavení volby "Zasílání upozornění na email" můžete nastavit na stránce svého profilu.
Kontrola proti nevyžádaným příspěvkům
Absolováním testu nám pomáháte bojovat proti SPAMu. Děkujeme.
Přepište prosím tento kód do pole níže
Přepište, prosím, znaky z obrázku výše. Všechna písmena jsou malá.

EVMapa.cz - mapa nabíjecích stanic

zajímavé články